Loading...

BORANG KEBENARAN LALUAN UNTUK KERJA TANAH

Dikemaskini pada 27-06-2022 4:00 PM

Adalah dimaklumakan merujuk kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Negeri Perancangan Ekonomi, Kewangan, Pembangunan Tanah, Pantai Dan Sungai Pengurusan Air, Hal Ehwal Agama, Perindustrian, Pelaburan, Teknologi, Komunikasi Multimedia Dan Agensi Berkaitan Kerajaan (GLC) Bil 15/2021 yang telah bersidang pada 14 Julai 2021 yang lalu telah memutuskan bahawa semua kerja tanah / pembangunan di sesuatu kawasan perlu mendapat kelulusan / ulasan daripada YB kawasan / Jeperun.

Selaras dengan keputusan ini, pemohon diminta melengkapkan borang kebenaran untuk kerja tanah berdasarkan senarai semak terkini yang telah dikemaskini. Borang boleh diperolehi di laman web MPAG