Loading...

Soalan Lazim (FAQ)

OSC 3.0 Plus Online adalah satu sistem yang dibangunkan bertujuan membantu pihak Principal Submitting Person (PSP) / Submitting Person (SP) untuk mengemukakan permohonan pelan pemajuan secara atas talian, bayaran melalui online dan membolehkan agensi teknikal mengulas permohonan secara maya serta seterusnya keputusan diperolehi melalui sistem ini. sistem ini turut dilengkapi dengan fungsi tracking status permohonan dan command, control, communications, computers, and intelligence (C4i). sistem osc 3.0 Plus Online telah dibangunkan oleh KPKT dengan kerjasama strategik bersama pihak Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Perbadanan Putrajaya (PPJ).


10-01-2020

Sistem OSC 3.0 Plus Online mampu menggunakan fungsi bayaran secara atas talian.


10-01-2020

Sistem OSC 3.0 Plus Online boleh dicapai melalui pautan : http://www. osc3plus.kpkt.gov.my


10-01-2020

Terdapat 7 modul-modul Utama didalam Sistem OSC 3.0 Plus Online : 

 1. Modul Permohonan
 2. Modul Dashboard
 3. Modul Kelompok Permohonan
 4. Modul Semakan dan Ulasan
 5. Modul Mesyuarat
 6. Modul Laporan
 7. Modul Portal


10-02-2020

 Pengguna Sistem OSC 3.0 Plus Online adalah :

 1. Pemohon (PSP/SP)
 2. OSC
 3. Koordinator
 4. Agensi Teknikal Dalaman (ATD)
 5. Agensi Teknikal Luaran (ATL)


10-01-2020

Buat masa ini hanya format PDF fail.


10-01-2020

Format fail PDF lebih kecil berbanding Format fail Cadd dan menjimatkan ruang pengkalan penyimpanan data.


10-01-2020

Ya. Buat masa ini hardcopy masih diperlukan untuk pihak PSP/SP kemukakan ke kaunter OSC. 


10-01-2020

Hardcopy hendaklah dikemukakan di kaunter OSC setelah semakan dan menerima notifikasi daripada pihak OSC.


10-02-2020

ADAKAH PENDEKATAN DIGITAL SIGNATURE DIGUNAKAN DALAM SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BERAPAKAH HARI YANG DIAMBIL OLEH UNIT OSC UNTUK MEMPROSES PERMOHONAN ?


02-10-2019

BERAPA LAMAKAH BAHAN-BAHAN YANG TELAH DIMUATNAIK DISIMPAN DALAM SISTEM SEBELUM PERMOHONAN DIPADAMKAN ?


02-10-2019

Pihak pemohon (PSP/SP) boleh menyemak status permohonan dan keputusan melalui sistem.


04-03-2020

TERDAPAT AGENSI TEKNIKAL DALAMAN ATAU LUARAN YANG MASIH MEMERLUKAN HARDCOPY UNTUK TUJUAN SEMAKAN. BAGAIMANAKAH PERKARA INI DILAKSANAKAN ?


02-10-2019

MELALUI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE. BAGAIMANAKAH FEE PEMPROSESAN DIURUSKAN ?


02-10-2019

BAGAIMANA JIKA SESUATU PERMOHONAN MENGGUNAKAN LUKISAN MANUAL TETAPI INGIN DIHANTAR SECARA ONLINE ?


02-10-2019

BAGI PERMOHONAN YANG DIKEMUKAKAN SECARA ONLINE, PERLUKAH PENGEMASKINIAN DIBUAT DI DALAM PORTAL OSC ?


02-10-2019

APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN SEKIRANYA ADA KEPERLUAN UNTUK MERUJUK KEPADA LAIN-LAIN AGENSI TEKNIKAL YANG TIDAK TERSENARAI DALAM AGENSI TEKNIKAL YANG TELAH DITETAPKAN ?


02-10-2019

Ya. saiz fail PDF yang ingin dimuatnaik adalah tidak melebihi 10 MB.


10-02-2020

Kelebihan sistem OSC 3.0 Plus Online adalah seperti berikut :

1) Pendaftaran Pemohon hanya dilakukan sekali sahaja dan pemohon boleh mengemukakan permohonan di mana-mana PBT berbanding sistem OSC 3 Online lama iaitu pihak pemohon perlu berdaftar disetiap PBT;

2) Sistem OSC 3.0 Plus Online mempunyai fungsi simpanan setiap aktiviti yang dilakukan oleh PSP/SP, Kakitangan OSC, ATD, ATL dan keputusan;

3)Sistem OSC 3.0 Plus Online menyediakan pembayaran secara atas talian dan dikaunter;


04-03-2020

APAKAH JANGKAMASA UNTUK KELULUSAN PERMOHONAN BERUBAH SELARAS DENGAN PERUBAHAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BAGAIMANAKAH OSC 3.0 PLUS ONLINE MEMBANTU MEMPERCEPATKAN PROSES PERTIMBANGAN TERHADAP SESUATU PERMOHONAN ?


02-10-2019

ADAKAH SISTEM OSC ONLINE SEDIADA AKAN DITUTUP SEKIRANYA MENERIMA PAKAI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

JIKA MENERIMA PERMOHONAN SERENTAK, CONTOH KEBENARAN MERANCANG DAN PELAN BANGUNAN. BAGAIMANAKAH CARA MELAPORKAN DI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BAGAIMANA PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP)/ SUBMITTING PERSON (SP) MENGEMASKINI MAKLUMAT SEKIRANYA TERSALAH ISI ?


02-10-2019

BERAPA LAMAKAH MASA YANG DIBERIKAN UNTUK AGENSI TEKNIKAL MEMBERI ULASAN ?


02-10-2019

BAGAIMANA JIKA TERDAPAT AGENSI TEKNIKAL YANG GAGAL MEMATUHI TEMPOH PIAGAM DALAM MEMBERI ULASAN ?


02-10-2019

BOLEHKAH ID PENGGUNA DAN KATALALUAN PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) YANG SAMA DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN DI LAIN-LAIN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) YANG MENGGUNAKAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MELIHAT ULASAN TEKNIKAL YANG TELAH DIMUATNAIK OLEH AGENSI TEKNIKAL ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MENCETAK ULASAN TEKNIKAL YANG TELAH DIMUATNAIK OLEH AGENSI TEKNIKAL ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MENCETAK SURAT KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) ?


02-10-2019

ADAKAH TEMPOH PIAGAM AKAN TERHENTI SEKIRANYA ARAHAN BERTULIS TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) ?


02-10-2019

BOLEHKAH ULASAN TEKNIKAL OLEH AGENSI TEKNIKAL YANG TELAH DIHANTAR PADA SISTEM DIBUAT PINDAAN ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MEMADAM SENDIRI PERMOHONAN YANG INGIN DIBATALKAN/ TARIKBALIK SETELAH MENGHANTAR PERMOHONAN KE SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

PSP/ SP boleh menetapkan semula kata laluan sekiranya pihak PSP./SP terlupa dengan menekan butang  Lupa Kata Laluan. Sistem akan menghantar pesanan bagi menetapkan semula kata laluan melalui emel.


10-02-2020

Setakat ini fungsi tersebut belum disediakan


10-02-2020