Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 09/2023

TARIKH

:

7 JUN 2023 (RABU)

MASA

:

9:00 AM

TEMPAT

:

ANJUNG MAKMUR, ARAS 4, MBMB

PENGERUSI

:

YBHG. DATUK BANDAR

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 08/2023 PADA 23-05-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 6103 LOT 1000, GRN 8129 LOT 1268 & GM 199 LOT 1269, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN KIARA HARAPAN SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) LOT INDUSTRI TERES JENIS A 2 TINGKAT (40’ X 130’) -------------------- = 55 UNIT
2) LOT INDUSTRI TERES JENIS B 2 TINGKAT (40’ X 140’) -------------------- = 55 UNIT
3) LOT INDUSTRI TERES JENIS C 2 TINGKAT (60’ X 150’) -------------------- = 17 UNIT
4) LOT INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT JENIS A ---------------------------- = 2 UNIT
5) LOT INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT JENIS B ---------------------------- = 2 UNIT
6) LOT INDUSTRI BERKEMBAR 2 TINGKAT JENIS C ---------------------------- = 2 UNIT
7) LOT INDUSTRI BANGLO 2 TINGKAT ------------------------------------------- = 1 UNIT
JUMLAH = 134 UNIT
8) SSU ---------------------------------------------------------------------------------- = 1 UNIT
9) PENCAWANG LETRIK ------------------------------------------------------------- = 2 UNIT
10) PENCAWANG LETRIK PADAT --------------------------------------------------- = 2 UNIT
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 2

 
CADANGAN MEMBINA DUA BLOK BANGUNAN 'BOUTIQUE HOTEL' 7 TINGKAT DI ATAS LOT 20, 23 & 24, KAWASAN BANDAR XXX, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK TETUAN ROSA HOTEL SDN. BHD.
MENGANDUNGI:
FASA 1 (LOT 20) :-
-BLOK HOTEL 7 TINGKAT - 34 BILIK
FASA 2 (LOT 23 & 24) :-
-BLOK HOTEL 7 TINGKAT - 45 BILIK
-----------------
79 BILIK
-----------------
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
KHOO HENG PENG
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 14984 – LOT 15013 (PT LAMA PT 1824 – PT 1853 ATAU LOT LAMA 3301), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN PEMBINAAN JUARA JAYA SDN. BHD.
MENGANDUNGI :-
1) RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ X 70’) -------------------------------------- = 16 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS A (38’ X 80’) -------------------- = 10 UNIT
3) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT JENIS B (38’ X 76’) -------------------- = 4 UNIT
JUMLAH = 30 UNIT
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT PB 2

 
CADANGAN PEMBANGUNAN 2 BLOK PANGSAPURI SERVIS 36 TINGKAT
(1276 UNIT) YANG MENGANDUNGI :-
FASA 1 :- BLOK A (638 UNIT)
A) RUANG PERNIAGAAN (ARAS 01)
B) 8 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA (ARAS 01 - 08)
C) PUSAT KEMUDAHAN (ARAS 09)
D) 27 TINGKAT PANGSAPURI SERVIS - 638 UNIT(ARAS 09-36)
FASA 2 :- BLOK B (638 UNIT)
A) 8 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA (ARAS 01- 08)
B) PUSAT KEMUDAHAN (ARAS 09)
C) 27 TINGKAT - 638 UNIT (ARAS 09-36)
DI ATAS LOT 15022, KAWASAN BANDAR XLIV, DAERAH MELAKA TENGAH,
MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH.
UNTUK : TETUAN REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
TIANG AH SONG@TIANG KAI CHUNG
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT PB 3

 
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG
MENGANDUNGI :
1) 62 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A ( 20' X 70' )
2) 29 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS B ( 20' X 65' )
3) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK
4) 1 UNIT MENARA TANGKI AIR BERSERTA RUMAH PAM DAN
TANGKI SEDUT

DI ATAS PT 20460 ( LOT BARU 27084 ) DAN LOT 22776,
MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA

UNTUK TETUAN SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD.
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
YEOW TIANG HOCK
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

6. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSYEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH LOT 25227, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA. UNTUK TETUAN JAYA IMPRESIF SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976(AKTA 172), BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN STRATA (AKTA HAKMILIK STRATA 1985)(GATED & GUARDED COMMUNITY) DI ATAS TANAH LOT 19640(PN 67425)(PT 6819) SELUAS 22.039 EKAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MUKIM BACHANG, MELAKA.
PELAN TATATUR
 
Oleh
ABDUL RAZAK BIN ABDUL RAHMAN
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT BERBANGKIT 3

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN RESORT HOME & PANGSAPURI SERVIS (KONSEP BERPAGAR DAN BERPENGAWAL) DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 DI ATAS HAKMILIK PN 50113 LOT 2676, KAWASAN BANDAR XLLV, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN POLYTECH PROPERTIES SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL: MBMB/JP: 05803-A NO.SIRI KELULUSAN: A-3306 BERTARIKH KELULUSAN: 15 JUN 2012 BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SESEBUAH (BERPAGAR & (BERPENGAWAL & BERPAGAR) ) SECARA BERFASA DAN TAPAK KEMUDAHAN DI ATAS LOT 22426 (PL1 HINGGA PL11) (LOT LAMA : LOT 1082, 1031,726,PT 9926 DAN PT 9927), MUKIM KRUBONG,DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
KAMAL FAKHRI BIN ARIFFIN
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 4188 LOT 18452, MUKIM BUKIT RAMBAI, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN KOTABAH RESOURCES SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 983 PT 1925 HINGGA HMM 1008 PT 1950 (LOT LAMA 14685), MUKIM KLEBANG KECHIL, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN AZMAN BIN IBRAHIM
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KOMUNITI STRATA DI BAWAH AKTA HAKMILIK STRATA 1985 & AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 56989 LOT 14561 MUKIM TELOK MAS, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN ORIVIEW REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 2701 LOT 5204, MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN MAJUTECH JAYA (CENTRAL) SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS