Loading...
MANUAL OSC 3.0 PLUS
Dikemaskini pada 27-01-2023 3:26 PM
Baca selanjutnya...
PELAKSANAAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE FASA 2 MPKLANG - GO LIVE
Dikemaskini pada 27-01-2023 3:23 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN TAMAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:38 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN KEJURUTERAAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:37 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN BANGUNAN)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:35 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN (JABATAN PERANCANG)
Dikemaskini pada 06-09-2021 11:19 AM
Baca selanjutnya...
FORMAT PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG YANG DISYARATKAN PENGENAAN BAYARAN CAJ PEMAJUAN
Dikemaskini pada 15-04-2021 2:14 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.