Loading...

PENGAKTIFAN PAPARAN ULASAN TEKNIKAL KEPADA PENGGUNA (PSP/SP)

Dikemaskini pada 03-04-2023 10:12 AM

 

Pengguna boleh mendapatkan ulasan teknikal berkaitan permohonan melalui paparan pemohon dengan klik pada label Ulasan Teknikal.

Ulasan teknikal yang dipaparkan adalah untuk tujuan rujukan awalan pihak pemohon sahaja. Ulasan MUKTAMAD adalah tertakluk kepada keputusan yang dibuat dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC / Ketua Jabatan di PBT.