Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Daerah Gerik


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Daerah Gerik

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MDG BIL. 09/2021

TARIKH

:

29 SEPTEMBER 2021 (RABU)

MASA

:

3:00 PM

TEMPAT

:

MESYUARAT SECARA ATAS TALIAN / BILIK YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH GERIK

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA / SETIAUSAHA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) MDG BIL. 08/2021 PADA 27-08-2021

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. KERTAS MESYUARAT 1 (BAHARU)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR KEDIAMAN SESEBUAH DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1), AKTA 172, BAGI CADANGAN SERAH BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D, KANUN TANAH NEGARA (KTN), DI ATAS LOT 252 (NO. HAKMILIK GM 498) SELUAS 3.050 EKAR, MUKIM KENERING, DAERAH HULU PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN ZULKARNAIN BIN ABU BAKRI
KERTAS MESYUARAT 1 (KEBENARAN MERANCANG)
GAMBAR TAPAK
PELAN SUSUNATUR
 
Oleh
JABATAN PERANCANG BANDAR DAN LANDSKAP MDG
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

2. KERTAS MESYUARAT 2 (BERBANGKIT)

 
PELAN KERJA TANAH BAGI TUJUAN SKIM PERUMAHAN SELUAS 4.35 EKAR (1.76 HEKTAR) DI ATAS PT 14178-PT 14184 (HSD 4868-HSD 4874), LOT 31767 (GRN 147392), LOT 31768-LOT 31816 (GRN 147394-GRN 147442) DAN LOT 31825 (KAWASAN LAPANG), MUKIM GERIK, DAERAH HULU PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN.
UNTUK: TETUAN CHIN PEK SOO & SONS SDN. BHD.
KERTAS MESYUARAT 2 (PELAN KERJA TANAH)
GAMBAR TAPAK
PELAN LAYOUT
 
Oleh
JABATAN KEJURUTERAAN MDG
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

3. KERTAS MESYUARAT 3 (BERBANGKIT)

 
PELAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI CADANGAN SKIM PERUMAHAN SELUAS 4.35 EKAR (1.76 HEKTAR) DI ATAS PT 14178-PT 14184 (HSD 4868-HSD 4874), LOT 31767 (GRN 147392), LOT 31768-LOT 31816 (GRN 147394-GRN 147442) DAN LOT 31825 (KAWASAN LAPANG), MUKIM GERIK, DAERAH HULU PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN. UNTUK: TETUAN CHIN PEK SOO & SONS SDN. BHD.
KERTAS MESYUARAT 3 (PELAN JALAN DAN PERPARITAN)
GAMBAR TAPAK
PELAN LAYOUT
 
Oleh
JABATAN KEJURUTERAAN MDG
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT 4 (BAHARU)

 
PERMOHONAN CADANGAN JALAN DAN PERPARITAN BAGI SKIM PERUMAHAN DAN PERNIAGAAN DI ATAS LOT 12384 DAN LOT 12385 SELUAS 2.51 EKAR (1.1935 HEKTAR), MUKIM GERIK, DAERAH HULU PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN. UNTUK TETUAN ASIA BINA IDAMAN SDN. BHD
KERTAS MESYUARAT 4 (PELAN JALAN DAN PERPARITAN)
GAMBAR TAPAK
PELAN JALAN DAN PARIT
 
Oleh
JABATAN KEJURUTERAAN MDG
 
 

D. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
KERTAS PEMAKLUMAN (PINDAAN /TAMBAHAN KECIL DAN PENERIMAAN CCC)
 
 

E. HAL-HAL LAIN

 

5. HAL-HAL LAIN 1

 
SURAT KPKT: LARANGAN PENGENAAN KEPERLUAN BAHARU ATAU TAMBAHAN SELEPAS JAWATANKUASA OSC MEMBUAT KEPUTUSAN
HAL-HAL LAIN 1: SURAT KPKT (LARANGAN TAMBAHAN SYARAT SELEPAS KELULUSAN)
 
Oleh
NO. RUJUKAN: JKT.T.800-3/1/3JLD.7(20), TARIKH: 24 OGOS 2021
 
 

 

6. HAL-HAL LAIN 2

 
SURAT JKT, KPKT: ISU PERAKUAN PELAN SIAP BINA (AS-BUILT PLAN) OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN SELARAS SEKSYEN 8A(1)(C) AKTA HAKMILIK STRATA 1985
HAL-HAL LAIN 2: SURAT JKT (PELAN AS-BUILT)
 
Oleh
NO. RUJUKAN: JKT.T.800-3/1/3JLD.7(23), TARIKH: 25 OGOS 2021
 
 

 

7. HAL-HAL LAIN 3

 
PEMAKLUMAN : MAKLUMAN PROJEK BAIK PULIH STESEN JANAKUASA ELEKTRIK TEMENGOR DAN BERSIA
HAL-HAL LAIN 3: SURAT PEMAKLUMAN TNB
 
Oleh
TNB POWER GENERATION SDN. BHD.