Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 12/2024

TARIKH

:

25 JUN 2024 (SELASA)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2, BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

YBHG. DATIN SAPIAH BINTI HARON

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 11/2024 PADA 10-06-2024

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
MAKLUMBALAS MESYUARAT JAWATANKUASA OSC BIL 11/2024
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. PERMOHONAN TERTANGGUH SERENTAK 1

 
[MPHTJ-PB20240502-002]
CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI :
1) PEJABAT - BLOK A 1 UNIT
2) PEJABAT & PENGELUARAN - BLOK B 1 UNIT
3) PENGELUARAN - BLOK C 1 UNIT
4) RUMAH SAMPAH 1 UNIT
5) RUMAH PAM 1 UNIT
6) PONDOK PENGAWAL 1 UNIT
7) PENCAWANG PADAT 1 UNIT
DI ATAS LOT 10080 DAN 10081, JALAN TU 61, KAWASAN PERINDUSTRIAN TASIK UTAMA,
MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA,

[MPHTJ-JP20240423-001]
PERMOHONAN JALAN DAN PARIT BAGI
CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG 2 TINGKAT DI ATAS LOT 10080 DAN 10081, JALAN TU 61, KAWASAN PERINDUSTRIAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK: TETUAN VISDYNAMICS RESEARCH SDN BHD

[MPHTJ-PB20240502-002] + [MPHTJ-JP20240423-001]
KERTAS KERJA OSC VISDYNAMICS
KERTAS KERJA JKB VISDYNAMICS
PELAN BANGUNAN VISDYNAMICS
KERTAS PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
KERTAS KERJA OSC (PK)
 
Oleh
PERMOHONAN TERTANGGUH SERENTAK 1
PERUNDING : TH YEOW ARCHITECT
PEMOHON : TETUAN VISDYNAMICS RESEARCH SDN BHD
TEMPOH PIAGAM : 55/92 HARI
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

2. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 7569 (GMM 966), MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : HN METROPOLIS PLANNERS
PEMOHON : TETUAN BRIGHTMARK SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 81/99 HARI
 
 

 

3. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN TAMBAHAN BANGUNAN RESTORAN 1 TINGKAT BESERTA PANDU LALU KE ATAS PEMBANGUNAN SEDIADA DI ATAS LOT 5907 (PT 6035 HSM 548), MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : HN METROPOLIS PLANNERS
PEMOHON : TETUAN BOUSTEAD PETROLEUM MARKETING SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 69/99 HARI
 
 

 

4. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KETIGA BIL. MPHTJ 709/6/10/26 (JLD. 3) SIRI KELULUSAN KM-014/2020 UNTUK PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 62222 LOT 4018, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 27/99 HARI
 
 

 

5. PERMOHONAN SERENTAK KEBENARAN MERANCANG + PERMIT SEMENTARA (MENARA TELEKOMUNIKASI)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI PEMAJUAN INFRASTRUKTUR PEMBINAAN STRUKTUR PEMANCAR TELEKOMUNIKASI JENIS MULTI FUNGSI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 30 METER BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A), AKTA 172, DI ATAS SEBAHAGIAN PLOT A (BERHAMPIRAN LOT 9423), MUKIM BACHANG, HANG TUAH JAYA, NEGERI MELAKA, UNTUK TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN. BHD. BAGI TEMPOH 3 TAHUN.
KERTAS KERJA OSC (KM)
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS PERAKUAN JABATAN KAWALAN BANGUNAN
PELAN SUSUNATUR PERMIT SEMENTARA
 
Oleh
PERUNDING : SW PLANNING CONSULTANTS SDN. BHD. & ZMK ENGINEERING SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 19/98 HARI
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN KERJA-KERJA TANAH BAGI PEMBANGUNAN BERCAMPUR DAN KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL DI ATAS
HAKMILIK TANAH LOT 16218, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR KERJA TANAH
 
Oleh
PERUNDING : LEAD ENGINEERING CONSULTANTS SDN BHD
PEMOHON : TETUAN PADUWAN REALTY SDN BHD
TEMPOH PIAGAM : 19/92 HARI
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

7. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN JALAN DAN PARIT BAGI PEMBANGUNAN BERCAMPUR DAN KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH LOT 16218, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
 
Oleh
PERUNDING : LEAD ENGINEERING SDN BHD
PEMOHON : TETUAN PADUWAN REALTY SDN BHD
TEMPOH PIAGAM : 19/92 HARI
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA KILANG ELEKTRONIK YANG TERDIRI DARIPADA:
A) 1 UNIT BANGUNAN KILANG ELEKTRONIK 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI RUANG PRODUKSI, GUDANG, PEJABAT DAN M&E UTILITI.
B) 1 UNIT STESEN SUIS UTAMA 33KV 2 TINGKAT.
C) 1 UNIT PUSAT RAWATAN AIR (WWTP)
D) 1 UNIT RUMAH PAM (FIRE & DOMESTIC)
E) 1 UNIT KEBUK SAMPAH
F) 4 UNIT PONDOK PENGAWAL.
DI ATAS LOT 33658-33667 (PM 7219-7225 & PM 7228-7230) DAN LOT 33669-33678 (PM 7313-7322), MUKIM BUKIT KATIL, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK TETUAN :
KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD.
KERTAS PERAKUAN JABATAN KEJURUTERAAN
PELAN SUSUNATUR JALAN DAN PARIT
KERTAS KERJA OSC (PK)
 
Oleh
PERUNDING : PERUNDING ORION SDN BHD
PEMOHON : TETUAN KOA DENKO (MALAYSIA) SDN BHD
TEMPOH PIAGAM : 71/92 HARI
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN

 

9. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR-CAMPUR DAN SEBAHAGIAN KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 60557 LOT 14552, MUKIM AYER MOLEK, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA DAN GM 1131 LOT 1406 DAN GRN 14896 LOT 3727, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN BHD
(POND & JOGGING TRACK – SITE 1) (PINDAAN)
 
Oleh
OW KIAT BIN
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LAMPU JALAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS LOT 4018 (HAKMILIK TANAH GRN 62222), MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK : TETUAN SCIENTEX HEIGHTS SDN BHD (FASA 2B1)
 
Oleh
IR YANG SAPUAN BIN HASHIM
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (FASA 1) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14734 MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD. -FASA 1A
 
Oleh
OW KIAT BIN
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (FASA 1) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14734 MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD. -FASA 1B
 
Oleh
OW KIAT BIN
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT

 
YANG MENGANDUNGI:
1. RUMAH TERES ZERO 2 TINGKAT - 86 UNIT
2. RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT - 4 UNIT
DI ATAS LOT 1611 (FASA 4), MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK
TETUAN TRISTAR MARVEL SDN. BHD.
 
Oleh
NG HSIN LOON
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:
1.RUMAH TERES ZERO 2 TINGKAT - 17 UNIT
2.RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A - 11 UNIT
3.RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS B - 8 UNIT
DI ATAS LOT 33347 (FASA 2B), MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN TRISTAR MARVEL SDN. BHD.
 
Oleh
NG HSIN LOON
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 2 TINGKAT DI ATAS LOT 11940, JALAN PH 1, TAMAN PUTRA HEIGHT, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN TEO RHEN GIE & PN KOH CHEI YEN
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 2 TINGKAT DI ATAS LOT 11940, JALAN PH 1, TAMAN PUTRA HEIGHT, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN TEO RHEN GIE & PN KOH CHEI YEN
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH RUMAH KEDIAMAN SATU TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 1800, KAMPUNG BARU BUKIT BALAI, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : ARUMUGAM A /L VELAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH RUMAH KEDIAMAN SATU TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 1800, KAMPUNG BARU BUKIT BALAI, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : ARUMUGAM A /L VELAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH RUMAH KEDIAMAN SATU TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 1800, KAMPUNG BARU BUKIT BALAI, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : ARUMUGAM A /L VELAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH SATU SETENGAH (1 1/2) TINGKAT DI ATAS LOT 5103,JALAN WAKAF UTAMA 1, MUKIM BUKIT KATIL,MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA,MELAKA.UNTUK :- HASMIZAH BINTI OTHMAN
 
Oleh
ZAHIMI BIN ZAITON IBRAHIM
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN ASAL NO FAIL : JKB 030922006 BERTARIKH 03 NOVEMBER 2022 BAGI CADANGAN MEMBINA RUANG PEJALAN KAKI (WALKWAY) JENIS BERBUMBUNG DI ATAS SEBAHAGIAN PT 6560, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

22. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN ASAL NO FAIL : JKB 030922006 BERTARIKH 03 NOVEMBER 2022 BAGI CADANGAN MEMBINA RUANG PEJALAN KAKI (WALKWAY) JENIS BERBUMBUNG DI ATAS SEBAHAGIAN PT 6560, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

23. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN JENIS KEKAL 2 TINGKAT DI ATAS LOT 193, BANDAR BUKIT BARU SEKSYEN I, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA MELAKA.
UNTUK EN. GAN CHEE SIONG & PN ONG YAU LENG
 
Oleh
KHOO HENG PENG
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH SESEBUAH SATU (1) TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 12946, JALAN OG 1/14, ORNA GOLF & COUNTRY CLUB, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK:- KHAIRUL EFFENDY BIN KHAIRUL ANUAR
 
Oleh
ZAHIMI BIN ZAITON IBRAHIM
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGLO 2 TINGKAT DI ATAS PT 8860, JALAN DELIMA 29, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK TETUAN AZAHAR BIN MOHD KASSIM.
 
Oleh
NOR BIN ISMAIL
 
 

 

26. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGLO 3 TINGKAT DI ATAS LOT 1829, JALAN BUKIT KATIL MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA MELAKA.
UNTUK : TUN SERI SETIA (DR) HJ. MOHD ALI BIN MOHD RUSTAM &
TOH PUAN DATUK WIRA HJH ASMAH BINTI AB RAHMAN
 
Oleh
EMILDA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

 

27. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN 1 TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS PT. 8498, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK MOHD ANUAR BIN ABD. KARIM
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

28. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH KEDIAMAN BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS KEKAL DIATAS SEBAHAGIAN LOT 10212, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : EN SAK ARI BIN SAAD
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

29. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN SIMPANAN KAYAK DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6560, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA, MELAKA
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

30. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH KANDANG DAN MENAIKTARAF BANGUNAN SEDIADA DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 2349, ZOO MELAKA, LEBUH AYER KEROH, MUKIM BUKIT KATIL, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA
 
Oleh
AISHAH NORASSYIKIN BINTI MUSTAFFA
 
 

 

31. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG DILULUSKAN DALAM FAIL NO: MPHTJ/JKB/031222004 YANG BERTARIKH 10. JAN. 2023 BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 1 1/2 TINGKAT DI ATAS PT. 3507, JALAN OG 3/14, TAMAN ORNA GAPAM, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : CHEN FUN SING @ CHEONG FUN SING DAN CHONG CHWEE KIOW
 
Oleh
LEE CHAY HWA
 
 

 

32. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN YANG DILULUSKAN DALAM FAIL NO: MPHTJ/JKB/031222004 YANG BERTARIKH 10. JAN. 2023 BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO 1 1/2 TINGKAT DI ATAS PT. 3507, JALAN OG 3/14, TAMAN ORNA GAPAM, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : CHEN FUN SING @ CHEONG FUN SING DAN CHONG CHWEE KIOW
 
Oleh
LEE CHAY HWA
 
 

 

33. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO DUA TINGKAT DI ATAS LOT 8460, JALAN MP 6, MELAKA PERDANA RESORT HOMES, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA MELAKA UNTUK EN. LUWE PETER & PN. LEONG WEI WEI
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

34. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH BANGLO DUA TINGKAT DI ATAS LOT 8460, JALAN MP 6, MELAKA PERDANA RESORT HOMES, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA MELAKA UNTUK EN. LUWE PETER & PN. LEONG WEI WEI
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

35. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN PELAN PINDAAN NO FAIL: MPHTJ/JKB050921003 BERTARIKH: 27 JULAI 2022 BAGI:-
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (FASA 1) YANG MENGANDUNGI:
1)RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS A - 201 UNIT
2)RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT - 116 UNIT
3)RUMAH KOS RENDAH 1 TINGKAT - 116 UNIT
4)PENCAWANG ELEKTRIK SSU - 1 UNIT
5)PENCAWANG ELEKTRIK PADAT - 2 UNIT
6) LOJI RAWATAN KUMBAHAN - 1 UNIT
7) MENARA TANGKI AIR - 1 UNIT
8) TANGKI SEDUT DENGAN RUMAH PAM - 1 UNIT
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK:
TETUAN TELADAN SETIA SDN.BHD.(PERMOHONAN TERDAHULU MPHTJ-PB20210922-008)
 
Oleh
ONG RAE LYNN
 
 

 

36. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN PELAN PINDAAN NO FAIL: MPHTJ/JKB050921003 BERTARIKH: 27 JULAI 2022 BAGI:-
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (FASA 1) YANG MENGANDUNGI:
1)RUMAH TERES 1 TINGKAT JENIS A - 201 UNIT
2)RUMAH TERES KOS SEDERHANA RENDAH 1 TINGKAT - 116 UNIT
3)RUMAH KOS RENDAH 1 TINGKAT - 116 UNIT
4)PENCAWANG ELEKTRIK SSU - 1 UNIT
5)PENCAWANG ELEKTRIK PADAT - 2 UNIT
6) LOJI RAWATAN KUMBAHAN - 1 UNIT
7) MENARA TANGKI AIR - 1 UNIT
8) TANGKI SEDUT DENGAN RUMAH PAM - 1 UNIT
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK:
TETUAN TELADAN SETIA SDN.BHD.(PERMOHONAN TERDAHULU MPHTJ-PB20210922-008)
 
Oleh
ONG RAE LYNN
 
 

H. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 

37. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PELAN LANDSKAP BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN 1 BLOK ASRAMA PEKERJA BERBILANG TINGKAT DI ATAS LOT 2635 (PN 18870), LOT 2636 (PN18872), LOT 2637(PN 18876), LOT 2638 (PN18881), LOT 2639(PN 18885), LOT 2640 (PN18888), LOT 2641 (PN 18891), LOT 2642 (PN 18893), LOT 2643 (PN 18895), LOT 2644 (PN 18896), LOT 2645 (PN 18897), LOT 2646 (PN 18899) DAN LOT 2647 (PN18908), SELUAS 0.47 EKAR, JALAN SERI RAMA, TAMAN MUZAFFAR SHAH, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN KILANG MAKANAN MAMEE SDN. BHD. MENGANDUNGI:

1) BLOK ASRAMA PEKERJA 6 TINGKAT (120 BILIK) (MENGANDUNGI RUANG REHAT, BILIK SAKIT 1, BILIK SAKIT 2, BILIK PENGURUSAN, DEWAN SERBAGUNA, KEDAI RUNCIT, KEDAI, TNB, LOBI, BILIK KESELAMATAN/ PEGAWAI, BILIK PAM DAN LAIN-LAIN) - 1 UNIT

2)RUMAH SAMPAH - 1 UNIT
 
Oleh
MOKHTAR BIN DAUD
 
 

 

38. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PELAN LANDSKAP BAGI PEMBANGUNAN
BERCAMPUR-CAMPUR YANG MENGANDUNGI:
FASA 3A
I)KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN 16 UNIT
II)KEDAI/PEJABAT MAMPU MILIK 1 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN 12 UNIT
III)RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT 128 UNIT
IV)PENCAWANG ELEKTRIK TNB 1 UNIT
V)PENCAWANG ELEKTRIK PADAT 1 UNIT
FASA 3B
I)RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT 96 UNIT
FASA 3C
I)KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN 38 UNIT
DIATAS SEBAHAGIAN LOT 14734, MUKIM AYER PANAS,JASIN,
HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK: TELADAN SETIA SDN BHD.
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

I. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA

 

39. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN STRUKTUR SEMENTARA BAGI PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR (SSP) TELEKOMUNIKASI MULTI FUNGSI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 30 METER DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DI ATAS SEBAHAGIAN PLOT A ( BERHAMPIRAN LOT 9423), MUKIM BACHANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
 
Oleh
NORIZA BINTI ABDUL
 
 

J. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

 

40. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BANGLO 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.9
(LOT 7125), JALAN SAUJANA 4/1, TAMAN SAUJANA HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL,MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TAN CHEE YEE & TOH SZE WEI
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

41. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN UBAHSUAI DALAMAN BAGI BANGUNAN KEDAI PEJABAT 4 TINGKAT SEDIADA (TINGKAT 3 SAHAJA) DI NO. 3-8 (LOT 15662), WORLD YOUTH FOUNDATION, LEBUH AYER KEROH MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA MELAKA

TETUAN : GEOMATIKA EDUGROUP SDN. BHD.
 
Oleh
NOR BIN ISMAIL
 
 

 

42. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 18 ( LOT 11129), JALAN OZ 17, TAMAN OZANA IMPIAN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAN JAYA, MELAKA

UNTUK:
TAN OON HAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

43. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT YANG SEDIADA (TINGKAT SATU SAHAJA) DI NO. 63-1 & NO.65-1 (MASTER LOT 68717),JALAN KOMERSIAL GANGSA JAYA, PUSAT KOMERSIAL DAN PERINDUSTRIAN GANGSA JAYA, MUKIM DURIAN TUNGGAL, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : INCUE SNOOKER CENTRE
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

44. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO.7 (LOT 12436), JALAN M14, TAMAN MERBOK, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK: PN.NORANISAH BINTI YUSOF
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

45. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BANGLO SEDIADA DI NO 2 (LOT 12350 / PT 3220) JALAN CVR 15/3, COUNTRY VILLAS RESORT, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK : LEE YONG YUEN DAN YAP AI PING
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

46. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA GUDANG DAN PEJABAT 2 TINGKAT YANG SEDIADA DI ATAS LOT 63524 & 63731, JALAN IAN 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN GARS NUTRITION (M) SDN BHD
 
Oleh
LIM SU HIAN
 
 

 

47. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI SHOP LOT F03A & F03B PADA ARAS 1, AEON MELAKA SHOPPING CENTRE DI NO. 4991-1 (LOT 7041), JALAN TUN ABDUL RAZAK - LEBUH AYER KEROH, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN STEVEN TELE-WORLD CENTRE SDN. BHD.
 
Oleh
TOH KIA KOCK
 
 

 

48. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 32 ( PT 15071), JALAN HARMONI 3, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK:
MUHAMMAD HAIRI BIN ARSHAD
NUR FATIN ATHIRAH BINTI MD ASRO
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

49. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 67 (LOT 25831), JALAN MERAK MAS 15, TAMAN MERAK MAS, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK SALMIAH BINTI AHMAD
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

50. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI ATAS NO.22 (PT 15175), JALAN HARMONI 4, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL,
HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : MUHAMMAD AIMAN BIN MUSTAPHA
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

51. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO.200 ( PT 7112 ), JALAN TU 2, TAMAN TASIK UTAMA, AYER KEROH, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK MALIZAH BINTI BABA
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

52. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI DALAMAN BAGI 1 UNIT BANGUNAN GUDANG 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 121 (PLOT 60 H.S(M) 359 DAN LOT 4250 PN 3422), JALAN USAHA 10, KAWASAN PERINDUSTRIAN AYER KEROH, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : GIVAUDAN FLAVOURS & FRAGRANCES MALAYSIA SDN. BHD.
 
Oleh
YONG SIEW CHEE
 
 

 

53. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 2 (PT 20740) JALAN MH 2/1, TAMAN MUZAFFAR HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK:
EN LOW CHEE CHYE
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

54. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN & UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT YANG SEDIADA DI NO. 15 (LOT 31627), JALAN BKD 5C, TAMAN BUKIT KATIL DAMAI, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK NGOH TECK CHANG & TEH SIAU CHING
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

55. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO.41 (LOT 8115), JALAN BBI 5, TAMAN BUKIT BERUANG INDAH, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK: PN.JULIA ATIKAH BINTI MD ALASHARI
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

56. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 12 (LOT 3208), JALAN CVR 15/2, TAMAN COUNTRY VILLAS RESORT, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TAN HONG YUN & TAN GEOK HONG
 
Oleh
TOH KIA KOCK
 
 

 

57. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI ATAS NO. 10 (LOT 15181), JALAN HARMONI 4, TAMAN TAMBUN PERDANA 2, DURIAN TUNGGAL HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK ENCIK ABBAS KHAIR BIN AMIR.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

58. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 641-K (LOT 3203), JALAN DELIMA, TAMAN BUKIT MELAKA, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK: LEE CHIN CHIN & ,YEON JON HANN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

59. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 41 (PT 22926), JALAN SAUJANA PERMAI 7, TAMAN SAUJANA PERMAI, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH,HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : WONG JAY WEY
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

60. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 1/2 TINGKAT SEDIADA DI NO 78 (LOT 34201), JALAN MH 4/2, TAMAN MUZAFFAR HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : WEE AI LING
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

61. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 64 (LOT 3699), JALAN MURNI 18, TAMAN MALIM JAYA, MUKIM BACHANG, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK:- ELAINE TEH CHEW YEN.
 
Oleh
MD YUSOFF BIN SUKIRAN
 
 

 

62. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. DT 1171 (LOT. 4249), JALAN KASAWARI 8, TAMAN KASAWARI, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK S. SARAVANAN A/L SUPPIAH DAN TANALETCHUMY A/P KOMARAN
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

63. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BANGLO 1 TINGKAT SEDIAADA DI NO. 39 (PT 12820), JALAN ANJUNG NILOFAR 3, TAMAN ANJUNG GAPAM, MUKIM AYER PANAS, JASIN HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK EZAD AZRAAI BIN JAMSARI
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

64. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 129 (PT 14249), JALAN SEJAHTERA 2, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : LAW SIEW BOON
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

65. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT YANG SEDIADA DI NO. 13 (LOT 15421), JALAN BBB 1, TAMAN BUKIT BERUANG BESTARI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK JUSLINDA BINTI MATSAH.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

K. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
SENARAI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN 01 JUN 2024 - 15 JUN 2024
 
 

L. HAL-HAL LAIN

 

66. KERTAS KERJA PERTIMBANGAN RAYUAN PERMOHONAN PELAN LANJUT TEMPOH KEBENARAN MERANCANG

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH GUDANG PENYIMPANAN 1 TINGKAT DI ATAS LOT 26690, KAWASAN PERINDUSTRIAN AYER KEROH, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PERUNDING : JURURANCANG BANDAR P.GUNASILAN
PEMOHON : TETUAN LONGMA PAPER INDUSTRY SDN.BHD.
 
 

 

67. PEMAKLUMAN PEMAKAIAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN BAHARU

 
PEMAKLUMAN PINDAAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN (GPP) PERUMAHAN NEGERI MELAKA 2023.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PEMOHON : JABATAN PERANCANGAN BANDAR, MPHTJ
 
 

 

68. KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN

 
KERTAS PERTIMBANGAN RAYUAN PENGURANGAN BAYARAN SUMBANGAN PEPARITAN BAGI CADANGAN JALAN DAN PARIT UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN 4 TINGKAT ASRAMA PEKERJA DI KAWASAN PERINDUSTRIAN BATU BERENDAM DI ATAS TANAH LOT 9209, MUKIM BACHANG, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN FAIRWAY REVIEW SDN. BHD.
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
 
Oleh
PERUNDING : PERUNDING MACCALLUM CONSULTANCY
PEMOHON : TETUAN FAIRWAY REVIEW SDN BHD
 
 

 

69. KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN

 
KERTAS PERTIMBANGAN KERTAS RAYUAN PENGURANGAN BAYARAN SUMBANGAN PEPARITAN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI UNIT-UNIT SEPERTI BERIKUT:- A) PEMBANGUNAN FASA 4(A) - RUMAH TERES 1 TKT (22’ X 65’) – 79 UNIT B) PEMBANGUNAN FASA 4(B) - RUMAH TERES 1 TKT (22’ X 65’) – 34 UNIT C) PEMBANGUNAN FASA 4(C) - RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 70’) – 38 UNIT - RUMAH TERES 1 TKT (22’ X 65’) – 7 UNIT - RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 60’) – 2 UNIT - RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 65’) – 2 UNIT D) PEMBANGUNAN FASA 4(D) - RUMAH TERES 1 TKT (20’ X 70’) – 94 UNIT DI ATAS LOT 10515 - LOT 10668, LOT 10710 - LOT 10733, LOT 10790 - LOT 10817, LOT 10851 - LOT 10866, LOT 10868 - LOT 10901, TAMAN SUTERA WANGI, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK TETUAN: NUSA MURNI SDN. BHD. DAN MUHAMAD YUSUF BIN JALODIN
KERTAS KERJA JABATAN KEJURUTERAAN
 
Oleh
PERUNDING : IRAS PERUNDING
PEMOHON : TETUAN NUSA MURNI SDN BHD