Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 14/2021

TARIKH

:

11 OGOS 2021 (RABU)

MASA

:

10:00 AM

TEMPAT

:

BILIK PERBINCANGAN YDP

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL. 13/2021 PADA 28-07-2021

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. 1.1 PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN TUKAR SYARAT SERENTAK DI BAWAH SEKSYEN 124A KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN MENGUBAHSUAI DAN MENUKAR KEGUNAAN BANGUNAN INKUBATOR SEDIADA DARI PEJABAT KE HOTEL BUTIK DI ATAS LOT 15712 MUKIM BUKIT KATIL & LOT 12022 MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
TETUAN PERBADANAN KETUA MENTERI MELAKA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 93/99
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

C. HAL-HAL LAIN

 

2. 1.0 KERTAS KERJA PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERAKUKAN

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM DAN SEBUAH BANGUNAN PERSATUAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 41127
LOT 13996, MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA-MELAKA
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PEMOHON: MAJLIS GABUNGAN PERSATUAN-PERSATUAN PENGANUT CINA NEGERI MELAKA
PERUNDING: KONSEP KARISMA SDN. BHD.
 
 

 

3. 2.0 KERTAS KERJA PERMOHONAN KELULUSAN PERTUKARAN NAMA PEMAJU TANPA MENGEMUKAKAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERTIMBANGKAN

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN YANG MENGANDUNGI
KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT (22’X70’) 9 UNIT DAN KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT (22’X70’) 2 UNIT DI ATAS LOT (PT 16333, PT 16334, PT 16335, PT 16336, PT 16337, PT 16338, PT 16339, PT 16340, PT 16341, PT 16342, PT 16343) MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PEMOHON: LAILA CAPITAL SDN. BHD.
 
 

 

4. 3.0 KERTAS KERJA PERMOHONAN PEMBAYARAN FI KEBENARAN MERANCANG SECARA ANSURAN

 
PERMOHONAN PEMBAYARAN FI KEBENARAN MERANCANG SECARA
ANSURAN DIBAWAH SUBSEKYSEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PINDAAN SYARAT NYATA DARIPADA PANGSAPURI KEPADA PANGSAPURI PERKHIDMATAN DIBAWAH SEKSYEN 124A KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI PERKHIDMATAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PT 5507 (4.91 EKAR), MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAK TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PEMOHON: ALM BUILDERS SDN. BHD.
PERUNDING: ARC PLANNERS SDN. BHD.
 
 

 

5. 4.0 KERTAS KERJA PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERAKUKAN

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1)
AKTA PERMOHONAN PENUKARAN KETINGGIAN BANGUNAN RUMAH
TERES DARIPADA 1 TINGKAT KEPADA 2 TINGKAT DI ATAS TANAH
LOT 8023,8024,8025,8027,8028,8029 DAN PT 25371 MUKIM BUKIT KATIL HANG TUAH JAYA MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PEMOHON: SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD.
PERUNDING: JURURANCANG BANDAR P. GUNASILAN
 
 

 

6. 5.0 PERMOHONAN PENGESAHAN TAJUK PROJEK 5.0 PENGEMUKAAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN SEBAHAGIAN (BORANG F1)

 
CADANGAN MEROBOHKAN BANGUNAN SEDIADA, MEMBINA DAN
MENYIAPKAM PEMBANGUNAN:
FASA 1:
A. 1 BANGUNAN PEJABAT 11 TINGKAT
B. 1 BANGUNAN KILANG 4 TINGKAT
C. 1 BANGUNAN UTILITI 5 TINGKAT
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
PELAN LAKAR
 
Oleh
PEMOHON: INFINEON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.
PERUNDING : LEESIONG ARCHITECT