Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Alor Gajah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Alor Gajah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 22/2022

TARIKH

:

8 NOVEMBER 2022 (SELASA)

MASA

:

3:00 PM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT SERI PERDANA

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA MPAG

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL21/2022 PADA 25-10-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
MINIT MESYUARAT BIL 21/2022
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI CADANGAN PELAN AS-BUILT CHALET YANG MENGANDUNGI:
A. 2 UNIT BANGUNAN CHALET SEDIA ADA;
B. 1 UNIT BANGUNAN PENGAWAL SEDIA ADA;
C. 1 UNIT BANGUNAN KAFE SEDIA ADA;
D. 1 UNIT BANGUNAN DEWAN SEDIA ADA; DAN
E. RUMAH PAM/TANGKI AIR SEDIA ADA.
BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 370 LOT 2443 & GM 371 LOT 2444, MUKIM LENDU, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA UNTUK TETUAN AUSTRAL PROFILE SDN. BHD. BAGI TEMPOH 12 TAHUN
1.KM- PELAN AUSTRAL
1. KERTAS KERJA AUSTRAL
2. PS- PELAN AUSTRAL
2. KERTAS KERJA-PS- AUSTRAL
2. PS- GAMBAR AUSTRAL
 
Oleh
MOHD FUAD BIN AHMAD
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

2. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS TANAH LOT 2855, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN GALAXY GRACE SDN. BHD.
3. KM- PELAN GALAXY GRACE
3- KERTAS KERJA- TETUAN GALAXY GRACE SDN. BHD.
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SEKSYEN 21(1)
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)
UNTUK TUJUAN 14 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT
DI ATAS LOT 6462 (PN 36147), LOT 6463 (PN 36149), LOT 6464 (PN 36150)
LOT 6465 (PN 36191), LOT 6466 (PN 36196), LOT 6467 (PN 36200)
LOT 6468 (PN 36206), LOT 6469 (PN 36054), LOT 6470 (PN 36083)
LOT 6471 (PN 36084), LOT 6472 (PN 36085), LOT 6473 (PN 36086)
LOT 6474 (PN 36087), LOT 3475 (PN 36088)
MUKIM SUNGEI BARU TENGAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
BAGI TETUAN: WAITROSE SDN. BHD.
4. KM- PELAN WAITROSE
4- KERTAS KERJA- TETUAN WAITROSE SDN. BHD.
 
Oleh
ZAHIRUDDIN BIN ZAINAL
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 11623 LOT 1902 DAN GM 169 LOT 1903 MUKIM MASJID TANAH, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN LEGALAND SDN. BHD.
5-PELAN PINDAAN- LEGALAND
5. KM- PELAN LEGALAND B
5- KERTAS KERJA- TETUAN LEGALAND SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PM 1473 LOT 803, MUKIM MACHAP, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN ESYS CONSTRUCTION SDN. BHD.
6- PELAN PINDAAN-TETUAN ESYS CONSTRUCTION SDN. BHD.
6. KM- PELAN ESYS
6- KERTAS KERJA- TETUAN ESYS CONSTRUCTION SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPAG 656/2651 JLD 2 RUJUKAN PELAN 79/2010 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK MENUKAR HAKMILIK BLOK KLUSTER KOS RENDAH KE HAKMILIK INDIVIDU (BERSTRATA) DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 64811 LOT 12669 MUKIM BELIMBING, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
7. KM- PELAN TELADAN
7- KERTAS KERJA- TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH PUSAT SERVIS LORI DI ATAS HAKMILIK GRN 66087 LOT 15774 (LOT LAMA PT 2964), MUKIM SUNGEI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN SAM HIN MOTORS ENTERPRISE SDN. BHD.
10. KM-TETUAN SAM HIN MOTORS ENTERPRISE SDN. BHD.
10- KERTAS KERJA-TETUAN SAM HIN MOTORS ENTERPRISE SDN. BHD
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS TANAH LOT 415, MUKIM KUALA SUNGAI BARU, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN PRIMA TERA DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN UNTUK MENGUBAHKAN SYARAT, SEKATAN & KATEGORI BERKENAAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN UMPUKAN PECAHAN SEMPADAN TANAH YANG DICADANGKAN DIATAS LOT 1300 (GMM 1163) MUKIM SUNGEI BARU ULU DAERAH ALOR GAJAH MELAKA
11.KM- ROSLI BIN BUJANG
11- KERTAS KERJA- TETUAN ROSLI BIN BUJANG
 
Oleh
MOKHTARUDDIN BIN WAN YUSOF
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN UNTUK MENGUBAHKAN SYARAT, SEKATAN DAN KATEGORI BERKENAAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN UMPUKAN PECAHAN SEMPADAN TANAH YANG DICADANGKAN DI BAWAH SEKSYEN 124KTN DI ATAS HAKMILIK GMM 61 LOT 1226 MUKIM KUALA SUNGEI BARU, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
12.KM-MOHD FADZIL BIN MOHD KARIM
12- KERTAS KERJA- MOHD FADZIL BIN MOHD KARIM
 
Oleh
SAHARUDDIN BIN SAAT
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS TANAH LOT 15776 (LOT LAMA PT 3040), MUKIM SUNGAI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN HILLPARK DEVELOPMENT SDN. BHD.
9. KM-TETUAN HILLPARK DEVELOPMENT SDN. BHD.
9. KERTAS KERJA - TETUAN HILLPARK DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN KERJA TANAH UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 26, MUKIM KELEMAK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN STABIL GEMILANG SDN BHD
14.-KT-TETUAN STABIL GEMILANG SDN.BND
14-KERTAS KERJA-KT- TETUAN STABIL GEMILANG SDN BHD
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

13. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN JALAN DAN PARIT UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 26, MUKIM KELEMAK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN STABIL GEMILANG SDN BHD
13.JP-TETUAN STABIL GEMILANG SDN BHD
13- KERTAS KERJA-JP-TETUAN STABIL GEMILANG SDN BHD
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 7282 (LOT BARU PT 5525- PT 5553), MUKIM SUNGAI BARU TENGAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN SAKAE CORPORATION SDN BHD
15.JP-TETUAN SAKAE CORPORATION SDN BHD
15- KERTAS KERJA -JP- TETUAN SAKAE CORPORATION SDN BHD
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS LOT 3180 & 3181 ( LOT BARU LOT 18651- LOT 18676 ), MUKIM SUNGAI BARU TENGAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN SIMPANG MAJU ENTERPRISE SDN BHD
16.JP-TETUAN SIMPANG MAJU ENTERPRISE SDN BHD
16- KERTAS KERJA- JP- TETUAN SIMPANG MAJU ENTERPRISE SDN BHD
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN PINDAAN BAGI MENGENAKAN FASA KE ATAS PELAN YANG TELAH DI LULUSKAN DALAM NO FAIL JABATAN MPAG/431/102/610 BERTARIKH 6 OKTOBER 2017
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PERKAMPUNGAN NELAYAN MENGANDUNGI :
126 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT ,1 UNIT BALAI RAYA, 1 UNIT TADIKA, 1 UNIT SURAU, 1 UNIT GELANGGANG FUTSAL DAN KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH KERAJAAN DI MUKIM KUALA SUNGEI BARU ILIR, DAERAH ALOR GAJAH MELAKA.
FASA 1 : 60 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT DAN KERJA_KERJA INFRASTRUKTUR
PT 5106-PT5131 (26 UNIT), PT 5136-PT 5153 (18 UNIT),
PT 5155-PT 5170 (16 UNIT)
FASA 2 : 66 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT,1 UNIT BALAIRAYA, 1 UNIT
TADIKA , 1 UNIT SURAU,
1 UNIT GELANGGANG FUTSAL DAN KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR
UNTUK PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA
17.PB-PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA
17-KERTAS KERJA- PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA
 
Oleh
EMILDA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG DILULUSKAN DALAM FAIL NO : MPAG 431/102/722 BERTARIKH 6 OGOS 2019 BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 7282 (LOT BARU PT 5525 – PT 5553), MUKIM SUNGEI BARU TENGAH, DAERAH ALOR GAJAH UNTUK TETUAN SAKAE CORPORATION SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (JENIS A) - 24 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (JENIS B) - 2 UNIT
3. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT - 3 UNIT
JUMLAH : 29 UNIT
18.PB-TETUAN SAKAE CORPORATION SDN. BHD.
18-KERTAS KERJA- TETUAN SAKAE CORPORATION SDN. BHD.
 
Oleh
LIM KWENG PIOW
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG DILULUSKAN DALAM FAIL:MPAG 431/102/685 BERTARIKH 21 JULAI 2020 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 3180 & 3181 (LOT BARU LOT 18651 – 18676), MUKIM SUNGAI BARU TENGAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN SIMPANG MAJU ENTERPRISE SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (JENIS A) - 10 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (JENIS B) - 12 UNIT
3. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (JENIS C) - 1 UNIT
4. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (JENIS D) - 1 UNIT
5. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (JENIS A) - 1 UNIT
6. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (JENIS B) - 1 UNIT
7. PENCAWANG LETRIK - 1 UNIT
JUMLAH : 27 UNIT
19.PB-TETUAN SIMPANG MAJU ENTERPRISES SDN. BHD.
19- KERTAS KERJA- TETUAN SIMPANG MAJU ENTERPRISE SDN. BHD.
 
Oleh
LIM KWENG PIOW
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG DILULUSKAN NO. RUJUKAN MPAG 431 / 102 / 763 DAN BERTARIKH 20 / 10 / 2021 BAGI CADANGAN MEMBINA RUMAH PAM, TANGKI AIR DAN PENCAWANG ELEKTRIK DIATAS PT 2540 & PT 2542 (LOT 5000 LOT ASAL) , KAWASAN PERINDUSTRIAN HICOM, MUKIM PEGOH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

FASA 1 YANG MENGANDUNGI:-
- 2 UNIT TANGKI AIR
- 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK
- 1 UNIT RUMAH PAM

FASA 2 YANG MENGANDUNGI:-
- 1 UNIT TANGKI AIR
UNTUK:- TETUAN HICOM INDUNGAN SDN. BHD.
20.PB-TETUAN HICOM INDUNGAN SDN. BHD.
20. KERTAS KERJA-TETUAN HICOM INDUNGAN SDN. BHD.
 
Oleh
MOHD FUAD BIN AHMAD
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN LANDSKAP BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN
(FASA 1)
1) RUMAH TERES 1 TINGKAT (20’X65’) – 12 UNIT
2) RUMAH TERES 1 TINGKAT (20’X60’) – 7 UNIT
(FASA 2)
1) LOT KEMAJUAN AKAN DATANG – 1 UNIT
DIATAS LOT 2669, MUKIM TABOH NANING, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.

UNTUK: GML SETIA SDN BHD
8. PL- PELAN GML SETIA
8- KERTAS KERJA- GML SETIA SDN BHD
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
PER: PERMOHONAN PELAN LANDSKAP BAGI CADANGAN PERUMAHAN
1) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (13106MMX24732MM) – 10 UNIT
2) RUMAH TERES 1 TINGKAT (6706MM X 26822MM) – 9 UNIT
3) RUMAH TERES 1 TINGKAT (6706MM X 30480MM) – 11 UNIT
JUMLAH 30 UNIT
DIATAS LOT 877, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
UNTUK: KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN BHD
21.PL- KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN BHD
21.KERTAS KERJA- KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN BHD
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

H. PEMBENTANGAN KERTAS TAMBAHAN

I. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
22. MAKLUMAN KEPUTUSAN BAGI KATEGORI A (RUMAH SESEBUAH) YANG DILULUSKAN OLEH JABATAN BANGUNAN
23- KERTAS KERJA TAMBAHAN
 
 

J. HAL-HAL LAIN