Loading...

Slip Perakuan Pengemukaan Permohonan

Dikemaskini pada 19-06-2023 11:28 AM

Bagi mengatasi isu PSP dan Runner, Jawatankuasa OSC yang bersidang pada 24 Mei 2023 telah memutuskan diwajibkan kepada setiap PSP/runner mengemukakan Slip Perakuan Pengemukaan Permohonan,. ianya bertujuan supaya sistem perkhidmatan kami dapat dipertingkatkan dengan keupayaan terus kami berhubung dengan pemohon/pemilik projek serta mempunyai hubungan yang terus dengan PSP masing2.