Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT OSC, MBMB BIL 7/2022

TARIKH

:

25 APRIL 2022 (ISNIN)

MASA

:

3:00 PM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN, ARAS 4, GRAHA MAKMUR

PENGERUSI

:

SETIAUSAHA BANDARAYA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BIL 6/2022 PADA 13-04-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS PT 5372 – PT 5409 (LOT LAMA 65) , MUKIM BALAI PANJANG , DAERAH MELAKA TENGAH , MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN TIONG YUEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1.RUMAH TERES 1 ½ TINGKAT (22’ X 70’) ………………….. 34 UNIT
(PT 5372 – PT 5385 & PT 5408)
2. RUMAH BERKEMBAR 1 ½ TINGKAT (40’ X 75’) ……….. 2 UNIT
(PT 5386 – PT 5387)
3.RUMAH BANGLO 1 TINGKAT …………………………………….. 1 UNIT
(PT 5388) JUMLAH 37 UNIT
4.PENCAWANG TNB PADAT ……………………………………. 1 UNIT
(PT 5409)
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 2911, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH MELAKA TENGAH , MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN FALCO DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
1.RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’)………………………….. 41 UNIT
JUMLAH 41 UNIT
PELAN TATATUR
 
Oleh
KOH CHEE YONG
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DIATAS LOT 17242 – LOT 17271(LOT LAMA 326), MUKIM BALAI PANJANG , DAERAH MELAKA TENGAH , MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN SELAT HORIZON SDN. BHD
MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (24’ X 80’)(LOT 17245 – LOT 17271) ………….. 27 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ X 80’ (LOT 17243 – LOT 17244)…… 2 UNIT
3. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (LOT 17242) ………..1 UNIT
JUMLAH 30 UNIT
PELAN TATATUR
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT 4

 
CADANGAN PEMBANGUNAN KONSEP BERPAGAR DAN
BERPENGAWAL YANG MENGANDUNGI:

1) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A (22' X 75') - 43 UNIT
2) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS B (22' X 70') - 41 UNIT
3) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS C (22' X 65') - 6 UNIT
4) RUMAH KELAB/MC 1 TINGKAT - 1 UNIT
5) PONDOK PENGAWAL 1 TINGKAT - 1 UNIT
6) TNB - 1 UNIT

DI ATAS PT 6500 (LOT BARU 18003),
MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH,
MELAKA.

UNTUK : TETUAN FIXMAX ENTITY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

5. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN BIL. MBMB/JP. 10843 NO SIRI KELULUSAN A-3689(P) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHANBALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PEJABAT "SMALL OFFICE VERSATILE OFFICE" (SOVO) DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 88899 LOT PT 237 (LOT LAMA LOT 2065) & PN 67896 LOT 16172 (LOT LAMA PT 251), KAWASAN BANDAR XLIV, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
MHD ZAIN BIN IBRAHIM
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP. 11212 SIRI KELULUSAN NO: A-3727 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 581 LOT 1770, GMM 582 LOT 1772 DAN GMM 1150 LOT 2367, MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN ARK VISION HOLDINGS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PINDAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP: 10989 NO. SIRI: A-3704 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 6772 LOT 53 DAN GM 2188 LOT 22091 (LOT BARU PT 19113, PT 19114 DAN PT 19992), MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS