Loading...

GARIS PANDUAN PENANAMAN POKOK DI TAMAN PERUMAHAN DAN PUSAT PERNIAGAAN

Dikemaskini pada 17-12-2021 9:50 AM

Merujuk memo Jabatan Pengindahan Bandar MPAG. 444/038 JILID20 bertarikh 13 Disember 2021 berikut adalah Garis Panduan Penanaman Pokok Di Taman Perumahan Dan Pusat Perniagaan seperti dilampiran.