Loading...

PINDAAN JADUAL PERTAMA (BORANG KIRAA FEE BANGUNAN)

Dikemaskini pada 11-01-2022 12:04 PM

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 DAN UNDANG - UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN 2019)

RUJUK LAMPIRAN YANG DISEDIAKAN