Loading...

2. JPB-CP2 - BORANG PENGESAHAN PENGENAAN CAJ PEMAJUAN

Dikemaskini pada 20-09-2021 2:26 PM

BERKUATKUASA PADA 26 SEPTEMBER 2021.

BORANG PERLU DILAMPIRKAN BERSAMA PERMOHONAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN DIKEPILKAN DI DALAM SISTEM OSC 3 PLUS ONLINE DI DALAM LAIN-LAIN DOKUMEN.

PENGESAHAN DAN BORANG YANG LENGKAP ADALAH TIDAK MANDATORI. 

SEBARANG PERTANYAAN MENGENAI BORANG YANG BERKAITAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN JABATAN PERANCANG BANDAR, MPD.