Loading...
PEMAKLUMAN BERKAITAN PEMAKAIAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENGINAPAN JANGKA PENDEK (TLQ) DAN ASRAMA PEKERJA BERPUSAT (CLQ) MAJLIS PERBNADARAN KLANG.
Dikemaskini pada 23-11-2021 11:41 AM
Baca selanjutnya...
PEMAKLUMAN PENGGUNAAN KHIDMAT YAKIN TELESEL SDN. BHD. (YTSB) SEBAGAI ONE STOP AGENCY (OSA) UNTUK PENYELARASAN BERKAITAN STRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI MPKLANG.
Dikemaskini pada 23-11-2021 11:37 AM
Baca selanjutnya...
PEMAKLUMAN BERKAITAN PENGHANTARAN DOKUMEN KELULUSAN PENGESAHAN PELAN PEMAJUAN (ENDORSEMENT) DI MAJLIS PERBANDARAN KLANG.
Dikemaskini pada 23-11-2021 11:32 AM
Baca selanjutnya...
FORMAT PAPAN NOTIS MAKLUMAN PENDUDUK BAGI PERMOHONAN KM
Dikemaskini pada 28-09-2021 8:30 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN TAMAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:38 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN KEJURUTERAAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:37 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN BANGUNAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:35 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN PERANCANG)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:19 AM
Baca selanjutnya...
MANUAL OSC 3.0 PLUS
Dikemaskini pada 15-07-2021 5:37 PM
Baca selanjutnya...
FORMAT PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG YANG DISYARATKAN PENGENAAN BAYARAN CAJ PEMAJUAN
Dikemaskini pada 15-04-2021 2:14 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKLUMAN BERKAITAN PELAKSANAAN MANUAL OSC 3.0 PLUS DI MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Dikemaskini pada 22-12-2020 2:15 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.