Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Jempol


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Jempol

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 1/2024

TARIKH

:

9 JANUARI 2024 (SELASA)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN MPJL - HTTP://MEET.GOOGLE.COM/QMD-GRAJ-BBG

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA MPJL

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 24/2023 PADA 22-12-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT 1/2024

 
CADANGAN MENDIRIKAN 6 UNIT REBAN AYAM TERTUTUP SATU TINGKAT (73' X 360') DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN SOKONGAN DI ATAS LOT249, MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
 
Oleh
TS PERUNDING /
YUSRI MOHD YUSOFF ARCHITECT /
WEI TAT POULTRY FARM SDN. BHD.
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

2. KERTAS MESYUARAT 2/2024

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PEMAJUAN TERNAKAN AYAM MELALUI CADANGAN MENDIRIKAN 4 UNIT REBAN AYAM JENIS TERTUTUP 1 TINGKAT (46'X424'), 4 UNIT REBAN AYAM JENIS TERTUTUP 1 TINGKAT (48'X424'), PEJABAT (20'X26'), RUMAH PEKERJA (13'X15') DAN LAIN LAIN KEMUDAHAN SOKONGAN DI BAWAH SUBSEKSYEN (21) AKTA PERANCANG BANDAR 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204A (KTN 1965)(AKTA 828) DI ATAS LOT 1216 (GRN 51428) DAN LOT 1998 (GRN163182) SELUAS 14.694 EKAR (5.9465 HEKTAR) DI MUKIM JELAI, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TETUAN FARMIERA BREEDER FARM SDN. BHD.
4.2 KERTAS PERAKUAN KM
PELAN KM
GAMBAR TAPAK
 
Oleh
HN METROPOLIS SDN. BHD.
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

3. KERTAS MESYUARAT 3/2024

 
PERMOHONAN SERENTAK KT+JP : PERMOHONAN KELULUSAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN MENDIRIKAN 2 UNIT REBAN AYAM 2 TINGKAT (45'X402') DAN 1 UNIT REBAN AYAM 2 TINGKAT (70'X425') SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI ATAS LOT 10908 (GRN 138404), MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TETUAN MI VENTURES SDN. BHD.
4.3 KERTAS PERAKUAN KT JP
PELAN KT
PELAN JP
GAMBAR TAPAK
 
Oleh
TS PERUNDING /
MI VENTURES SDN. BHD.
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

4. KERTAS MESYUARAT 3/2024

 
PERMOHONAN SERENTAK KT+JP : PERMOHONAN KELULUSAN PELAN JALAN DAN PARIT BAGI CADANGAN MENDIRIKAN 2 UNIT REBAN AYAM 2 TINGKAT (45'X402') DAN 1 UNIT REBAN AYAM 2 TINGKAT (70'X425') SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI ATAS LOT 10908 (GRN 138404), MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TETUAN MI VENTURES SDN. BHD.
 
Oleh
TS PERUNDING /
MI VENTURES SDN. BHD.
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN AM (PECAH BAHAGI)

 

5. KERTAS MESYUARAT 4/2024

 
PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN TANAH ( SEKSYEN 142) KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 6315 (GRN 239991) , PEKAN SERTING TENGAH, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN
4.4 KERTAS PERAKUAN LOT 6315
PELAN PECAH BAHAGI 6315
PELAN UKUR
GAMBAR TAPAK
 
Oleh
GAGASAN UKUR CONSULTANT
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT 5/2024

 
PERMOHONAN BAGI TUJUAN PERTANIAN MELALUI PECAH BAHAGIAN TANAH SEKSYEN 142 KTN 1965 [AKTA 828] DI ATAS LOT 212 GRN 74555, MUKIM ROMPIN DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
4.4 KERTAS PERAKUAN LOT 212
PELAN PECAH BAHAGI 212
 
Oleh
JURUKUR TERAS SDN. BHD.
 
 

F. PEMBENTANGAN KEPUTUSAN DIPERINGKAT JABATAN

G. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
PEMAKLUMAN PELAKSANAAN OSC
 
 

H. HAL-HAL LAIN

 

7. PERKARA 6.1

 
CADANGAN MENDIRIKAN SEBUAH PUSAT KOMERSIAL SETINGKAT BERSERTA HOTEL BAJET 4 TINGKAT YANG MENGANDUNGI 40 BUAH BILIK DI ATAS LOT 1304, BANDAR SERTING, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
- PINDAAN KEPADA PELAN LULUS (NO. RUJ.MPJL494/7/03/2021 BERTARIKH 17HB DISEMBER 2021)
PERKARA 6.1
PELAN KM HOTEL BAJET
SURAT
 
Oleh
KT PERUNDING SDN. BHD.
 
 

 

8. PERKARA 6.2

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN PAMERAN KERETA DAN PUSAT SERVIS 2 TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 41954, JALAN SEDIADA, MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
- RAYUAN KELEBARAN JALAN MINIMUM 7.3 METER
PERKARA 6.2
SURAT RAYUAN
 
Oleh
HWA CHANG HOLDING SDN BHD. / IRAS PERUNDING
 
 

 

9. PERKARA 6.3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PERLANJUTAN / PERLANJUTAN TAMBAHAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (KILANG SAWIT) DI BAWAH SEKSYEN 204B, KANUN TANAH NEGARA 1965, SECARA SERAHBALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH, DIATAS SEBAHAGIAN LOT 4968 (PN 1113), MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
- PERMOHONAN UNTUK PEMBATALAN BAGI MELANJUTKAN KEBENARAN MERANCANG (KM)
PERKARA 6.3
 
Oleh
SEATEX PLANTIONS SDN BHD
 
 

 

10. PERKARA 6.4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI TUJUAN PERUMAHAN MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA (SEK. 204) (KTN 1965) DI ATAS LOT: 6712 PN: 25408, MUKIM SERTING ULU, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
- PERMOHONAN PERTUKARAN PERUNDING PERANCANG BANDAR
PERKARA 6.4
 
Oleh
KEMARIS LAND SDN BHD
 
 

 

11. PERKARA 6.5

 
KEBENARAN MERANCANG BAGI TUJUAN PEMAJUAN PERNIAGAAN MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA (SEK. 204) (KTN 1965) DI ATAS LOT: 11114 PM: 3323, MUKIM SERTING ULU, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
- PERMOHONAN PERTUKARAN PIHAK PERUNDING PERANCANG BANDAR
PERKARA 6.5
 
Oleh
TERAS SEJAHTERA SDN BHD