Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Alor Gajah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Alor Gajah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL1/2024

TARIKH

:

9 JANUARI 2024 (SELASA)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT SERI PERDANA MPAG

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA MPAG

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 24/2023 PADA 12-12-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL.MPAG 656/3062 RUJ PELAN 02/2023 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI CADANGAN PELAN AS-BUILT CHALET YANG MENGANDUNGI : A. 2 UNIT BANGUNAN CHALET SEDIA ADA; B. 1 UNIT BANGUNAN CHALET TAMBAHAN; C. 1 UNIT BANGUNAN PENGAWAL SEDIA ADA; D. 1 UNIT BANGUNAN KAFE SEDIA ADA; E. 1 UNIT BANGUNAN DEWAN SEDIA ADA; F. RUMAH PAM/TANGKI AIR SEDIA ADA; DAN G. 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK PADAT BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 370 LOT 2443 & GM 371 LOT 2444, MUKIM LENDU, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA UNTUK TETUAN AUSTRAL PROFILE SDN. BHD. BAGI TEMPOH 12 TAHUN
PINDAAN

1) TAMBAHAN 1 UNIT BANGUNAN CHALET
2) TAMBAHAN 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK PADAT
 
Oleh
CHE MOHD NURUL FATHI BIN CHE MOHD NAZAN
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI PEMAJUAN INFRASTRUKTUR PEMBINAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN KETINGGIAN 60 METER UNTUK PROJEK JALINAN DIGITAL NEGARA (JENDELA) SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM) BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A), AKTA 172, DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 2153, MUKIM SUNGEI BULOH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN. BHD. BAGI TEMPOH 3 TAHUN.
 
Oleh
MASTURA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

3. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KOMPLEKS PENDIDIKAN AKADEMI AL-BAYAN DI ATAS LOT 309, DAN SEBAHAGIAN LOT (PT 2820, PT 2824, & LOT 1134), MUKIM PEGOH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
UNTUK TETUAN AKADEMI AL-BAYAN
 
Oleh
DATO' TPR. DR. HJ. ZAINUDDIN BIN HJ. IBRAHIM
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS LOT 3485 (GM 1233), MUKIM SUNGAI BARU ULU, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
 
Oleh
HASNUL NAZMI BIN MOHAMMAD
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 277 LOT 1742, GRN 22623 LOT 1924, GRN 22624 LOT 1925 DAN GRN 22625 LOT 1926, MUKIM MASJID TANAH, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN LEGALAND SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH LADANG BAGI MAKSUD PERENGGAN 22 (5)(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 145, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA BAGI TEMPOH 12 TAHUN UNTUK TETUAN PERSATUAN KANNER MELAKA
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG MENGIKUT SEKSYEN 21, AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI TUJUAN10 LOT BANGLO DI ATAS TANAH LOT 76, MUKIM PEGOH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
 
Oleh
YUSOF BIN AHMAD
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN AWAM DI ATAS TANAH LOT 5042, KAWASAN PERINDUSTRIAN PEGOH, MUKIM PEGOH, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN HICOM INDUNGAN SDN BHD
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU NO. FAIL MPAG 656/2920 BIL. 71/2022 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HSM 2374 LOT PT 6234 HINGGA HSM 2393 LOT PT 6253 (LOT LAMA 102), MUKIM MELAKA PINDAH, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN HOME SPECTRUM SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH LOT 20618-20628 (LOT LAMA PT 5137-5147),
LOT 20930-20941 (LOT LAMA PT 5417-5428),
LOT 20942-20953 (LOT LAMA PT 5429-5440),
LOT 20629-20644 (LOT LAMA PT 5148-5163),
LOT 20725-20749 (LOT LAMA PT 5059-5083),
MUKIM SUNGEI BARU ULU, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN HILLPARK DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN SUSUN ATUR KEBENARAN MERANCANG BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR SECARA SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204(E) (KTN), SELUAS 230.72 EKAR (91.92 HEKTAR) DI ATAS LOT 2645, 2646, 2649, 2714, 2715, 2726, 4115 (PA 41958), 16275 DAN SEBAHAGIAN TANAH KERAJAAN (3.69 EKAR), MUKIM PULAU SEBANG, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
UNTUK HICOM GLEN SDN BHD
 
Oleh
KHAIRIAH @ KHATIBAH BINTI MOHD TALHA
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN UNTUK MENGUBAH SYARAT, SEKATAN DAN KATEGORI BERKENAAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN UMPUKAN PECAH SEMPADAN TANAH YANG DICADANGKAN DI BAWAH SEKSYEN 124A KANUN TANAH NEGARA DI ATAS HAKMILIK GMM950 LOT 13140 MUKIM TANJONG RIMAU DAERAH ALOR GAJAH MELAKA
 
Oleh
RAZALLI BIN ABDUL KADIR
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

13. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PERNIAGAAN MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204E KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 22 ( GERAN 23763), PEKAN DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK ENCIK LEONG THIN HUAK DAN PUAN TEY KWI LAN.
 
Oleh
GAN YIN CHIEN
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT BAGI CADANGAN PERNIAGAAN MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204E KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 22 (GERAN 23763), PEKAN DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK ENCIK LEONG THIN HUAK DAN PUAN TEY KWI LAN.
 
Oleh
GAN YIN CHIEN
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN AWAM BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 59 UNIT PERUMAHAN BERCAMPUR YANG MENGANDUNGI :-
FASA 1
1.LOT TERES (22’ X 70’) - 1 TINGKAT - 31 UNIT
2. LOT TERES (20’ X 70’) - 1 TINGKAT - 10 UNIT
FASA 2
3. LOT TERES (20’ X 70’) - 2 TINGKAT - 18 UNIT
DI ATAS LOT 2855, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN : GALAXY GRACE SDN. BHD.
 
Oleh
TANG CHIN CHUAI
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :
1. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B - 12 UNIT
DI ATAS LOT 16289 - LOT 16300,
(LOT-LOT LAMA 2197-2269, 2271-2297, 2300-2330, 2332-2355, 2357-2369, PT 5547, PT 5559 DAN PT5560)
MUKIM MELAKA PINDAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

UNTUK TETUAN DERAU EMAS (M) SDN BHD
(FASA 5B4)
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :
1. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B - 10 UNIT
2. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B2 - 1 UNIT
DI ATAS LOT 16301 - LOT 16311,
(LOT-LOT LAMA 2197-2269, 2271-2297, 2300-2330, 2332-2355, 2357-2369, PT 5547, PT 5559 DAN PT5560)
MUKIM MELAKA PINDAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

UNTUK TETUAN DERAU EMAS (M) SDN BHD
(FASA 5B3)
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :
1. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B - 10 UNIT
2. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B2 - 1 UNIT
DI ATAS LOT 16312 - LOT 16322,
(LOT-LOT LAMA 2197-2269, 2271-2297, 2300-2330, 2332-2355, 2357-2369, PT 5547, PT 5559 DAN PT5560)
MUKIM MELAKA PINDAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

UNTUK TETUAN DERAU EMAS (M) SDN BHD
(FASA 5B2)
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :
1. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B - 11 UNIT
DI ATAS LOT 16323 - LOT 16333,
(LOT-LOT LAMA 2197-2269, 2271-2297, 2300-2330, 2332-2355, 2357-2369, PT 5547, PT 5559 DAN PT5560)
MUKIM MELAKA PINDAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

UNTUK TETUAN DERAU EMAS (M) SDN BHD
(FASA 5B1)
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA 1 UNIT KEDAI / PEJABAT 2 TINGKAT DI NO. AG 21 (LOT 3454) JALAN LORONG 1, KAMPUNG MACHAP BARU, MUKIM DURIAN TUNGGALDAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
UNTUK:- EN. TAI YAN FEE
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

H. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA RUMAH PEKERJA DI ATAS LOT 19874 JALAN INDUSTRI 14, KAWASAN PERINDUSRIAN ALOR GAJAH, MUKIM KELEMAK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA TETUAN JULIE'S MANUFACTARING SDN. BHD.
 
Oleh
LIM PAY CHYE
 
 

 

22. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA RUMAH PEKERJA DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 3359, JALAN LAMA KELEMAK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN JULIE'S MANUFACTURING SDN BHD
 
Oleh
LIM PAY CHYE
 
 

 

23. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA UNTUK MEMBINA 3 UNIT KEDAI RUNCIT SETINGKAT DI ATAS LOT 18785, MUKIM KELEMAK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
UNTUK : ABDUL AZIZ BIN HAMZAH
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BANGUNAN BAGI SEBUAH GERAI MAKAN DAN MINUM DI ATAS PLOT 1 (LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA), MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
UNTUK: BATIAR BIN MAMAT
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT

 
MENGEMUKAKAN PELAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BAGI KEDAI MAKANAN DAN MINUMAN DI ATAS PLOT 1, MUKIM SUNGEI BARU TENGAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
UNTUK JAIDIN BIN ABU BAKAR
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

26. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BAGI 1 UNIT CARWASH (40FT X 15FT), 1 UNIT RUANG MENUNGGU (12FT X 10FT), 1 UNIT TANDAS (6FT X 5FT), DIATAS LOT 2467, MUKIM TABOH NANING, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA, UNTUK TETUAN MUHAMMAD IRWAN BIN IBRAHIM.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

27. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BAGI BANGUNAN CHALET DIATAS LOT 4539, MUKIM KUALA SUNGAI BARU, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
UNTUK:- FUZIAH BINTI MAHMOOD
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

28. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA YANG MENGANDUNGI PEJABAT TAPAK, GENSET, TANGKI AIR DAN EMPAT (4) TANDAS MUDAH ALIH DI ATAS LOT 14803, MUKIM KUALA SUNGEI BARU, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN EDRA ENERGY SDN. BHD.
 
Oleh
MOHD ZULHEMLEE BIN AN
 
 

I. PEMBENTANGAN PERMOHONAN TAMAN/JALAN/BANGUNAN

 

29. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN NAMA TAMAN DAN JALAN BAGI CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI

1) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS A (14021MM X 21336MM) ------- 4 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS A1(12192MM X 24384MM) ---- 2 UNIT
3) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS B (9750MM X 30480MM) ------- 2 UNIT
4) RUMAH BANGLO 1 TINGKAT --------------------------------------------------------- 2 UNIT
JUMLAH : 10 UNIT
DI ATAS LOT 26, MUKIM KELEMAK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK
TETUAN SOON VILLE PROPERTY SDN BHD.
 
Oleh
YONG SIEW CHEE
 
 

 

30. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN MENAMAKAN TAMAN & JALAN BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1266 & 1267, MUKIM GADEK, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN EUROSMILE SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT - 24 UNIT
2. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT - 1 UNIT
JUMLAH : 25 UNIT
3. PENCAWANG LETRIK PADAT - 1 UNIT
 
Oleh
LIM KWENG PIOW
 
 

J. HAL-HAL LAIN