Loading...

Garis Panduan Perancangan Kebenaran Merancang Bagi Kerja Kejuruteraan (Kerja Tanah Untuk Aktiviti Pertanian & Perladangan)

Dikemaskini pada 17-01-2024 2:49 PM

GPP ini telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak (MMKN) Bil. 2117 pada 5 September 2023 dan disahkan pada 13 September 2023.