Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 18/2022

TARIKH

:

2 NOVEMBER 2022 (RABU)

MASA

:

11:00 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN ARAS 4, MBMB

PENGERUSI

:

TUAN SETIAUSAHA BANDARAYA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA OSC BIL 17/2022 PADA 12-10-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS PT 1925-PT 1950 (LOT ASAL 14685), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA. UNTUK : TETUAN TOHROCKSAN MAJU (M) SDN BHD MENGANDUNGI : RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (13106 X 32004)................1 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (11582 X 32004)........4 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT (6706 X 21336)...................21 UNIT JUMLAH : 26 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:
1) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (29' X64') - 10 UNIT
2) RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS A (24' X70') - 9 UNIT
3) RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS B ( 26' X 70') - 11 UNIT
DI ATAS PT 3355 - PT 3384 (LOT LAMA 5176), MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN FINEHOUSE SDN.BHD
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PERNIAGAAN YANG MENGANDUNGI :

I) 1 UNIT BANGUNAN PEJABAT 4 TINGKAT
II) 9 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT
III) 1 UNIT COMPACT SUB
IV) 1 UNIT RUMAH SAMPAH

DI ATAS LOT 12542 (LOT LAMA PT 1198),
KAWASAN BANDAR VI,
DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
DR. IR. LAM KAI YANG
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB 4

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN PANGSAPURI SERVIS YANG MENGANDUNGI:

(FASA 1)
1) 10 UNIT KEDAI / PEJABAT 2 TINGKAT
2) 4 UNIT KEDAI / PEJABAT MAMPU MILIK (HAK MILIK STRATA) 2 TINGKAT
3) 2 UNIT KEDAI / PEJABAT 3 TINGKAT
4) PENCAWANG ELEKTRIK PADAT

(FASA2)
1) 335 UNIT PANGSAPURI SERVIS (ARAS UG - ARAS 4)
2) PENCAWANG ELEKTRIK (ARAS LG)
3) SURAU
4) BILIK GIMNASIUM
5) BILIK MESYUARAT
6) KOLAM RENANG
7) TADIKA
8) DEWAN SERBAGUNA
9) RUANG SAMPAH
DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 54338 LOT 11006, KAWASAN BANDAR I, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN WEBEST SDN. BHD.
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PB 5

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 184, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH
MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (24’ X 70’) .................. 46 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (36’ X 90’).......... 6 UNIT
JUMLAH 52 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT PB 6

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 168-170,PT 3709 (LOT LAMA 171),
173 DAN 174, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH MELAKA TENGAH , UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ X 80’)........... 40 UNIT
2.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (38’ X 90’)........... 4 UNIT
3.RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS A ...................... 2 UNIT
4.RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B .................... 2 UNIT
JUMLAH 48 UNIT
5.PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ............................. 1 UNIT
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT PB 7

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 1910, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH
MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) .................. 11 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ X 80’)........... 12 UNIT
3. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS A ...................... 2 UNIT
4. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JEMIS B ...................... 1 UNIT
JUMLAH 26 UNIT
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT PB 8

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS PT 3688, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERA MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) .................. 68 UNIT
JUMLAH 68 UNIT
2. PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ............................ 1 UNIT
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT PB 9

 
CADANGAN PERUMAHAN (FASA 1) DIATAS LOT 1770, LOT 1772 & LOT 2367,
MUKIM BUKIT RAMBAI , DAERAH MELAKA TENGAH , MELAKA BANDARAYA
BERSEJARAH UNTUK TETUAN ARK VISION HOLDINGS SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
FASA 1
1.RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS B (20’ X 70’)………. 44 UNIT
JUMLAH 44 UNIT
2. PENCAWANG ELEKTRIK ............................................ 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT PB 10

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT PT 2108 – LOT PT 2113, LOT PT 2115 – LOT PT 2126 DAN LOT PT 3527 (LOT LAMA 5205), MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN LEN CHEONG RESOURCES SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT (37’ X 70’) JENIS A ----------------- = 17 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT (37’ X 70’) JENIS B ---------------- = 1 UNIT
JUMLAH = 18 UNIT
3) PENCAWANG ELEKTRIK (PE PADAT – 4M X 7M) --------------------- = 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
KOH CHEE YONG
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSESKYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS LOT 11371 (LOT LAMA : LOT1228-LOT 1263) DAN LOT 11372 (LOT LAMA : PT846 & PT847) (BERPENGAWAL), KAWASAN BANDAR XLII, DAERAH MELAKA TENGAH MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
KAMAL FAKHRI BIN ARIFFIN
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS TANAH PT 20460 (LOT LAMA 1854) DAN LOT 22776, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 24 LOT 589 DAN GMM 25 LOT 590, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN MAJUTECH JAYA (CENTRAL) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PEJABAT DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 12045 LOT 30, KAWASAN BANDAR XXVLL, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN THE CHENG HOON TENG TEMPLE
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN KEDAI / PEJABAT DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 45815 LOT 2301, KAWASAN BANDAR VI, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 DI ATAS PT 295 (LOT BARU 13619), KAWASAN BANDAR XXIX, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN CEMPAKARAYA SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP. 09402 NO SIRI KELULUSAN A-3793 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 54909 LOT 14548, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN GIM AIK DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 88420 LOT PT 19996 & HSD 88421 LOT PT 19997, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SHANTAWOOD SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS