Loading...
SESI TEACH IN PELAKSANAAN PBTPAY DALAM SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE DI MPKLANG SECARA ATAS TALIAN
Dikemaskini pada 09-12-2020 2:45 PM
Baca selanjutnya...
SESI 'TEACH IN' DAN 'HANDS ON' SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE BAGI MODUL AGENSI TEKNIKAL DALAMAN MPKLANG
Dikemaskini pada 09-12-2020 2:45 PM
Baca selanjutnya...
SESI TAKLIMAT DAN SEBARAN MANUAL OSC 3.0 PLUS DAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE SECARA ATAS TALIAN MENGGUNAKAN APLIKASI SKYPE FOR BUSSINES DI MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Dikemaskini pada 09-12-2020 2:38 PM
Baca selanjutnya...
SESI TEACH IN DAN HANDS ON SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE BAGI MODUL URUSETIA OSC MPKLANG DAN GO LIVE SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE DI JABATAN PUSAT SETEMPAT
Dikemaskini pada 09-12-2020 2:38 PM
Baca selanjutnya...
SESI TEACH IN DAN HANDS ON SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE BAGI MODUL AGENSI TEKNIKAL LUARAN NEGERI DI MPKLANG
Dikemaskini pada 09-12-2020 2:38 PM
Baca selanjutnya...
FORMAT PAPAN NOTIS MAKLUMAN PENDUDUK BAGI PERMOHONAN KM
Dikemaskini pada 28-09-2021 8:30 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN TAMAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:38 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN KEJURUTERAAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:37 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN BANGUNAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:35 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN PERANCANG)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:19 AM
Baca selanjutnya...
MANUAL OSC 3.0 PLUS
Dikemaskini pada 15-07-2021 5:37 PM
Baca selanjutnya...
Temujanji untuk hadir ke kaunter/pejabat OSC melalui QR Code (Smart OSC e-appointment)
Dikemaskini pada 23-05-2021 11:37 AM
Baca selanjutnya...
FORMAT PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG YANG DISYARATKAN PENGENAAN BAYARAN CAJ PEMAJUAN
Dikemaskini pada 15-04-2021 2:14 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKLUMAN BERKAITAN PELAKSANAAN MANUAL OSC 3.0 PLUS DI MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Dikemaskini pada 22-12-2020 2:15 PM
Baca selanjutnya...
SOP OSC PBT DALAM MENJALANKAN OPERASI SEKTOR PEMBINAAN DALAM TEMPOH PKP DAN PASCA PKP
Dikemaskini pada 09-12-2020 2:40 PM
Baca selanjutnya...
PELAKSANAAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE FASA 2 MPKLANG - GO LIVE
Dikemaskini pada 09-12-2020 2:39 PM
Baca selanjutnya...
GARIS PANDUAN PERANCANGAN OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG
Dikemaskini pada 02-09-2020 11:38 AM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.