Loading...

Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Pra Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT PRA OSC BIL 08/2023

TARIKH

:

18 MEI 2023 (KHAMIS)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

BILIK GERAKAN ARAS 4

PENGERUSI

:

TUAN SETIAUSAHA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT PRA OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT PRA OSC BIL 07/2023 PADA 03-05-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN

5

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

6

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

7

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 6103 LOT 1000, GRN 8129 LOT 1268 & GM 199 LOT 1269, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN KIARA HARAPAN SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) LOT INDUSTRI TERES JENIS A 2 TINGKAT (40’ X 130’) -------------------- = 55 UNIT
2) LOT INDUSTRI TERES JENIS B 2 TINGKAT (40’ X 140’) -------------------- = 55 UNIT
3) LOT INDUSTRI TERES JENIS C 2 TINGKAT (60’ X 150’) -------------------- = 17 UNIT
4) LOT INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT JENIS A ---------------------------- = 2 UNIT
5) LOT INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT JENIS B ---------------------------- = 2 UNIT
6) LOT INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT JENIS C ---------------------------- = 2 UNIT
7) LOT INDUSTRI BANGLO 2 TINGKAT ------------------------------------------- = 1 UNIT
JUMLAH = 134 UNIT
8) SSU ---------------------------------------------------------------------------------- = 1 UNIT
9) PENCAWANG LETRIK ------------------------------------------------------------- = 2 UNIT
10) PENCAWANG LETRIK PADAT --------------------------------------------------- = 2 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT BARU PT. 19114 (KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL), PT. 19115 HINGGA PT. 19533, PT. 19982, PT. 19983 DAN PT, 19985 (LOT LAMA HAKMILIK GRN 6772 LOT LAMA LOT 53 DAN GM 2188 LOT 22091), MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAHUNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN. BHD
MENGANDUNGI : ( FASA 2A )
1) RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TKT (20’ X 65’) --------------- = 201 UNIT
2) RUMAH TERES MAMPU MILIK BELIA 1 TKT (20’ X 65’) --------- = 218 UNIT
JUMLAH = 419 UNIT
3) PENCAWANG LETRIK (20’ X 35’) ------------------------------------ = 2 UNIT
(BERPAGAR DAN BERPENGAWAL)
1) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A (22’ X 80’) ------------------- = 286 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT (40’ X 80’) ---------------------- = 66 UNIT
JUMLAH = 352 UNIT
3) RUMAH KELAB (BILIK MC, SURAU, DLL UTILITI) ---------------- = 1 UNIT
4) PONDOK PENGAWAL DAN PINTU GERBANG ---------------------- = 1 UNIT
5) PENCAWANG LETRIK (20’ X 35’) ------------------------------------ = 1 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 14984 – LOT 15013 (PT LAMA PT 1824 – PT 1853 ATAU LOT LAMA 3301), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PEMBINAAN JUARA JAYA SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) -------------------------------------- = 16 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS A (38’ X 80’) -------------------- = 10 UNIT
3) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS B (38’ X 76’) -------------------- = 4 UNIT
JUMLAH = 30 UNIT
PELAN BANGUNAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB 4

 
CADANGAN MEMBINA DUA BLOK BANGUNAN 'BOUTIQUE HOTEL' 7 TINGKAT DI ATAS LOT 20, 23 & 24, KAWASAN BANDAR XXX, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN ROSA HOTEL SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
FASA 1 (LOT 20) :-
-BLOK HOTEL 7 TINGKAT - 34 BILIK
FASA 2 (LOT 23 & 24) :-
-BLOK HOTEL 7 TINGKAT - 45 BILIK
-----------------
79 BILIK
-----------------
PELAN BANGUNAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
KHOO HENG PENG
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PB 5

 
CADANGAN PEMBANGUNAN 2 BLOK PANGSAPURI SERVIS 36 TINGKAT
(1276 UNIT) YANG MENGANDUNGI :-
FASA 1 :- BLOK A (638 UNIT)
A) RUANG PERNIAGAAN (ARAS 01)
B) 8 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA (ARAS 01 - 08)
C) PUSAT KEMUDAHAN (ARAS 09)
D) 27 TINGKAT PANGSAPURI SERVIS - 638 UNIT(ARAS 09-36)
FASA 2 :- BLOK B (638 UNIT)
A) 8 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA (ARAS 01- 08)
B) PUSAT KEMUDAHAN (ARAS 09)
C) 27 TINGKAT - 638 UNIT (ARAS 09-36)
DI ATAS LOT 15022, KAWASAN BANDAR XLIV, DAERAH MELAKA TENGAH,
MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH.
UNTUK : TETUAN REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
TIANG AH SONG@TIANG KAI CHUNG
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT PB 6

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG
MENGANDUNGI :
1) 62 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A ( 20' X 70' )
2) 29 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS B ( 20' X 65' )
3) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK
4) 1 UNIT MENARA TANGKI AIR BERSERTA RUMAH PAM DAN
TANGKI SEDUT

DI ATAS PT 20460 ( LOT BARU 27084 ) DAN LOT 22776,
MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA

UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
(KMTT) : PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD (KMTT) BAGI CADANGAN BANGUNAN PERNIAGAAN (GALERI JUALAN) BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A) AKTA 172 DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 13187 BERKELUASAN 0.70 EKAR, MUKIM PERINGGIT, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
(BAGI TEMPOH 5 TAHUN)
PELAN TATATUR
 
Oleh
KAMAL FAKHRI BIN ARIFFIN
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PERMOHONAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PERNIAGAAN DI ATAS LOT 494 (GERAN 22832), 495 (GERAN 6584), 496 (GERAN 6747) DAN 497 (GERAN 6748), KAWASAN BANDAR XXXVI, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
TETUAN : LOO CHOO KUAN DAN LOO SOON HIN
PELAN TATATUR
 
Oleh
HASNUL NAZMI BIN MOHAMMAD
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS TANAH LOT 861 BAGI PEMBANGUNAN LOT PERNIAGAAN (RUANG PERNIAGAAN - 4 TINGKAT), MUKIM PADANG TEMU, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN THE CHENG HOON TENG TEMPLE
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 389 LOT 481, MUKIM BACHANG. DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN SENSASI DAMAI SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 7

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH LOT 25227, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN JAYA IMPRESIF SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 8

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 235 LOT 364 DAN GMM 238 LOT 1245, MUKIM DUYONG, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN WAWASAN INTAN PROPERTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 11

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KOMUNITI STRATA DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 56989 LOT 14561 MUKIM TELOK MAS, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN ORIVIEW REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT KM 12

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PANGSAPURI KONSEP BERPAGAR DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 DI ATAS PT 295 (LOT BARU 13619), KAWASAN BANDAR XXIX, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN CEMPAKARAYA SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT KM 13

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 2701 LOT 5204, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN MAJUTECH JAYA (CENTRAL) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT KM 14

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN RESORT HOME & PANGSAPURI SERVIS (KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL) DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 DI ATAS HAKMILIK PN 50113 LOT 2676, KAWASAN BANDAR XLLV, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN POLYTECH PROPERTIES SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS