Loading...

PENYELARASAN BORANG JPS BAGI ANNEX A B C & D UNTUK PENGEMUKAAN PERMOHONAN DI UNIT OSC 2021

Dikemaskini pada 11-01-2021 11:14 AM

Makluman kepada semua perunding, selaras Mesy JK OSC Bil 1/2021 pada 6 Januari 2021, Jkuasa bersetuju memutuskan semua borang -borang berkaitan hendaklah mendapatkan pengesahan daripada pihak JPS terlebih dahulu sebelum dimuatnaik di dalam sistem OSC 3 PLUS kecuali bagi permohonan KM PENDIRIAN BANGUNAN (BUKAN PROJEK). Diharap tuan puan dapat mengambil tindakan selanjutnya bagi memastikan kelancaran semua permohonan yg dipohon dijabatan ini, terima kasih