Loading...

TANDATANGAN DIGITAL - OSC 3.0 PLUS ONLINE

Dikemaskini pada 31-03-2023 3:44 PM

TANDATANGAN DIGITAL - OSC 3.0 PLUS ONLINE

Tandatangan secara elektronik yang digunakan untuk mengesahkan identiti penghantar atau penandatangan sesuatu dokumen dan digunakan bagi memastikan sesuatu maklumat adalah betul serta sah di dalam transaksi elektronik.

Tandatangan secara elektronik ini mematuhi dengan Akta Tandatangan Digital 1997 (ATD 1997)

Bersama-sama ini dilapirkan Manual/ Carta Alir Digital Signing dan pendaftaran sijil digital untuk sistem OSC 3.0 Plus Online.