Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MBMB BIL 7/2022

TARIKH

:

13 MEI 2022 (JUMAAT)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

ANJUNG MAKMUR

PENGERUSI

:

DATUK BANDAR

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MBMB BIL 6/2022 PADA 21-04-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN KONSEP BERPAGAR DAN
BERPENGAWAL YANG MENGANDUNGI:

1) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A (22' X 75') - 43 UNIT
2) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS B (22' X 70') - 41 UNIT
3) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS C (22' X 65') - 6 UNIT
4) RUMAH KELAB/MC 1 TINGKAT - 1 UNIT
5) PONDOK PENGAWAL 1 TINGKAT - 1 UNIT
6) TNB - 1 UNIT

DI ATAS PT 6500 (LOT BARU 18003),
MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH,
MELAKA.

UNTUK : TETUAN FIXMAX ENTITY SDN. BHD.
PELAN KM LULUS
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

2. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 4.3.2

 
PERMOHONAN PINDAAN KEBENARAN MERANCANG KE ATAS PELAN KELULUSAN TERDAHULU NO.FAIL MBMB/JP.02113, NO.SIRI KELULUSAN A-3942 BERTARIKH 7.10.2020 DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976(AKTA 172), BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN STRATA (AKTA HAKMILIK STRATA 1985)(GATED & GUARDED COMMUNITY) DI ATAS TANAH LOT 19640(PN 67425)(PT 6819) SELUAS 22.039 EKAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MUKIM BACHANG, MELAKA.
PELAN TATATUR
 
Oleh
ABDUL RAZAK BIN ABDUL RAHMAN
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 4.3.1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEKOLAH KEBANGSAAN DUYONG 2 YANG MENGANDUNGI 18 BILIK DARJAH DAN KEMUDAHAN BERKAITAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 20584 [GRN 68251] MUKIM DUYONG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAN TATATUR
 
Oleh
GAZALI BIN AB HAMID
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 4.3.2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA PASARAYA 2 1/2 TINGKAT DI ATAS LOT 216 PN 43439, BANDAR BUKIT BARU SEKSYEN II, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
AHMAD BIN YUSOF
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP. 11212 SIRI KELULUSAN NO: A-3727 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 581 LOT 1770, GMM 582 LOT 1772 DAN GMM 1150 LOT 2367, MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN ARK VISION HOLDINGS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PINDAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP: 10989 NO. SIRI: A-3704 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 6772 LOT 53 DAN GM 2188 LOT 22091 (LOT BARU PT 19113, PT 19114 DAN PT 19992), MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS