Loading...

PENERIMAPAKAIAN KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN (TERENGGANU) 2020 DAN KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN ORANG YANG BOLEH MEYEDIA ATAU MENGEMUKA PELAN SERTA DOKUMEN UNTUK KEBENARAN MERACANG (TERENGGANU) (PINDAAN) 2020

Dikemaskini pada 06-09-2021 4:46 PM

Sukacita dimaklumkan Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan (Terengganu) 2020 dan Kaedah-Kaedah Kelayakan Orang Yang Boleh Menyedia Atau Mengemuka Pelan Serta Dokumen Untuk Kebenaran Merancang (Terenggau) (Pindaan) 2020 telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri pada 17 Disember 2020 dan tarikh penguatkuasaan kaedah-kaedah ini adalah pada 1 Jun 2021.

Majlis Perbandaran Dungun telah membentang dan menerimapakaian kaedah ini serta merta. Berikut dilampirkan surat penerimapakaian kaedah-kaedah, kaedah-kaedah yang telah diwartakan dan ringkasan kaedah-kaedah untuk rujukan.