Loading...

GARIS PANDUAN FORMAT PELAN KEBENARAN MERANCANG DI MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU (EDISI KETIGA)

Dikemaskini pada 11-01-2021 12:33 PM

Pemakluman pemakaian Garispanduan Format Pelan Kebenaran Merancang di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (Edisi Ketiga) telah diterimapakai di Mesyuarat Penuh MBKT pada 31 Disember 2020. Sehubungan itu, pemakaian garis panduan ini adalah menggantikan pemakaian garispanduan Edisi Kedua terdahulu dan sebarang pengemukaan permohonan kebenaran merancang hendaklah merujuk kepada format pelan dan syarat-syarat terkini yang telah diluluskan.