Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Jempol


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Jempol

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 12/2024

TARIKH

:

28 JUN 2024 (JUMAAT)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN MPJL - HTTP://MEET.GOOGLE.COM/WKE-ODAW-NMO

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA MPJL

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 11/2024 PADA 11-06-2024

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
3.1 KERTAS PERAKUAN KM LOT 355
PELAN PINDAAN LOT 355
SURAT ARAHAN PEMATUHAN
RAYUAN DENDA
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. KERTAS MESYUARAT 32/2024

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PEMAJUAN TERNAKAN AYAM MELALUI CADANGAN MENDIRIKAN 6 UNIT REBAN AYAM JENIS TERTUTUP 2 TINGKAT (PELBAGAI SAIZ), RUMAH PEKERJA 1 TINGKAT (25' X 41') DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN SOKONGAN DI BAWAH SUBSEKSYEN (21) AKTA PERANCANG BANDAR 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D (KTN 1965)(AKTA 828) DI ATAS LOT 355 (GRN 64796) SELUAS 4.9999 EKAR (2.0234 HEKTAR) DI MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TETUAN CAB CAKARAN SDN. BHD.
 
Oleh
TETUAN CAB CAKARAN SDN. BHD.
HN METROPOLIS PLANNERS
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT 48/2024

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI CADANGAN UNTUK MENDIRIKAN SEBUAH DEWAN KAHWIN TERBUKA SETINGKAT DAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN DI ATAS LOT : 116 GM : 2761, MUKIM SERTING ULU, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
5.1 KERTAS PERAKUAN KM LOT 116
PELAN KM
GAMBAR TAPAK
PELAN UKUR
 
Oleh
DATO’ SRI HJ.MOHD SALIM BIN SHARIF @ MOHD SHARIF /
KONSEP KARISMA SDN. BHD.
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

3. KERTAS MESYUARAT 49/2024

 
PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN UNTUK MENDIRIKAN 1 UNIT BANGLO DUA TINGKAT DI ATAS PT : 3189, HS(M) : 3300 DAN 12 UNIT RUMAH BERKEMBAR DUA TINGKAT DI ATAS PT :3190-3201, HS(M) : 3301-3312 MUKIM SERTING ULU, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TETUAN NILAM ERAMAS SDN. BHD.
5.2 KERTAS PERAKUAN KT JP
PELAN KT
PELAN JP
GAMBAR TAPAK
PELAN KM
 
Oleh
TETUAN NILAM ERAMAS SDN. BHD. /
MACH CONSULT
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

4. KERTAS MESYUARAT 49/2024

 
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN UNTUK MENDIRIKAN 1 UNIT BANGLO DUA TINGKAT DI ATAS PT : 3189, HS(M) : 3300 DAN 12 UNIT RUMAH BERKEMBAR DUA TINGKAT DI ATAS PT :3190-3201, HS(M) : 3301-3312 MUKIM SERTING ULU, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TETUAN NILAM ERAMAS SDN. BHD.
 
Oleh
TETUAN NILAM ERAMAS SDN. BHD. /
MACH CONSULT
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

5. KERTAS MESYUARAT 50/2024

 
CADANGAN MENDIRIKAN 2 UNIT REBAN AYAM 2 TINGKAT (45' X 402') DAN 1 UNIT REBAN AYAM 2 TINGKAT (70' X 425') SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI ATAS LOT 10908 (GRN 138404), MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

UNTUK TETUAN MI VENTURES SDN. BHD.
5.3 KERTAS KERJA PB
PELAN BANGUNAN
GAMBAR TAPAK
 
Oleh
TETUAN MI VENTURES SDN. BHD. /
ARKITEK S.H LIM
 
 

F. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
PEMAKLUMAN PELAKSANAAN OSC
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANJUTAN

 

6. KERTAS MESYUARAT 51/2024

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI MENDIRIKAN BANGUNAN REBAN AYAM JENIS TERTUTUP, RUMAH PEKERJA, DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN SOKONGAN MELALUI TUKAR SYARAT TANAH DARIPADA PERTANIAN KEPADA TERNAKAN AYAM DI BAWAH SEKSEYN 124 (1)(C) KANUN TANAH NEGARA (KTN) DI ATAS LOT 249, MUKIM JEMPOL, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS UNTUK TETUAN WEI TAT POULTRY FARM SDN. BHD.
6.1 KERTAS PERAKUAN LOT 249
PELAN PERLANJUTAN KM
GAMBAR TAPAK
PELAN KM LULUS
 
Oleh
TETUAN WEI TAT POULTRY FARM /
HN METROPOLIS PLANNERS
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT 52/2024

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PERLANJUTAN / PERLANJUTAN TAMBAHAN PINDAAN KEBENARAN MERANCANG KE ATAS PELAN YANG DILULUSKAN BAGI TUJUAN PEMAJUAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM : 2850 LOT : 2708, GM : 1499 LOT : 2720 DAN GM : 2396 LOT : 3043, MUKIM KUALA JEMPOL, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
6.2 KERTAS PERAKUAN KM
PELAN PERLANJUTAN KM
GAMBAR TAPAK
PELAN KM LULUS
 
Oleh
MC ALAM SDN. BHD. /
KONSEP KARISMA SDN. BHD.
 
 

H. HAL-HAL LAIN

 

8. PERKARA 8.1

 
PERMOHONAN PELAN LANDSKAP BAGI CADANGAN PEMAJUAN PERUMAHAN MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204A KTN 1965, DI ATAS LOT 5513 (GM 3168), 21560 (GM 3334) DAN 21561 (GM 3335), MUKIM KUALA JEMPOL, DAERAH JEMPOL NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
- PERMOHONAN LANJUTAN MASA MENGEMUKAKAN PELAN AKHIR
PERKARA 8.1
 
Oleh
BENAR SEJAGAT SDN. BHD./
CRIMSON HALLMARK SDN. BHD
 
 

 

9. PERKARA 8.2

 
PERMOHONAN PELAN LANDSKAP BAGI CADANGAN PEMAJUAN PERUMAHAN MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204A KTN 1965, DI ATAS LOT 2416 (GM 887), MUKIM KUALA JEMPOL, DAERAH JEMPOL NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
- PERMOHONAN LANJUTAN MASA MENGEMUKAKAN PELAN AKHIR
PERKARA 8.2
 
Oleh
BENAR SEJAGAT SDN. BHD. / CRIMSON HALLMARK SDN. BHD.
 
 

 

10. PERKARA 8.3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG SECARA SERENTAK UBAH SYARAT TANAH DARIPADA “TIADA” KEPADA “PERTANIAN” BAGI TUJUAN MEMBINA 6 BLOK REBAN AYAM 1 TINGKAT (TERTUTUP) DAN 7 BLOK REBAN AYAM 2 TINGKAT (TERTUTUP) SEDIA ADA DI ATAS LOT 381 DAN 382, MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
- PERMOHONAN PENGURANGAN FI TAMBAHAN KEBENARAN MERANCANG
PERKARA 8.3
FI TAMBAHAN
 
Oleh
LEONG HUP AGROBUSINESS SDN. BHD. /
FA PLANNERS