Loading...

PENDAFTARAN TANDATANGAN DIGITAL - OSC 3.0 PLUS ONLINE

Dikemaskini pada 30-05-2024 10:27 AM

PENDAFTARAN TANDATANGAN DIGITAL - OSC 3.0 PLUS ONLINE

Tandatangan secara elektronik yang digunakan untuk mengesahkan identiti penghantar atau penandatangan sesuatu dokumen dan digunakan bagi memastikan sesuatu maklumat adalah betul serta sah di dalam transaksi elektronik.

Tandatangan secara elektronik ini mematuhi dengan Akta Tandatangan Digital 1997 (ATD 1997)

Bersama-sama ini dilapirkan Manual/ Carta Alir Digital Signing dan pendaftaran sijil digital untuk sistem OSC 3.0 Plus Online.

Pihak pengguna sistem pemohon : Principal Submitting Person/Submitting Person (PSP/SPPSP/SP perlu berdaftar dengan Digicert untuk menggunakan fungsi tandatangan elektronik. Manual Pendaftaran dan penggunaan Digital signature ada dilampirkan.

Pihak pengguna pemohon hendaklah daftar sebelum atau pada 30 Jun 2024.