Loading...

Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang (GP005 2021)

Dikemaskini pada 17-01-2024 2:53 PM

Garis panduan perancangan ini memansuhkan dan menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi (JPBD7/2000) Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang (JPBD4/1997) dan Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam (JPBD2/2002) 

Garis panduan perancangan ini hendaklah dibaca bersama dengan
rancangan pemajuan