Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BIL 2/2022

TARIKH

:

8 FEBRUARI 2022 (SELASA)

MASA

:

8:30 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN

PENGERUSI

:

SETIAUSAHA BANDARAYA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BIL 1/2022 PADA 18-01-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MASJID 1 ½ TINGKAT BESERTA RUMAH SEMBELIHAN DAN RUMAH SAMPAH DI ATAS PT 657, MUKIM BUKIT PIATU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
UNTUK TETUAN MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
NUR FAZIL NOOR MOHAMED
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PEJABAT “SMALL OFFICE VERSATILE OFFICE” (SOVO) YANG MENGANDUNGI:

FASA 1
MENDIRIKAN 1 BLOK TEMPAT LETAK KENDERAAN DI ATAS 2 TINGKAT PODIUM
I) 2 TINGKAT PODIUM YANG MENGANDUNGI RUANG PERNIAGAAN DAN RUANG M&E DI ARAS TANAH DAN ARAS 1
II) 1 BLOK TEMPAT LETAK KENDERAAN
- TEMPAT LETAK KENDERAAN: 7 TINGKAT DARI ARAS 2 SEHINGGA ARAS 8
III) 1 UNIT PPU DAN 3 UNIT SSU DI ARAS TANAH

FASA 2
MENDIRIKAN 1 TOWER PEJABAT SOVO (TOWER A)
I) MENARA A:
- 31 TINGKAT (304 UNIT SOVO) DARI ARAS 2 SEHINGGA ARAS 32
- 2 TINGKAT KEMUDAHAN DAN RUANG M&E DI ARAS 16 DAN 17

FASA 3
MENDIRIKAN 1 TOWER PEJABAT SOVO (TOWER B)
I) MENARA B:
- 31 TINGKAT (304 UNIT SOVO) DARI ARAS 2 SEHINGGA ARAS 32
- 2 TINGKAT KEMUDAHAN DAN RUANG M&E DI ARAS 16 DAN 17

DI ATAS SEBAHAGIAN HAKMILIK TANAH PN 54156 LOT 2065 & LOT 16172 PN 67896 (LOT PT 251 HSD 81936), PEKAN KLEBANG SEKSYEN IV, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA

UNTUK
TETUAN TATMAX CORPORATION SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN TATMAX CORPORATION SDN. BHD.
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 109, MUKIM BALAI PANJANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN WEBEST SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 65’) - 68 UNIT
2. RUAMH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT (20’X65) - 23 UNIT
3. RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT (20’ X 60) - 14 UNIT
4. RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT (20’ X 65’) - 9 UNIT
JUMLAH - 114 UNIT
5. PENCAWANG ELEKTRIK PADAT - 1 UNIT

1. JUMLAH KELUASAN : 33,943 METER PERSEGI / MCL
2. TARAF PEGANGAN : SELAMA-LAMANYA
3. KATEGORI KEGUNAAN TANAH : PERTANIAN
4. SYARAT NYATA : UNTUK TANAMAN PADI DAN KAMPUNG SAHAJA
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 109, MUKIM BALAI PANJANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN WEBEST SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 65’) - 68 UNIT
2. RUAMH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT (20’X65) - 23 UNIT
3. RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT (20’ X 60) - 14 UNIT
4. RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT (20’ X 65’) - 9 UNIT
JUMLAH - 114 UNIT
5. PENCAWANG ELEKTRIK PADAT - 1 UNIT

1. JUMLAH KELUASAN : 33,943 METER PERSEGI / MCL
2. TARAF PEGANGAN : SELAMA-LAMANYA
3. KATEGORI KEGUNAAN TANAH : PERTANIAN
4. SYARAT NYATA : UNTUK TANAMAN PADI DAN KAMPUNG SAHAJA
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PB 4

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 9347 – LOT 9376 (LOT LAMA PT 4904), , MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH , MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN VISION CHART SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1.RUMAH TERES 1 TINGKAT 22’ X 70’ …………………… 28 UNIT
(LOT 9347 & LOT 9348), LOT 9349 – LOT 9374 &
(LOT 9375 & LOT 9376)
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT PB 5

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR (KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL) DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 32603 LOT 2576,MUKIM TANJONG KLING, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH TETUAN JELANG SEMPURNA SDN.BHD.
MENGANDUNGI :
1)RUMAH TERES 2 TINGKAT (22’0” X 65’X0” ) ----------------- = 35 UNIT
2)RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT (40’0” X 80’X0” ) ----------- = 12 UNIT
JUMLAH = 47 UNIT
3)PONDOK PENGAWAL / BILIK MC (10’0” X 22’0”) ------------- = 1 UNIT
4)PENCAWANG ELEKTRIK PADAT (7M X 4M)------ ------------- = 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT PB 6

 
CADANGAN SEBUAH PAM MINYAK DI ATAS PT 11426, MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH, BANDARAYA MELAKA UNTUK TETUAN PERTINI VISTA SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
WONG KOK WAI
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 3870 GMM 2330, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN SARIAH BINTI KARIM
PELAN TATATUR
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSESKYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS PT 5420 HINGGA PT 5447 (LOT LAMA 1355), MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN KAMAL FAKHRI PLANNING CONSULTANT
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 1065 LOT 814, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN UNITEDHOME DEVELOPMENT SDN BHD.
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS TANAH LOT 1222, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN SEJATI HALAMAN SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN SEJATI HALAMAN SDN. BHD.
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH PT 5186 - PT 5192, PT 5193 - PT 5199, PT 5200 - PT 5206, PT 5207 - PT 5213, PT 5214 DAN PT 5215 (LOT LAMA 891 & 892), MUKIM DUYONG, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN HEXBON INDUSTRIES (M) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN HEXBON INDUSTRIES (M) SDN.
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PINDAAN PELAN TATATUR KELULUSAN KETIGA BIL. MBMB/JP. 6922 SIRI KELULUSAN: A-3469 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK MEMINDA KOLAM TAKUNGAN BANJIR DAN RIZAB PARIT YANG TELAH DIPOHON (PT 19077) KE PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT BARU PT 19077,MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN MIDAS DIMENSI SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN MIDAS DIMENSI SDN. BHD
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP:08151 SIRI KELULUSAN: A-3636 (P) BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 22226 LOT 30, PEKAN KLEBANG SEKSYEN III, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA UNTUK TETUAN TNL GENIUS REALTY SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN TNL GENIUS REALTY SDN.
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS LOT 15493 HINGGA 15673 DAN 15675 (LOT 695, 696 DAN 697), MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA UNTUK TETUAN GIM AIK DEVELOPMENT SDN BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN GIM AIK DEVELOPMENT SDN
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT KM 9

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN GUDANG DAN PEJABAT DI ATAS LOT 4833, MUKIM CHENG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN KOTRA PHARMA (M) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN KOTRA PHARMA (M) SDN.
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT KM 10

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 38 LOT 645, MUKIM CHENG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SHANG HEIGHT PROPERTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN SHANG HEIGHT PROPERTY SDN.
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT KM 11

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN (RESORT HOME) KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL, DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 67673 LOT 16156 – PN 67676 LOT 16159, KAWASAN BANDAR XLIV DAERAH MELAKA TENGAH- MELAKA UNTUK TETUAN KT LEE SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN KT LEE SETIA DEVELOPMENT
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT KM 12

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP 09576 NO. SIRI A-3615 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 197 & 76 KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERPAGAR & BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 56461 LOT 12612 – PN 56489 LOT 12640, RIZAB JALAN & SIAR KAKI (MILIK KERAJAAN), KAWASAN BANDAR VI, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN MITSUPAC SDN. BHD UNTUK TETUAN MITSUPAC SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT KM 13

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PANGSAPURI SERVIS DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 54338 LOT 11006, KAWASAN BANDAR L, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN WEBEST SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS