Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 01/2023

TARIKH

:

3 JANUARI 2023 (SELASA)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN ARAS 4, MBMB

PENGERUSI

:

TUAN SETIAUSAHA BANDARAYA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA OSC BIL 20/2022 PADA 13-12-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU BLOK JABATAN PERGIGIAN PEDIATRIK DUA TINGKAT DI ATAS LOT 12098 (LOT LAMA - SEBAHAGIAN LOT 1125), HOSPITAL BESAR MELAKA, JALAN MUFTI HAJI KHALIL, BANDAR MELAKA TENGAH, MELAKA BERSEJARAH UNTUK TETUAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
HAIRUNKAMAL BIN WAHID
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 1035 LOT 2800, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN GROWN MINING & ENGINEERING SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) RUMAH TERES 2 TINGKAT (20’ X 65’) -------------------------------------- = 16 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS PT 5230 – PT 5260 (LOT LAMA 66), MUKIM
BALAI PANJANG , DAERAH MELAKA TENGAH , MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
UNTUK TETUAN TIONG YUEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
1. RUMAH TERES 1 TINGKAT (7315MM X 21336MM) ..................... 26 UNIT
(PT 5234 – PT 5259)
2. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS A (15130MM X 17316MM)... 1 UNIT
(PT 5233)
3. RUMAH BANGLO 1 TINGKAT JENIS B (10350MM X 20526MM)... 3 UNIT
(PT 5230 – PT 5232)
JUMLAH 30 UNIT
4. PENCAWANG TNB PADAT ....................................................... 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB4 4

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 87421 LOT PT 4846 (LOT BARU 16540), HSD 87422 LOT PT 4847 (LOT BARU 16541) DAN SEBAHAGIAN TANAH KERAJAAN, MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA SECARA USAHASAMA ANTARA LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA DENGAN UNTUK TETUAN ANJURAN LAGENDA SDN BHD – FASA 1 A MENGANDUNGI : 1) KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT 922’ X 70’) ------------------------------------------ 54 UNIT 2) KEDAI PEJABAT MAMPU MILIK STRATA 2TINGKAT (20’ X 70’) ------ 14 UNIT JUMLAH 68 UNIT 3) PENCAWANG ELEKTRIK – SSU D/C ------------------------------------- 1 UNIT 4) PENCAWANG ELEKTRIK – D/C ------------------------------------------- 1 UNIT 5) PENCAWANG ELEKTRIK – PE PADAT ------------------------------------ 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN JALAN & PARIT
PELAN LANDSKAP
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PB 7

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 471, MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN PDG PROPERTY SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT (38’X80’)-------- 4 UNIT
RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’X80’)---4 UNIT
RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (TYPE A)---------1 UNIT
RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (TYPE B)---------1 UNIT
RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (TYPE B1)------1 UNIT
JUMLAH -------11 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT PB 8

 
CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 472, MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN PDG PROPERTY SDN. BHD.
MENGANDUNGI :
RUMAH KLUSTER 1 TINGKAT (38’X80’)---------- 8 UNIT
RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (37’X104’)--- 2 UNIT
RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (TYPE A)---------- 1 UNIT
RUMAH BANGLO 1 TINGKAT (TYPE B)---------- 1 UNIT
JUMLAH ------12 UNIT
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT PB 9

 
CADANGAN MEMBINA & MENYIAPKAN SEBUAH ASRAMA PEKERJA 4 TINGKAT,
DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 5014, MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
UNTUK LEONG HUP FEEDMILL MALAYSIA SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PERNIAGAAN MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 1421 (GERAN 11954), KAWASAN BANDAR 37, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN SENFA HOLDINGS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
MOHD NASIR BIN MAHMUD
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. FAIL MBMB/JP. 09743 NO. SIRI A-3607 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK DENGAN 1 TINGKAT KEDAI SERBANEKA (FASA I) DAN KEDAI MAKAN SEGERA (FASA II) DI ATAS TANAH LOT 23210 (LOT LAMA PT 10293), MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH, UNTUK TETUAN PADUWAN REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 64153 LOT 15373, MUKIM PAYA RUMPUT, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN HARTAWAN DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
SHAHNIZAM BIN MD. SHARIF
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMUALA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN (STESEN MINYAK) DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 61304 LOT 61860, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN LIM YAW TIN
PELAN TATATUR
 
Oleh
SHAHNIZAM BIN MD. SHARIF
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK BESERTA PERKHIDMATAN DI ATAS LOT 5232 GMM 2521, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
AHMAD BIN YUSOF
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KEDUA BIL MBMB/JP. 01560-JLD 3 MELALUI SIRI KELULUSAN A-3184 (P2) BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI ATAS LOT 1160 – 1173 (PT 213 – PT 226) PT 1769, PT 1770 DAN PT 1771 (LOT BARU 16060) MUKIM PADANG TEMU, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN STARWATT REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HSM 1349 LOT PT 6438 HINGGA HSM 1358 LOT PT 6447 (LOT LAMA 7525) MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN IDEA FACTORY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PANGSAPURI SERVIS DI ATAS LOT 12521 & 15022, KAWASAN BANDAR XLIV, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT KM 9

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MBMB/JP. 11127 NO. SIRI KELULUSAN: A3727 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK DI ATAS PT 12679 DAN PT 12680, MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SERI ALAM RESOURCES SDN. BHD.

- PINDAAN PELAN ATAS PERTUKARAN NAMA PEMAJU DAN NO. LOT
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT KM 10

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 724 LOT 1672 & GMM 725 LOT 1673 MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK PUAN ZEITY AZILA BT AZMI
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT KM 11

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN KILANG & PEJABAT DI ATAS LOT 23787 & 23788, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN SUTERA TROPIKA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT KM 12

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA ASRAMA PELAJAR DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 13894 LOT 893 DAN GRN 17133 LOT 86, KAWASAN BANDAR VLL, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK THE PAY FONG SCHOOL BERHAD
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

20. KERTAS MESYUARAT KM 13

 
PELAN PINDAAN KELULUSAN TERDAHULU NO. FAIL MBMB/JP: 67307 NO. SIRI KELULUSAN: A-3497 BAGI PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN TAMBAHAN RUANG PEJABAT DI ATAS BANGUNAN PERNIAGAAN SEDIADA DARI 4 KE 5 TINGKAT DI ATAS LOT 17, MUKIM KAWASAN BANDAR VIII, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK PN. KOH POH LIAN & EN. LIEW LIAN FOO
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS