Loading...

Pelaksanaan Proses P3, P4, P5 dan P6 Melalui Sistem OSC 3.0 Plus Online

Dikemaskini pada 05-12-2021 2:35 AM

Bermula 1 Januari 2022, semua permohonan melibatkan P3 - pengemukaan Borang B Mula Kerja, P4 - Pemeriksaan Interim, P5 - Pemeriksaan Akhir I dan II, dan P6 - Pendepositan CCC akan dilaksanakan melalui Sistem OSC 3.0 Plus Online sahaja. Tiada lagi urusan permohonan dengan menggunakan borang-borang secara manual di Kaunter OSC.

Pelaksanaan proses-proses ini melalui Sistem OSC 3.0 Plus Online adalah mandatori.

Sekian. Terima kasih.