Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Daerah Pekan


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Daerah Pekan

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 01/2022

TARIKH

:

12 JANUARI 2022 (RABU)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT SEROJA, MAJLIS DAERAH PEKAN

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 24/2021 PADA 29-12-2021

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

5

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. KERTAS MESYUARAT PELAN SUSUNATUR (KERTAS 1)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK KEDIAMAN DI ATAS LOT 7078 (PM 2168), MUKIM PEKAN, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR SECARA PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA.
 
Oleh
ABD RAHIM BIN SALLEH
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PELAN SUSUNATUR (KERTAS 2)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DIATAS LOT 5007 (GM 1428), MUKIM PAHANG TUA, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR SECARA PENYERAHANBALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KTN
 
Oleh
ABD RAHIM BIN SALLEH
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PELAN SUSUNATUR (KERTAS 3)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI TUJUAN SERAHBALIK DAN BERIMILIK SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KTN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 22602 (GRN 39712), MUKIM PEKAN, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR.
 
Oleh
MOHD SALEH BIN HAJI MARZOKI
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

4. KERTAS MESYUARAT PELAN KERJA TANAH (KERTAS 1)

 
CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 23254 (GM 4966) - LOT 23273 (GM 4985) [LOT ASAL 11568], AYER HITAM, MUKIM PEKAN, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR.
 
Oleh
NG CHEEK WHAT
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PELAN KERJA TANAH (KERTAS 2)

 
PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1851, MUKIM PEKAN, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR
 
Oleh
MOHD ZAKI BIN YUSOF
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

6. KERTAS MESYUARAT PELAN JALAN DAN PERPARITAN (KERTAS 1)

 
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 23254 (GM 4966) - LOT 23273 (GM 4985) [LOT ASAL 11568], AYER HITAM, MUKIM PEKAN, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR.
 
Oleh
NG CHEEK WHAT
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT PELAN JALAN DAN PERPARITAN (KERTAS 2)

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEMBANGUNAN SOLAR BERSKALA BESAR 30MWAC DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PTP 7/0431, TANJUNG BATU, MUKIM BEBAR, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR
UNTUK TETUAN: HALPRO ENGINEERING SDN. BHD.
 
Oleh
SHAN BIN SULEIMAN
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT PELAN JALAN DAN PERPARITAN (KERTAS 3)

 
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1851, MUKIM PEKAN, DAERAH PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR
 
Oleh
MOHD ZAKI BIN YUSOF