Loading...

KATEGORI RUMAH PERLU DIKEMUKAKAN KM

Dikemaskini pada 18-04-2022 3:43 PM

PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BAGI SATU UNIT RUMAH SESEBUAH YANG MELEBIHI 3 TINGKAT SERTA RUMAH DUA UNIT DAN KEATAS PERLU DIKEMUKAKAN KEBENARAN MERANCANG PENDIRIAN BANGUNAN BERKUATKUSA PADA 08/05/2022.