Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 12/2022

TARIKH

:

29 JULAI 2022 (JUMAAT)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2,BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

SETIAUSAHA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 11/2022 PADA 13-07-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SEKSYEN 21 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PENDIRIAN BANGUNAN PENCAWANG MASU UTAMA (PMU) OZANA GIS (132/33/11KV) DI ATAS PT 25131 (LOT 33684), MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN CMIPLANNERS
PEMOHON : TETUAN TENAGA NASIONAL BERHAD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 81/99
 
 

 

2. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 4

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KEDUA BIL. MPHTJ/709/6/12/18 JLD. 2 SIRI KELULUSAN KM-046/2021 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 55269 LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 50/99
 
 

 

3. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT PT 26001 DAN PT 26002 (LOT LAMA 2752), LOT 2753 HINGGA LOT 2756 DAN LOT 2829 HINGGA LOT 2832, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN MITSU CAHAYA SDN. BHD..
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 56/99
 
 

 

4. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PM 359 LOT 1686, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA – MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN MONT STONE DEVELOPMENT SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 50/99
 
 

 

5. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 3

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/709/6/8/46 SIRI KELULUSAN KM-010/2018 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA ASRAMA PEKERJA (KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL), DI ATAS LOT PT 25129 & PT 25130, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA – MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN PDG DEVELOPMENT SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 49/99
 
 

 

6. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 4

 
PINDAAN PELAN PINDAAN PELAN KELULUSAN KEDUA BIL. MPHTJ/JPPL/BPB/5/5/277 JLD 3 SIRI KELULUSAN KM-023/2019 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERINDUSTRIAN (PROJEK TERBENGKALAI) DI ATAS HAKMILIK TANAH PM 53 – 54 LOT 887 – 888, PM 1451 LOT 890, PM 57 LOT 891, PM 61 – 62 LOT 895 – 896, PM 304 – 305 LOT 893 – 894, PM 306 LOT 892, PM 15 LOT 849, PM 19 - 20 LOT 853 - 854, PM 28 LOT 862, PM 1452 LOT 863, PM 30 – 32 LOT 864 -866 DAN PN 36268 LOT 7324 (LOT BARU PT 24393 – PT 25144) MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA - MELAKA .
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN PDG DEVELOPMENT SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 43/99
 
 

 

7. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 5

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU NO FAIL: MPHTJ/JPB/0005/2/193/JLD 7 NO. SIRI KELULUSAN: KM_020/2019 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN COUNTRY VILLAS RESORT DI ATAS TANAH PT 2577-PT 2578, PT 2581-PT 2582, PT 2589-PT 2596, PT 2599-PT 2606, PT 3112-PT 3143, PT 3144-PT 3159, DAN PT 3160-PT 3175, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, MELAKA - MPHTJ.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
PEMOHON : TETUAN COUNTRY VILLAS RESORT SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 42/99
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

8. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH - TANGGUH 1

 
PERMOHANAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 1220, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN TEOBROS DEVELOPMENT SDN BHD
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN TEOBROS SDN. BHD.
PERUNDING : TETUAN TKL CONSULTING ENGINEERING
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 38/92
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

9. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN JALAN DAN PERPARITAN - TANGGUH 1

 
PERMOHANAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 1220, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN TEOBROS DEVELOPMENT SDN BHD
PELAN PINDAAN KERJA TANAH TEOBROS
PELAN PINDAAN JALAN DAN PERPARITAN TEOBROS
SURAT PENGEMUKAAN BAYARAN DEPOSIT KERJA TANAH DAN SUMBANGAN PERPARITAN
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JK
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN TEOBROS SDN. BHD.
PERUNDING : TETUAN TKL CONSULTING ENGINEERING
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 38/92
 
 

 

10. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN JALAN DAN PERPARITAN - TANGGUH 2

 
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR SECARA BERFASA SELUAS 90.49 EKAR DI ATAS LOT 62452, 63834, 63833 DAN 64407, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA. UNTUK TETUAN YAYASAN MELAKA.
PELAN KERJA TANAH YAYASAN MELAKA
PELAN JALAN DAN PERPARITAN YAYASAN MELAKA
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JK
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN YAYASAN MELAKA.
PERUNDING : TETUAN CONSULTFACE SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 38/92
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

11. KERTAS MESYUARAT BARU 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (FASA 2) DIATAS LOT 2305, LOT 2306 &LOT 2812 – LOT 2814, MUKIM AYER PANAS, JASIN HANG TUAH JAYA , MELAKA UNTUK TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD .
MENGANDUNGI :
FASA 2
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (25’ X 70’)….. 76 UNIT
2. RUMAH TERES 2 TINGKAT (25’ X 70’) ….. 69 UNIT
JUMLAH 145 UNIT
PAPERWORK OSC
PAPERWORK JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN.
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT BARU 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 633 LOT 1220, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN TEOBROS DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) RUMAH TERES 1 TKT JENIS A (6706X 21336)-------------------------------- 24 UNIT
2) RUMAH TERES 1 TKT JENIS B (6706X 21336)-------------------------------- 15 UNIT
3) RUMAH BANGLO 1 TKT ---------------------------------------------------------- 2 UNIT
JUMLAH = 41 UNIT
4) PENCAWANG ELEKTRIK PADAT (4000 X 7000)------------------------------- 1 UNIT
PAPERWORK OSC
PAPERWORK JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT BARU 3

 
CADANGAN PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR (SSP) TELEKOMUNIKASI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 30M DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DI ATAS PLOT B (BERHADAPAN LOT 18882), MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
NAMA TAPAK : KOMPLEKS NIAGA MELAKA PERDANA 2
UNTUK : TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN BHD
PAPERWORK OSC
PAPERWORK JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
MASTURA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT BARU 4

 
CADANGAN PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR (SSP) TELEKOMUNIKASI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 24M DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DI ATAS LOT PT 63539, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH ,HANG TUAH JAYA, MELAKA
NAMA TAPAK : INDUSTRI ANGKASA NURI
UNTUK : TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN BHD
PAPERWORK OSC
PAPERWORK JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
MASTURA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT BARU 5

 
CADANGAN PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR (SSP) TELEKOMUNIKASI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 30M DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DI ATAS LOT 4345, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
NAMA TAPAK : ILP BUKIT KATIL
UNTUK: TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN BHD
PAPERWORK OSC
PAPERWORK JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
MASTURA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT BARU 6

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG 1 TINGKAT BERSERTA PEJABAT ARAS MEZZANINE DI ATAS LOT 26889, KAWASAN PERINDSUTRIAN AYER KEROH, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
PAPERWORK OSC
PAPERWORK JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
MOHAMAD ZUBIR BIN MOHAMAD RADUAN
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PINDAAN DALAM FAIL NO MPHTJ/JKB 030620005 BERTARIKH 30 JUN 2020 UNTUK MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN (BANGLO) JENIS KEKAL 2 TINGKAT DIATAS LOT 11933 (PT 5599), JALAN PH 1, TAMAN PUTRA HEIGHTS, JALAN PENGKALAN BATU, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK: -
EN EN TAN CHING KHANG & PN GOH LITT CHIN
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN (BANGLO) JENIS KEKAL 2 TINGKAT DIATAS LOT 16154, (PLOT 3-36), JALAN WOODLAND 2, AYER KEROH TIARA GOLF & COUNTRY RESORT, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK: - SKY CORRIDOR SDN BHD
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 2 TINGKAT DI ATAS LOT 16243, JALAN MEADOW, TIARA MELAKA GOLF & COUNTRY CLUB, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK DATUK SERI POH GEOK SENG
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN 2 TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 10156 (PT4745), JALAN 0Z 29, TAMAN OZANA IMPIAN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA MELAKA UNTUK SYAMSUL AZLY BIN AKBAR
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA 128 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT (FASA 6) YANG MENGANDUNGI :
JENIS A = 112 UNIT JENIS AC = 8 UNIT JENIS AE = 8 UNIT
DI ATAS NO. PT.2627-PT2642, PT.2691-PT.2706, PT.2744-PT.2759, PT.2808-PT.2823, PT.2858-PT.2873, PT.2920-PT.2935, PT.2967-PT.2982 DAN PT.3024-PT.3039
MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANGTUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN COUNTRY VILLAS RESORT SDN. BHD.
 
Oleh
GOON LI CHIN
 
 

 

22. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG DILULUSKAN (FAIL NO. MPHTJ/JKB/03253/07/2019, BERTARIKH 13 OGOS, 2019) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PEJABAT DAN RUANG PAMERAN 3 TINGKAT SERTA RUANG SERVIS DI ATAS LOT 26939, JALAN IMP 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERDEKA PERMAI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA
 
Oleh
TAN BOON BENG
 
 

 

23. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN DIATAS PT 16783 (LOT LAMA 13989), MUKIM BATU BERENDAM , MELAKA TENGAH , HANG TUAH JAYA , UNTUK TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN. BHD
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT (20’ X 75’)-14 UNIT JUMLAH 14 UNIT
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN NO FAIL MPHTJ/JKB/050320001 BERTARIKH 27 MEI 2020 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN
MENGANDUNGI :
1.RUMAH TERES 1 TINGKAT (20’ X 70’) ……. 18 UNIT
2. RUMAH TERES 2 TINGKAT (18’ X 65’)…….. 27 UNIT
JUMLAH 45 UNIT
DIATAS LOT 1332, LOT 1333 & LOT 63906, MUKIM DURIAN TUNGGAL , DAERAH ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA , MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN SHANG HEIGHT DEVELOPMENT SDN. BHD
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI:
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 27903 HINGGA LOT 28025 DAN LOT 28027 (LOT-LOT LAMA 4528, 4531, 4533, 4534, 4537, 4646, 4647, 4649, 4650 DAN 4652), MUKIM AYER PANAS, JASIN HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN BHD
≈ FASA 2A(1)
MENGANDUNGI :
1) BANGLO 1 TINGKAT – JENIS AB------------------------------------------------- 23 UNIT
(LOT 27971-27977, 27979, 27982, 27984, 27989,
27991-27997, 28011, 28022-28024 & 28016)
2) BANGLO 1 TINGKAT – JENIS AA------------------------------------------------- 4 UNIT
(LOT 27983, 28010, 28017 & 28025)
3) BANGLO 1-1/2 TINGKAT – JENIS B--------------------------------------------- 33 UNIT
(LOT 27921, 27923-27929, 27948-27953, 27955-27962,
27980-27981, 27987-27988, 27998, 28000-28001 & 28018-28021)
4) BANGLO 1-1/2 TINGKAT – JENIS BA-------------------------------------------- 3 UNIT
(LOT 27922, 27954 & 27999)
5) BANGLO 2 TINGKAT – JENIS CC (LOT 28014-28015)------------------------- 2 UNIT
6) BANGLO 2 TINGKAT – JENIS CE (LOT 28012-28013)------------------------- 2 UNIT
7) BANGLO 2 TINGKAT – JENIS D---------------------------------------------------- 33 UNIT
(LOT 27930-27936, 27938-27939, 27941-27947, 27963-27969,
27986, 27990 & 28002-28009)
8) BANGLO 2 TINGKAT – JENIS E----------------------------------------------------- 5 UNIT
(LOT 27904, 27919, 27937, 27940 & 27970)
9) BANGLO 2 TINGKAT – JENIS F----------------------------------------------------- 18 UNIT
(LOT 27903, 27905-27918, 27920, 27978 & 27985)
JUMLAH 123 UNIT

10) PENCAWANG ELEKTRIK (LOT 28027)--------------------------------------------- 1 UNIT
 
Oleh
LOI CHAI PENG
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)