Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 5/2024

TARIKH

:

4 MAC 2024 (ISNIN)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN ARAS 4

PENGERUSI

:

TUAN SETIAUSAHA BANDARAYA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA OSC BIL 4/2024 PADA 21-02-2024

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 12156 – LOT 12167 & LOT 12169 –LOT 12180 (LOT LAMA 1168), BANDAR BUKIT BARU SEK III, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN HERR DEVELOPMENT SDN. BHD MENGANDUNGI:
1. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (38’ X 80’) ...................12 UNIT (LOT 12156 – LOT 12167)
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (38’ X 82’ MIN) ............10 UNIT (LOT 12169 – LOT 12178)
3. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT .........1 UNIT (LOT 12179)
JUMLAH 23 UNIT
4. PENCAWANG ELEKTRIK (LOT 12180).................................... 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 34, LOT 37, LOT 39, LOT 40, LOT 1142, LOT 24668, LOT PT.18245,LOT PT. 18246,LOT BARU 28032 (LOT PT. 20468), MUKIM TANJUNG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN.BHD. MENGANDUNGI :
1. RUMAH BERKEMBAR 2 TKT (40’ X80’) = 12 UNIT
2. RUMAH TERES 1 TKT (22’ X 70’) = 56 UNIT
3. RUMAH KLUSTER 1 TKT (36’ X70’) =217 UNIT
JUMLAH =285 UNIT

LOT PERUMAHAN (HAKMILIK STRATA) RUMAH KLUSTER BANDAR MAMPU MILIK IMPIAN 1
4. RUMAH KLUSTER BANDAR MAMPU MILIK IMPIAN A (2 TKT)(35’ X 60’-65’) = 86 UNIT
5. RUMAH KLUSTER BANDAR MAMPU MILIK IMPIAN B (2 TKT)(35’X 70’) = 8 UNIT RUMAH

KLUSTER BANDAR MAMPU MILIK IMPIAN 2
6. RUMAH KLUSTER BANDAR MAMPU MILIK IMPIAN B (2 TKT)(35’X 70’) = 83 UNIT

RUMAH PANGSA KOS SEDERHANA RENDAH (SEJAHTERA)
7. RUMAH PANGSA KOS SEDERHANA RENDAH (3 TKT) = 57 UNIT

RUMAH PANGSA KOS RENDAH (BAHAGIA)
8. RUMAH PANGSA KOS RENDAH (3 TKT) = 57 UNIT

JUMLAH = 291 UNIT

9. PENCAWANG ELEKTRIK (SINGLE CHAMBER) (25’ X 20’) = 2 UNIT
10. PENCAWANG ELEKTRIK (COMPACT SUB) (23’ X16’) = 3 UNIT

RUMAH KLUSTER MAMPU MILIK IMPIAN 1
11. BILIK MC = 1 UNIT

RUMAH KLUSTER MAMPU MILIK IMPIAN 2
12. BILIK MC(ARAS 1) = 1 UNIT RUMAH

PANGSA KOS SEDERHANA RENDAH (SEJAHTERA)
13. BILIK MC = 1 UNIT

RUMAH PANGSA KOS RENDAH (BAHAGIA)
14. BILIK MC = 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

3. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN PINDAAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU BLOK JABATAN PERGIGIAN PEDIATRIK DUA TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 1125, HOSPITAL BESAR MELAKA, JALAN MUFTI HAJI KHALIL, BANDAR MELAKA TENGAH, MELAKA BERSEJARAH UNTUK TETUAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
PELAN TATATUR
 
Oleh
MOHAMAD FAUZI BIN AHMAD
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 64 LOT 237 MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN TEPAT CEMERLANG SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
CHE MOHD NURUL FATHI BIN CHE MOHD NAZAN
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI PERUBAHAN MATERIAL PENGGUNAAN TANAH UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PERNIAGAAN BAGI MAKSUD PERENNGAN 22(5)(A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 1148 PN 70301, KAWASAN BANDAR XXXII, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BAGI TEMPOH 12 TAHUN UNTUK TETUAN KERJAYA KENCANA SDN. BHD
PELAN TATATUR
 
Oleh
AHMAD BIN YUSOF
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA PASARAYA 2 1/2 TINGKAT DI ATAS LOT 216 PN 43439, BANDAR BUKIT BARU SEKSYEN II, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
AHMAD BIN YUSOF
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KOMUNITI STRATA KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL (AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013) DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 89885 PT 6969, MUKIM BACHANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN FULLRISE RESOURCES SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 64504 LOT 15932, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN KIRANA MAKSIMA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI BERSTRATA (DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013) DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 121 LOT 495, MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN GOLDPEACE CORPORATION (SEBAGAI WAKIL KUASA KEPADA MOHD AZAM BIN MOHAMAD)
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA ASRAMA PELAJAR & KAKITANGAN SEKOLAH DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 13894 LOT 893 DAN GRN 17133 LOT 86, KAWASAN BANDAR VLL, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN THE PAY FONG SCHOOL BERHAD
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS