Loading...

Soalan Lazim (FAQ)

APAKAH ITU OSC 3.0 PLUS ONLINE ?

OSC 3.0 PLUS ONLINE ADALAH SATU SISTEM YANG DIBANGUNKAN BERTUJUAN MEMBANTU PIHAK PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN PELAN PEMAJUAN SECARA ATAS TALIAN, BAYARAN MELALUI ONLINE DAN MEMBOLEHKAN AGENSI TEKNIKAL MENGULAS PERMOHONAN SECARA MAYA SERTA SETERUSNYA KEPUTUSAN DIPEROLEHI MELALUI SISTEM INI. SISTEM INI TURUT DILENGKAPI DENGAN FUNGSI TRACKING STATUS PERMOHONAN DAN COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS, COMPUTERS, AND INTELLIGENCE (C4i). SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE TELAH DIBANGUNKAN OLEH KPKT DENGAN KERJASAMA STRATEGIK BERSAMA PIHAK UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU), LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DAN PERBADANAN PUTRAJAYA (PPJ). 


02-10-2019

APAKAH PERBEZAAN OSC 3.0 PLUS ONLINE DAN SISTEM OSC ONLINE ?


02-10-2019

BAGAIMANAKAH OSC 3.0 PLUS ONLINE BOLEH DICAPAI ?


02-10-2019

APAKAH MODUL-MODUL UTAMA OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

SIAPAKAH PENGGUNA UNTUK OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

PERLUKAH PEMOHON BERDAFTAR DENGAN SETIAP PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) ?


02-10-2019

APAKAH FORMAT PELAN-PELAN DAN DOKUMEN YANG DIMUATNAIK ?


02-10-2019

KENAPA DALAM FORMAT PDF DAN BUKAN FORMAT CADD FAIL ?


02-10-2019

ADAKAH HARDCOPY MASIH DIPERLUKAN DALAM MELAKSANAKAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BILAKAH HARDCOPY DIKEMUKAKAN KE UNIT OSC ?


02-10-2019

ADAKAH PENDEKATAN DIGITAL SIGNATURE DIGUNAKAN DALAM SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BERAPAKAH HARI YANG DIAMBIL OLEH UNIT OSC UNTUK MEMPROSES PERMOHONAN ?


02-10-2019

BERAPA LAMAKAH BAHAN-BAHAN YANG TELAH DIMUATNAIK DISIMPAN DALAM SISTEM SEBELUM PERMOHONAN DIPADAMKAN ?


02-10-2019

BOLEHKAH PIHAK PEMOHON MENYEMAK STATUS PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN MESYUARAT SECARA ONLINE ?


02-10-2019

TERDAPAT AGENSI TEKNIKAL DALAMAN ATAU LUARAN YANG MASIH MEMERLUKAN HARDCOPY UNTUK TUJUAN SEMAKAN. BAGAIMANAKAH PERKARA INI DILAKSANAKAN ?


02-10-2019

MELALUI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE. BAGAIMANAKAH FEE PEMPROSESAN DIURUSKAN ?


02-10-2019

BAGAIMANA JIKA SESUATU PERMOHONAN MENGGUNAKAN LUKISAN MANUAL TETAPI INGIN DIHANTAR SECARA ONLINE ?


02-10-2019

BAGI PERMOHONAN YANG DIKEMUKAKAN SECARA ONLINE, PERLUKAH PENGEMASKINIAN DIBUAT DI DALAM PORTAL OSC ?


02-10-2019

APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN SEKIRANYA ADA KEPERLUAN UNTUK MERUJUK KEPADA LAIN-LAIN AGENSI TEKNIKAL YANG TIDAK TERSENARAI DALAM AGENSI TEKNIKAL YANG TELAH DITETAPKAN ?


02-10-2019

ADAKAH SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE MENGHADKAN SAIZ FAIL DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN ?


02-10-2019

APAKAH KELEBIHAN OSC 3.0 PLUS ONLINE UNTUK PEMOHON BERBANDING SISTEM OSC ONLINE SEDIA ADA ?


02-10-2019

APAKAH JANGKAMASA UNTUK KELULUSAN PERMOHONAN BERUBAH SELARAS DENGAN PERUBAHAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BAGAIMANAKAH OSC 3.0 PLUS ONLINE MEMBANTU MEMPERCEPATKAN PROSES PERTIMBANGAN TERHADAP SESUATU PERMOHONAN ?


02-10-2019

ADAKAH SISTEM OSC ONLINE SEDIADA AKAN DITUTUP SEKIRANYA MENERIMA PAKAI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

JIKA MENERIMA PERMOHONAN SERENTAK, CONTOH KEBENARAN MERANCANG DAN PELAN BANGUNAN. BAGAIMANAKAH CARA MELAPORKAN DI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BAGAIMANA PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP)/ SUBMITTING PERSON (SP) MENGEMASKINI MAKLUMAT SEKIRANYA TERSALAH ISI ?


02-10-2019

BERAPA LAMAKAH MASA YANG DIBERIKAN UNTUK AGENSI TEKNIKAL MEMBERI ULASAN ?


02-10-2019

BAGAIMANA JIKA TERDAPAT AGENSI TEKNIKAL YANG GAGAL MEMATUHI TEMPOH PIAGAM DALAM MEMBERI ULASAN ?


02-10-2019

ADAKAH TEMPOH MASA YANG DITETAPKAN INI HARI BEKERJA  ATAU HARI KALENDAR ?


02-10-2019

BOLEHKAH ID PENGGUNA DAN KATALALUAN PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) YANG SAMA DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN DI LAIN-LAIN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) YANG MENGGUNAKAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MELIHAT ULASAN TEKNIKAL YANG TELAH DIMUATNAIK OLEH AGENSI TEKNIKAL ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MENCETAK ULASAN TEKNIKAL YANG TELAH DIMUATNAIK OLEH AGENSI TEKNIKAL ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MENCETAK SURAT KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) ?


02-10-2019

ADAKAH TEMPOH PIAGAM AKAN TERHENTI SEKIRANYA ARAHAN BERTULIS TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) ?


02-10-2019

BOLEHKAH ULASAN TEKNIKAL OLEH AGENSI TEKNIKAL YANG TELAH DIHANTAR PADA SISTEM DIBUAT PINDAAN ?


02-10-2019

BOLEHKAH PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) MEMADAM SENDIRI PERMOHONAN YANG INGIN DIBATALKAN/ TARIKBALIK SETELAH MENGHANTAR PERMOHONAN KE SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

BAGAIMANAKAH CARA UNTUK MEMBUAT BAYARAN MELALUI ONLINE  DI DALAM SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE ?


02-10-2019

SEKIRANYA PRINCIPAL SUBMITTING PERSON (PSP) / SUBMITTING PERSON (SP) LUPA KATALALUAN, APAKAH TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PSP/ SP ?


02-10-2019

ADAKAH BOLEH MEMUATNAIK DOKUMEN DALAM SATU FAIL YANG TELAH DIZIPKAN ?


02-10-2019