Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 17/2022

TARIKH

:

12 OKTOBER 2022 (RABU)

MASA

:

11:00 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN ARAS 4, GRAHA MAKMUR MBMB

PENGERUSI

:

TUAN SETIAUSAHA BANDARAYA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA OSC BIL 16/2022 PADA 22-09-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS PT 1925-PT 1950 (LOT ASAL 14685), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA. UNTUK : TETUAN TOHROCKSAN MAJU (M) SDN BHD MENGANDUNGI : RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (13106 X 32004)................1 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (11582 X 32004)........4 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT (6706 X 21336)...................21 UNIT JUMLAH : 26 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 184, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH
MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (24’ X 70’) .................. 46 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (36’ X 90’).......... 6 UNIT
JUMLAH 52 UNIT
PELAN TATATUR
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 168-170,PT 3709 (LOT LAMA 171),
173 DAN 174, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH MELAKA TENGAH , UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ X 80’)........... 40 UNIT
2.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (38’ X 90’)........... 4 UNIT
3.RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS A ...................... 2 UNIT
4.RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B .................... 2 UNIT
JUMLAH 48 UNIT
5.PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ............................. 1 UNIT
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB 4

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 1910, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH
MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) .................. 11 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ X 80’)........... 12 UNIT
3. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS A ...................... 2 UNIT
4. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JEMIS B ...................... 1 UNIT
JUMLAH 26 UNIT
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PB 5

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS PT 3688, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERA MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) .................. 68 UNIT
JUMLAH 68 UNIT
2. PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ............................ 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT PB 6

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:
1) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (29' X64') - 10 UNIT
2) RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS A (24' X70') - 9 UNIT
3) RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS B ( 26' X 70') - 11 UNIT
DI ATAS PT 3355 - PT 3384 (LOT LAMA 5176), MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN FINEHOUSE SDN.BHD
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG TELAH DILULUSKAN DALAM FAIL NO MBMB/JP/. 11739 SIRI KELULUSAN A-3795 BERTARIKH 17 OGOS 2021 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH MASJID DI ATAS PT 657, MUKIM BUKIT PIATU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
PELAN TATATUR
 
Oleh
KAMAL FAKHRI BIN ARIFFIN
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HSM 535 PT 1043 - HSM 558 PT 1066, MUKIM TANJUNG KLING, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN DT EMAS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
SHAHNIZAM BIN MD. SHARIF
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 24 LOT 589 DAN GMM 25 LOT 590, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN MAJUTECH JAYA (CENTRAL) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PERUMAHAN MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 884 (GMM 866) DAN 887 (GMM 931),
MUKIM DUYONG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN MERAK MESRA DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
MOHD NASIR BIN MAHMUD
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP.01254 (28) SIRI KELULUSAN: A-3836 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204E KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 1066 LOT 1133 - GMM 1068 LOT 1135, DAN SEBAHAGIAN TANAH KERAJAAN, BANDAR BUKIT BARU SEKSYEN III, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN TEPAT CEMERLANG SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 DI ATAS PT 295 (LOT BARU 13619), KAWASAN BANDAR XXIX, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN CEMPAKARAYA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 98 LOT PT 612 HINGGA HMM 125 LOT PT 639 (LOT LAMA 402 & 403), PEKAN SUNGAI UDANG SEKSYEN II, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN PELANGI 1010 SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 205 LOT 156 MUKIM BERTAM, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN WAJIB RAYA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT KM 9

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP. 09402 NO SIRI KELULUSAN A-3793 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 54909 LOT 14548, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN GIM AIK DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT KM 10

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 88420 LOT PT 19996 & HSD 88421 LOT PT 19997, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SHANTAWOOD SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS