Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 17/2020

TARIKH

:

4 NOVEMBER 2020 (RABU)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 16/2020 PADA 20-10-2020

3

MAKLUMAN PERMOHONAN YANG TELAH DILULUSKAN DALAM MESYUARAT UNTUK DIPERAKUKAN:

4

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (KM) UNTUK DIBINCANGKAN.

5

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN PELAN BANGUNAN UNTUK DIBINCANGKAN.

6

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH SERTA PELAN JALAN DAN PERPARITAN UNTUK DIBINCANGKAN.

7

MAKLUMAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN DAN PELAN LAMPU AWAM

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

1. KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN KEJURUTERAAN PELAN KERJA TANAH (NO.1)[TELAH DIBINCANGKAN BERSAMA PERMOHONAN PELAN BANGUNAN]

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI MEMBINA STESEN MINYAK, KEDAI SERBANEKA 1 TINGKAT BESERTA KEMUDAHAN BERKAITAN DI ATAS LOT 63831 (PM 1614) (LOT LAMA PT 9921), MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK TETUAN PETRONAS DAGANGAN BERHAD.
PELAN KERJA TANAH
KERTAS KERJA OSC
 
Oleh
TETUAN PERUNDING ARAFAH SDN. BHD.
TETUAN PETRONAS DAGANGAN BERHAD.
(20/50 HARI)
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

2. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN KEJURUTERAAN (NO.2) PELAN JALAN DAN PARIT

 
CADANGAN KERJA JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN PEJABAT KESELAMATAN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA ( UTEM ) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6557 ( HSD 17176 ), MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
PELAN KERJA TANAH
KERTAS KERJA OSC
 
Oleh
PERUNDING TETUAN IRA TEKNIK
PEMOHON TETUAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA . (UTEM)
(13/50 HARI)
 
 

 

3. KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN KEJURUTERAAN PELAN JALAN DAN PARIT (NO.1)[TELAH DIBINCANGKAN BERSAMA PERMOHONAN PELAN BANGUNAN]

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI MEMBINA STESEN MINYAK, KEDAI SERBANEKA 1 TINGKAT BESERTA KEMUDAHAN BERKAITAN DI ATAS LOT 63831 (PM 1614) (LOT LAMA PT 9921), MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK TETUAN PETRONAS DAGANGAN BERHAD.
 
Oleh
TETUAN PERUNDING ARAFAH SDN. BHD.
TETUAN PETRONAS DAGANGAN BERHAD.
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

4. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN (NO.1)

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK, KEDAI SERBANEKA 1 TINGKAT BERSERTA KEMUDAHAN BERKAITAN DI ATAS LOT 63831 (PM 1614) ( LOT LAMA PT 9921), MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK PETRONAS DAGANGAN BERHAD.
PELAN BANGUNAN
KERTAS KERJA OSC
 
Oleh
TETUAN ARKITEK EHWAN SDN. BHD.
TETUAN PETRONAS DAGANGAN BERHAD.
(20/50 HARI)
 
 

D. PEMAKLUMAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 
PEMAKLUMAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
 
 

E. HAL-HAL LAIN

 

5. KERTAS KERJA PERMOHONAN SKIM KEJIRANAN BERPENGAWAL

 
PERMOHONAN SKIM KEJIRANAN BERPENGAWAL DAN MENAIKTARAF KAWASAN LAPANG SEDIA ADA DI ATAS LOT 1611-1614 DAN PN 63922 LOT 33347 MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA PERANCANG BANDAR (1)
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN TRISTAR MARVEL
JURUPERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
 
 

 

6. KERTAS KERJA PERMOHONAN PINDAAN PADA PELAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERAKUKAN

 
PERMOHONAN PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU
MPHTJ/709/6/10/30 NO.SIRI KELULUSAN KM-037/2020 DI BAWAH SEKSYEN 21(1) AKTA 172 MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1304,2405,2407,2408,3157 DAN 3158, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA PERANCANG BANDAR (2)
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN SUARA KIARAMAS SDN BHD
JURUPERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN BHD
 
 

 

7. KERTAS KERJA PERMOHONAN PINDAAN PADA PELAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERTIMBANGKAN

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/JPPL/BPB/5/5/313 SIRI KELULUSAN KM047-2016 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN FASA PEMBANGUNAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HDM 5226 LOT PT 7921, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA PERANCANG BANDAR (3)
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN SAM TOH TONG MELAKA
JURUPERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN BHD
 
 

 

8. KERTAS KERJA PERMOHONAN PINDAAN PADA PELAN KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK DIPERTIMBANGKAN

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/JPPL/BPB/5/5/312 SIRI KELULUSAN KM 038/2017 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN FASA PEMBANGUNAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HDM 5226 LOT PT 7922, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA PERANCANG BANDAR (4)
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN SAM TOH TONG MELAKA
JURUPERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN BHD