Loading...

Permohonan Pelan Jalan Dan Perparitan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 EN. MD. SHAFIEE BIN KAESITI PEN. JURUTERA KANAN, JABATAN KEJURUTERAAN 03-33757904 (shafiee.kaesiti@mpklang.gov.my)
2 MUHAMMAD FAIZ BIN RAZALI PEN. JURUTERA, JABATAN PUSAT SETEMPAT 03 33757875/0164142054
3 SITI ROKIAH BT MANAF PEN. JURUTERA, JABATAN PUSAT SETEMPAT 03 33757875/0186666624
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 PELAN JALAN DAN PARIT PELAN_JP_*.PDF
3 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM.PDF
4 KELULUSAN KERJA TANAH KECIL YANG MASIH SAH KELULUSAN_KT.PDF
5 PENGIRAAN HIDRAULIK KIRAAN_HIDRAULIK.PDF
6 BORANG ATJ BORANG_ATJ.PDF
7 PERAKUAN MELAKSANAKAN UKURAN AS-BUILT BAGI PEMASANGAN UTILITI BAWAH TANAH PERAKUAN_AS_BUILT.PDF
8 BORANG ANNEX B JPS_BRG_ANNEX_B.PDF
9 DOKUMEN ATJ3/2011 JKR_BORANG_ATJ.PDF
10 BORANG PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT BORANG_MOHON_JP.PDF
11 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
12 RESIT BAYARAN FI PELAN JALAN DAN PARIT KIRAAN_RESIT_BAYARAN_*.PDF
13 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
14 SIJIL PENDAFTARAN PRAKTIS JURUTERA PROFESIONAL (PEPC) SIJIL_PROFESIONAL.PDF
15 PENGESAHAN PERUNDING PENGESAHAN_ALUR_SEMULAJADI.PDF
16 PELAN_SALIRAN_AWALAN PELAN_SALIRAN_AWAL.PDF
17 PELAN UKUR DAN SURAT PERAKUAN JKR JKR_PELAN_SURAT_*.PDF
18 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
19 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
20 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
21 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
22 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
23 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Klang bagi sebarang pertanyaan.