Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 02/2021

TARIKH

:

26 JANUARI 2021 (SELASA)

MASA

:

2:30 PM

TEMPAT

:

BILIK PERBINCANGAN YDP

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 01/2021 PADA 05-01-2021

3

PEMBENTANGAN LAPORAN PELAN-PELAN PEMAJUAN

4

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

5

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

6

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

7

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

8

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

10

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BARU

 

1. 1.PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG NO.1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 633 LOT 1220, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA – MELAKA UNTUK TETUAN USAHA MASHYUR SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
ARAHAN BERTULIS
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN USAHA MASHYUR SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM: 27/99 (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

 

2. 2.PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG NO.2

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH KOMPLEKS KOMUNITI DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 1227 LOT 26711, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA – MELAKA UNTUK TETUAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN XUE SIN MELAKA
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
ARAHAN BERTULIS
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN XUE SIN MELAKA
TEMPOH PIAGAM: 27/99 (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

 

3. 3.PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG NO.3 (PELAN PINDAAN)

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. FAIL: MPHTJ/709/6/10/17(B) SIRI KELULUSAN: KM-025/2020 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 63922 LOT 33347, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
ARAHAN BERTULIS
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN TETUAN SUCCESS PLANTERS SDN. BHD
TEMPOH PIAGAM: 27/99 (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

 

4. 4.PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG NO.4 (PELAN PINDAAN)

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KELIMA BIL. MPHTJ/JPPL/BPB:5/6/57 JLD. 5 SIRI KELULUSAN KM-011/2020 (A) BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (‘KONSEP CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENT DESIGN – CPTED’) DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 40432 LOT 4528, PN 40438 LOT 4531, PN 40435 LOT 4533, PN 40434 LOT 4534, PN 40440 LOT 4537, PN 31620 LOT 4646, PN 31615 LOT 4647, PN 31613 LOT 4649, PN 31619 LOT 4650 DAN PN 31618 LOT 4652, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA – MELAKA UNTUK TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
KERTAS PEBENTANGAN PERUNDING
ARAHAN BERTULIS
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM: 19/99 (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

5. 1.PEMBENTANGAN PERMOHONAN BARU PELAN KERJA TANAH NO.1

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN & PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI MEMBINA RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 41127 LOT 13996, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN MAJLIS GABUNGAN PERSATUAN-PERSATUAN PENGANUT CINA NEGERI MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
PELAN KERJA TANAH
 
Oleh
TETUAN LEAD ENGINEERING CONSULTANS S/B.
TETUAN GABUNGAN PERSATUAN-PERSATUAN PENGANUT CINA NEGERI MELAKA.
TEMPOH PIAGAM : 15/92 HARI (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

 

6. 2.PEMBENTANGAN PERMOHONAN BARU PELAN KERJA TANAH NO.2

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN & PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT HAKMILIK TANAH HSD 31837/PT 4608 (LOT BARU 18237) MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK TETUAN PDG CORPORATION SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC
PELAN KERJA TANAH
 
Oleh
TETUAN O&L JURUTERA PERUNDING SDN. BHD.
TETUAN PDG CORPORATION SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM: 15/92 HARI (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

7. 1.PEMBENTANGAN PERMOHONAN BARU PELAN JALAN DAN PERPARITAN NO.1

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN & PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI MEMBINA RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 41127 LOT 13996, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN GABUNGAN PERSATUAN-PERSATUAN PENGANUT CINA NEGERI MELAKA
KERTAS KERJA OSC
PELAN JALAN DAN PARIT
 
Oleh
TETUAN LEAD ENGINEERING CONSULTANS S/B.
TETUAN GABUNGAN PERSATUAN-PERSATUAN PENGANUT CINA NEGERI MELAKA.
TEMPOH PIAGAM : 15/92 HARI (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

 

8. 2.PEMBENTANGAN PERMOHONAN BARU PELAN JALAN DAN PERPARITAN NO.2

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN & PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT HAKMILIK TANAH HSD 31837/PT 4608 (LOT BARU 18237) MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK TETUAN PDG CORPORATION SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC
PELAN JALAN DAN PARIT
 
Oleh
TETUAN O&L JURUTERA PERUNDING SDN. BHD.
TETUAN PDG CORPORATION SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM: 15/92 HARI (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

9. 1. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TERTANGGUH PELAN BANGUNAN NO.1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 18237 (PT 4608), MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN ARKITEK KHP
TETUAN PDG DEVELOPMENT SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 49/92 HARI (SEHINGGA KELULUSAN MUKTAMAD)
 
 

 

10. 2. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TERTANGGUH PELAN BANGUNAN NO.2

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT BANGUNAN BENGKEL KOKURIKULUM, DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6560, 76100 MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN NEUFORMATION ARCHITECT SDN. BHD.
TETUAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
TEMPOH PIAGAM : 39/92 HARI
 
 

 

11. 3. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TERTANGGUH PELAN BANGUNAN NO.3

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT BANGUNAN SETOR AM, DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6560, 76100 MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN
 
 

 

12. 4. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TERTANGGUH PELAN BANGUNAN NO.4

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT PEJABAT PUSAT PENGURUSAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU), DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6560, 76100 MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN NEUFORMATION ARCHITECT SDN. BHD.
TETUAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
TEMPOH PIAGAM : 39/92 HARI
 
 

 

13. 5. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TERTANGGUH PELAN BANGUNAN NO.5

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 6 UNIT HENTIAN BAS, DI KAMPUS INDUK UTEM, DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6560, 76100 MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN NEUFORMATION ARCHITECT SDN. BHD.
TETUAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
TEMPOH PIAGAM : 39/92 HARI
 
 

 

14. 6. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TERTANGGUH PELAN BANGUNAN NO.6

 
CADANGAN MEMBINA 2 UNIT RUMAH KEDIAMAN DUA TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 32678 & LOT 32679,JALAN OR 1, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN AKITEK KHP
TETUAN ENCIK CHAN PEI HUA & PUAN CHAN PEI XIN
TEMPOH PIAGAM : 33/92 HARI
 
 

 

15. 7. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA TERTANGGUH PELAN BANGUNAN NO.7

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH (1) BANGUNAN PEJABAT BERSERTA KAFETERIA DAN SEBUAH (1) RUMAH PAM DI ATAS LOT 1695, JALAN TASIK, AYER KEROH, HANG TUAH JAYA, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN ARKITEK AZMAN ZAINAL
TETUAN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
TEMPOH PIAGAM : 29/92 HARI
 
 

E. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
 
 

F. HAL-HAL LAIN

 

16. 1. KERTAS KERJA PERMOHONAN PERTUKARAN GUNATANAH NO.1

 
PERMOHONAN UNTUK MENUKAR ZON KEGUNAAN TANAH DARI ZON PERTANIAN DAN KEMUDAHAN MASYARAKAT KE PERUMAHAN DI ATAS HAK MILIK TANAH GRN 19614 LOT 7516, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN GRANDSCALE ASSETS SDN. BHD.
 
 

 

17. 2. KERTAS KERJA PERMOHONAN PERTUKARAN GUNATANAH NO.2

 
PERMOHONAN UNTUK MENUKAR ZON KEGUNAAN TANAH DARI ZON TANAH LAPANG DAN REKREASI KE PERNIAGAAN DI ATAS HAK MILIK TANAH PN 63406 LOT 26650, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN GRATELAND PROPERTIES SDN. BHD.