Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 18/2022

TARIKH

:

8 NOVEMBER 2022 (SELASA)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

ANJUNG MAKMUR

PENGERUSI

:

YBHG. DATUK BANDAR

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 17/2022 PADA 25-10-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS PT 1925-PT 1950 (LOT ASAL 14685), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA. UNTUK : TETUAN TOHROCKSAN MAJU (M) SDN BHD MENGANDUNGI : RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (13106 X 32004)................1 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (11582 X 32004)........4 UNIT RUMAH TERES 1 TINGKAT (6706 X 21336)...................21 UNIT JUMLAH : 26 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN KM LULUS
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:
1) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (29' X64') - 10 UNIT
2) RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS A (24' X70') - 9 UNIT
3) RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS B ( 26' X 70') - 11 UNIT
DI ATAS PT 3355 - PT 3384 (LOT LAMA 5176), MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN FINEHOUSE SDN.BHD
PELAN BANGUNAN
PELAN KM LULUS
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 184, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH
MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (24’ X 70’) .................. 46 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (36’ X 90’).......... 6 UNIT
JUMLAH 52 UNIT
PELAN TATATUR
PELAN KESELURUHAN
PELAN KM LULUS
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB 4

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 168-170,PT 3709 (LOT LAMA 171),
173 DAN 174, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH MELAKA TENGAH , UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ X 80’)........... 40 UNIT
2.RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (38’ X 90’)........... 4 UNIT
3.RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS A ...................... 2 UNIT
4.RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B .................... 2 UNIT
JUMLAH 48 UNIT
5.PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ............................. 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN KM LULUS
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PB 5

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 1910, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERAH
MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) .................. 11 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ X 80’)........... 12 UNIT
3. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS A ...................... 2 UNIT
4. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JEMIS B ...................... 1 UNIT
JUMLAH 26 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN KM LULUS
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT PB 6

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS PT 3688, MUKIM BUKIT LINTANG , DAERA MELAKA TENGAH , MELAKA UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) .................. 68 UNIT
JUMLAH 68 UNIT
2. PENCAWANG ELEKTRIK PADAT ............................ 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN KM LULUS
 
Oleh
SAFIZA BIN MAHMUD
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

7. PERKARA BERBANGKIT 4.3.1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG TELAH DILULUSKAN DALAM FAIL NO MBMB/JP/. 11739 SIRI KELULUSAN A-3795 BERTARIKH 17 OGOS 2021 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH MASJID DI ATAS PT 657, MUKIM BUKIT PIATU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
PELAN TATATUR
 
Oleh
KAMAL FAKHRI BIN ARIFFIN
 
 

 

8. PERKARA BERBANGKIT 4.3.2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HSM 535 PT 1043 - HSM 558 PT 1066, MUKIM TANJUNG KLING, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN DT EMAS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
SHAHNIZAM BIN MD. SHARIF
 
 

 

9. PERKARA BERBANGKIT 3.3.3

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MENAMBAK LAUT SELUAS 16.14 EKAR (6.5299 HA.) KAWASAN BANDAR XLIII, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN PARKLAND AVENUE SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

10. PERKARA BERBANGKIT 3.3.4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN (RESORT HOME) KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL, DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 67673 LOT 16156 – PN 67676 LOT 16159, KAWASAN BANDAR XLIV DAERAH MELAKA TENGAH- MELAKA UNTUK TETUAN KT LEE SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

11. PERKARA BERBANGKIT 3.3.7

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP: 08690 SIRI KELULUSAN: A-3488 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERPAGAR & BERPENGAWAL DI ATAS LOT 32970 & 32971 (LOT LAMA 1118 & 1119), MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN AG BUMI HARTANAH SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

12. PERKARA BERBANGKIT 3.3.8

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN, PANGSAPURI SERVIS & PEJABAT DI ATAS LOT 12933, KAWASAN BANDAR VI, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA UNTUK TETUAN FLORACODE SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
 

 

13. PERKARA BERBANGKIT 4.3.5

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 98 LOT PT 612 HINGGA HMM 125 LOT PT 639 (LOT LAMA 402 & 403), PEKAN SUNGAI UDANG SEKSYEN II, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN PELANGI 1010 SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 24 LOT 589 DAN GMM 25 LOT 590, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN MAJUTECH JAYA (CENTRAL) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 DI ATAS PT 295 (LOT BARU 13619), KAWASAN BANDAR XXIX, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN CEMPAKARAYA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP. 09402 NO SIRI KELULUSAN A-3793 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 54909 LOT 14548, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN GIM AIK DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 88420 LOT PT 19996 & HSD 88421 LOT PT 19997, MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SHANTAWOOD SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MENAMBAK LAUT SELUAS +374.40 EKAR (151.5158 HA) DI KAWASAN BANDAR XLVI, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA MELALUI PENGSWASTAAN KEPADA TETUAN YAYASAN MELAKA
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANJUTAN

 

19. KERTAS MESYUARAT LANJUT TEMPOH 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 54909 LOT 14548, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH — MELAKA UNTUK TETUAN GIM AIK DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT LANJUT TEMPOH 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 54910 LOT 14549, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH — MELAKA UNTUK TETUAN GIM AIK DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS