Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 18/2021

TARIKH

:

7 OKTOBER 2021 (KHAMIS)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2,BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 17/2021 PADA 22-09-2021

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG-1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965(AKTA 56) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR SECARA BERFASA DI ATAS LOT 168, 172,1888-1910,10175,62452,63833-63835 DAN 64407 MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KAMAL FAKHRI PLANNING SERVICES
PEMOHON : TETUAN YAYASAN MELAKA
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 65/300
 
 

 

2. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG-2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1), AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976(AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN 1 BLOK ASRAMA PEKERJA BERBILANG TINGKAT, DI ATAS LOT 2635(PN 18870), LOT 2640(PN 18888), LOT 2641(PN 18891), LOT 2642(PN 18893), LOT 2643(PN 18895), LOT 2644(PN 18896), LOT 2645(PN 18897), LOT 2646(PN 18899), DAN LOT 2647(PN 18908), SELUAS 0.470 EKAR, JALAN SERI RAMA, TAMAN MUZAFFAR SHAH, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN FOURMATE DESIGN
PEMOHON : TETUAN KILANG MAKANAN MAMEE SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 65/99
 
 

 

3. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG-3 (PELAN PINDAAN 1)

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPHTJ/709/6/9/17 SIRI KELULUSAN KM-007-2019 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 15002 LOT 2305, GRN 15001 LOT 2306 DAN GM 535 LOT 2812 HINGGA GM 537 LOT 2814, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 28/99
 
 

 

4. PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG BARU-1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 1152 LOT 2205 DAN GM 1153 LOT 2206, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA,MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN SUARA KIARAMAS SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 28/99
 
 

 

5. PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG BARU-2

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 633 LOT 1220, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM
 
Oleh
PERUNDING : TETUAN KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN USAHA MASHYUR SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 28/99
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH + JALAN DAN PERPARITAN

 

6. PERMOHON TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-TANGGUH 1

 
CADANGAN KERJA TANAH DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS 1775, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR SDN. BHD
ULASAN JMG
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JK
PELAN KERJA TANAH
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN TELADAN SETIA SDN BHD
PERUNDING : TETUAN PERUNDING N&K
TEMPOH PIAGAM : 57/92 HARI
 
 

 

7. PERMOHON TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-TANGGUH 1

 
CADANAGAN JALAN & PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHANAN DI ATAS LOT 1775, MUKIM AYER MOLEK, DAERAHA MELAKA TENGAH, MELAKA BANBARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR SDN.BHD
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN TELADAN SETIA SDN BHD
PERUNDING : TETUAN PERUNDING N&K
TEMPOH PIAGAM : 57/92 HARI
 
 

 

8. PERMOHON TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-TANGGUH 2

 
CADANGAN KERJA TANAH DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 1245, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JK
PELAN KERJA TANAH
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
ULASAN JMG
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN PROFIL MAKMUR
PERUNDING : TETUAN O&L
TEMPOH PIAGAM : 57/92 HARI
 
 

 

9. PERMOHON TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-TANGGUH 2

 
CADANGAN JALAN & PERPARITAN DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PERUMAHAN DI ATAS 1245, MUKIM AYER MOLEK DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PROFIL MAKMUR
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN PROFIL MAKMUR
PERUNDING : TETUAN O&L
TEMPOH PIAGAM : 57/92 HARI
 
 

 

10. PERMOHON TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-TANGGUH 3

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH STESYEN MINYAK YANG MENGANDUNGI PEJABAT, KEDAI SERBANEKA DAN KEDAI MAKANAN SEGERA DI ATAS HAKMILIK TANAH PT 26129, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA - MELAKA

UNTUK TETUAN: RANTAU CENDANA SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JK
PELAN KERJA TANAH-PINDAAN
PELAN JALAN DAN PERPARITAN-PINDAAN
PELAN KERJA TANAH
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN RANTAU CENDANA
PERUNDING : TETUAN LEGARLEON SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 29/92 HARI
 
 

 

11. PERMOHON TERTANGGUH PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-TANGGUH 3

 
CADANGAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN DIBAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH STESYEN MINYAK YANG MENGANDUNGI PEJABAT, KEDAI SERBANEKA DAN KEDAI MAKANAN SEGERA DI ATAS HAKMILIK TANAH PT 26129, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA - MELAKA

UNTUK TETUAN: RANTAU CENDANA SDN. BHD.
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN RANTAU CENDANA
PERUNDING : TETUAN LEGARLEON SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM : 29/92 HARI
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN BARU PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN

 

12. PERMOHON BARU PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-BARU1

 
CADANGAN KERJA TANAH DI BAWAH AKTA 133 BAGI DI ATAS PT16783 (LOT BARU 13989), MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH ,HANG TUAH JAYA,MELAKA UNTUK TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN BHD
KERTAS KERJA OSC (PK)
KERTAS KERJA JK
PELAN KERJA TANAH
PELAN JALAN DAN PERPARITAN
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN BHD
PERUNDING : TETUAN MCCALLUM C&S CONSULTANCY
TEMPOH PIAGAM : 15/92 HARI
 
 

 

13. PERMOHONAN BARU PELAN KERJA TANAH SERTA JALAN DAN PERPARITAN-BARU 1

 
CADANGAN JALAN DAN PARIT DI BAWAH AKTA 133 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN DI ATAS PT 16783 ( LOT BARU 13989), MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN BHD
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN BHD
PERUNDING : TETUAN MCCALLUM C&S CONSULTANCY
TEMPOH PIAGAM : 15/92 HARI
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

14. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN BANGUNAN-TANGGUH 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN DIATAS PT 16783 (LOT LAMA 13989), MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH , HANG TUAH JAYA , MELAKA.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT (20’ X 75’)…14 UNIT JUMLAH 14 UNIT
UNTUK TETUAN DELTA DIVERSIFIED SDN. BHD
KERTAS KERJA OSC (PB)
KERTAS KERJA PERAKUAN JKB
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

15. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN-BARU 1

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH PUSAT KESIHATAN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM), DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6560, PERSIARAN ILMUAN, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK: UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
KERTAS KERJA OSC (PB)
KERTAS KERJA PERAKUAN JKB
PELAN BANGUNAN
PELAN TAPAK
 
Oleh
JALID BIN HUSSIN
 
 

 

16. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN-BARU 2

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI 21 TINGKAT YANG MENGANDUNGI:

I. BLOK A - PANGSAPURI 6 TINGKAT (40 UNIT)
II. BLOK B - PANGSAPURI 6 TINGKAT (40 UNIT)
III. BLOK C - PANGSAPURI 17 TINGKAT (135 UNIT)
IV. BLOK D - PANGSAPURI 17 TINGKAT (135 UNIT)
V. 1 TINGKAT RUANG KEMUDAHAN (ARAS 4)
VI. 1 TINGKAT RUANG REKREASI (ARAS 5) DI ATAS
4 TINGKAT PODIUM TEMPAT LETAK KERETA

DI ATAS HAKMILIK TANAH PM1350 LOT 8587 & PM1351 LOT 4992, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK TETUAN MAMING DEVELOPMENT (AYER KEROH) SDN BHD
KERTAS KERJA PERAKUAN JKB
KERTAS KERJA OSC (PB)
PELAN TAPAK
 
Oleh
LAI IE FENG
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMOHON KELULUSAN PERMIT SEMENTARA KUARTER PEKERJA SEMENTARA DAN MENGEPONGKAN TAPAK DENGAN ‘ METAL CLADDING’ HAKMILIK TANAH HSD 10840 LOT 9810 (LOT BARU 25423), MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SUARA KIARAMAS SDN.BHD.
MENGANDUNGI :
1. 2 UNIT KUARTER PEKERJA SEMENTARA
2. 2 UNIT BILIK AIR
3. 1 UNIT BILIK SAMPAH TERBUKA SEMENTARA
4. 1 UNIT PAPAN TANDA TAJUK PROJEK SEMENTARA
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BANGLO 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 18-A (LOT 8635), JALAN MP 10, MELAKA PERDANA RESORT HOMES, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : LIM BA @ LIM CHEN LAN
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.25 ( PT 2707 ), JALAN TAKH 9, TAMAN AYER KEROH HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA
TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK CHOONG PIK LIAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 6 ( PT 15750 ), JALAN SI 34,
TAMAN SAUJANA INDAH, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK DARMASHAH BIN MOHD SHAH & NOOREEN BINTI AHMAD
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 107 (PT 1823), JALAN CVR 1, COUNYRT VILLAS RESORT, MUKIM AYER PANAS, JASIN HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK COLLIN CHEW KIAN JUN & NG SIEW KIM
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

22. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.42 ( PT 3424 ), JALAN SAUJANA 3/1, TAMAN SAUJANA SEKSYEN 3, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK MOHAMAD FAKHRULLAH BIN ROSLI DAN IZYANIZA BINTI MOHD NOOR
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

23. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 73 (PT11657), JALAN SI 20, TAMAN SAUJANA INDAH, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK SA'ADIAH BINTI MAMAT DAN ROSLAN BIN RASOL KHAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 73 (PT11657), JALAN SI 20, TAMAN SAUJANA INDAH, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK SA'ADIAH BINTI MAMAT.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 73 (PT11657), JALAN SI 20, TAMAN SAUJANA INDAH, MUKIM BUKIT KATIL, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK SA'ADIAH BINTI MAMAT & ROSLAN BIN RASOL KHAN.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

26. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES SEDIADA DI NO. 1 (PT 13240), JALAN ST UTAMA 1, TAMAN SAUJANA TEHEL, MUKIM AYER PANAS, JASIN HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUKK NIK MUS'AB BIN NIK MOHD & NORELFIYANTI BINTI ARION
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

27. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.38 (LOT 32576), JALAN OR 5, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : WILMA CHRISTINAROW A/P ARTHUR HENRY ROW
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

 

28. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT SEDIADA DI NO.13 (PT 24422) JALAN OR 7, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN. WONG CHEE SENG & PN. OON SIEW PING
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

29. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 19 (PT 13449), JALAN ST 2, TAMAN SAUJANA TEHEL, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA,
MELAKA UNTUK : JOO MEI LIAN & SOON WEI SHONG.
 
Oleh
TAN GIN SIANG
 
 

 

30. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI KILANG YANG SEDIADA ZON 2 (F2-2) 'MATRIX ASSEMBLY AREA' DAN 'UNCRATING AREA' DI ATAS LOT 5203, JALAN PAK 2/3, KAWASAN PERINDUSTRIAN AYER KEROH, PERINGKAT IV, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TETUAN COHU MALAYSIA SDN. BHD
 
Oleh
KOH CHEE YONG
 
 

 

31. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT SEDIADA DI NO.1 (PT 24428) JALAN OR 7, TAMAN OZANA RESIDEN, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN. NG CHEE KHUENG
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

32. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO.JA 3915 (LOT 7894), JALAN BEMBAN JAYA 5, TAMAN BEMBAN JAYA, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK MOHD IZWAN BIN ABU BAKAR
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

33. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN 1 TINGKAT JENIS KEKAL DIATAS LOT 958, MUKIM KESANG, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

34. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN SATU TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 14039,
JALAN TANJUNG LABUH 5, KAMPUNG TANJUNG LABUH, TEHEL, MUKIM AYER PANAS, JASIN,
HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK: - ABDUL KARIM BIN KHALID
 
Oleh
MD YUSOFF BIN SUKIRAN
 
 

 

35. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 22 (LOT 11673), JALAN VISTA KIRANA 7G, TAMAN VISTA KIRANA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : K.GUNACHELVAM A/L M.KUMARASAN & POOPATHI A/P MUNIANDY
 
Oleh
HARUL ANWAR BIN ZULKEFLI @ AYOB
 
 

 

36. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT YANG SEDIADA DI NO. 23 (LOT 8651), JALAN MP 15, TAMAN MELAKA PERDANA COUNTRY RESORT, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK YEOW KWE LAI & YVONNE YEOW LI PIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

37. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGLO 1 TINGKAT DI ATAS LOT 62159, JALAN AV 6E, TAMAN AMBASSADOR VILLAGE, MUKIM DURIAN TUNGGAL, HANG TUAH JAYA, MELAKA, UNTUK NOR MAZLIN BINTI ZAHARI
 
Oleh
HARUL ANWAR BIN ZULKEFLI @ AYOB
 
 

 

38. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH RUMAH KEDIAMAN 1 1/2TINGKAT JENIS KEKAL DI ATAS LOT 16093, JALAN LAKEVIEW TIARA MELAKA GOLF & COUNTRY CLUB, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTU EN. LOO CHEE WEE
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

F. HAL-HAL LAIN

 

39. PEMAKLUMAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 
SENARAI MAKLUMAT KELULUSAN PELAN LANDSKAP
BULAN: SEPTEMBER 2021
KERTAS KERJA JABATAN LANDSKAP
 
Oleh
TETUAN INFINEON TECHNOLOGIES (M) SDN. BHD.
 
 

 

40. PERMOHONAN NAMA TAMAN 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS LOT 14734, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN TAPAK
 
Oleh
PEMOHON : TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD.
PERUNDING : RAE ARKITEK
 
 

 

41. PERMOHONAN NAMA JALAN 1

 
KERTAS KERJA PERMOHONAN NAMA JALAN BAGI CADANGAN MEMBINA 34 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT, 30 UNIT INDUSTRI BERKEMBAR 1 ½ TINGKAT, 1 UNIT INDUSTRI SESEBUAH 1 ½ TINGKAT DAN 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK DI ATAS PT 8981 DAN PT 8982, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PEMOHON : LEBAR TROPIKA DEVELOPMENT SDN. BHD.
PERUNDING : TH YEOW ARCHITECT
 
 

 

42. PERMOHONAN NAMA JALAN 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 62222 LOT 4018, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
 
Oleh
PEMOHON : SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD.
PERUNDING : AKIPRO CHARTERED ARCHITECT
 
 

 

43. PEMAKLUMAN LAPORAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 
LAPORAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
 
Oleh
JABATAN KAWALAN BANGUNAN