Loading...

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) PUSAT SETEMPAT (OSC) PBT BAGI MENJALANKAN OPERSI SEKTOR PEMBINAAN DI DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN KETIGA (PKP 3.0) DAN PASCA PKP 3.0

Dikemaskini pada 03-03-2022 12:04 PM

Prosedur Operasi Standard (SOP) ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan/ Agensi Teknikal dan pemilik tanah / pemaju (Project Proponent) serta Perunding Profesional (SP dan PSP) yang dilantik oleh pemaju berhubung urusan permohonan untuk mendapatkan kelulusan pelan-pelan pemajuan dan permit pembinaan bagi menjalankan operasi pembinaan di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam tempoh PKP dan Pasca PKP. SOP ini juga adalah selaras dengan amalan Manual OSC 3.0 Plus.