Loading...

Permohonan Pelan Bangunan bagi Self Regulation (SR)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BORANG_A_*.PDF
2 BORANG PENGESAHAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (EXPA) BORANG_EXPA_*.PDF
3 PELAN TAPAK / SUSUNATUR PELAN_TAPAK_*.PDF
4 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH / RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TANAH_TAKSIRAN_*.PDF
5 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
6 RESIT CUKAI SEMASA RESIT_CUKAI_SEMASA_*.PDF
7 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
8 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
9 RESIT BAYARAN FI PELAN BANGUNAN KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
10 SURAT PERAKUAN ORANG UTAMA YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN BANGUNAN SR_PB_02_*.PDF
11 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN KEJURUTERAAN SR_PB_03_*.PDF
12 SURAT PERAKUAN ORANG UTAMA YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT SR_PB_04_*.PDF
13 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA AGENSI PERAKUAN PEMBETUNGAN SR_PB_05_*.PDF
14 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA SR_PB_06_*.PDF
15 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SR_PB_07_*.PDF
16 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Taiping bagi sebarang pertanyaan.