Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 15/2023

TARIKH

:

3 OGOS 2023 (KHAMIS)

MASA

:

10:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT HANG TUAH, ARAS 2,BANGUNAN KOMPLEKS MELAKA MALL, MPHTJ

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 14/2023 PADA 17-07-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
MAKLUMBALAS MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT BIL 14/2023
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 63406 LOT 26650, MUKIM BUKIT BARU, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN GRATELAND PROPERTIES SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 79/99
 
 

 

2. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN DAN GANTIAN RIZAB TAPAK KEAGAMAAN BUKAN ISLAM DI ATAS HAKMILIK TANAH PN 40442 LOT 4532 DAN PN 61056 LOT 28224, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (PINDAAN)
 
Oleh
PERUNDING : KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 73/99
 
 

 

3. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 1

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PUSAT PAMERAN & SERVIS KERETA DI ATAS HAKMILIK TANAH LOT 9006, MUKIM BACHANG, DAERAH MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN NG HUP LEE MOTORS SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 49/99
 
 

 

4. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI PENYERAHAN BALK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DAN KONSEP BERPAGAR & BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH HSD 87379 PT 4822 (LOT BARU 16218), MUKIM AYER MOLEK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
PELAN SISIPAN
 
Oleh
PERUNDING : SN PRO TEAM SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN PREMIUM PRIVELEGE SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 42/99
 
 

 

5. PERMOHONAN BARU PELAN KEBENARAN MERANCANG 3

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PERNIAGAAN DI ATAS LOT 24710, MUKIM AYER PANAS, DAERAH JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA OSC
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN SUSUNATUR KM (A2)
 
Oleh
PERUNDING : KONSEP KARISMA SDN. BHD.
PEMOHON : TETUAN EN. ONG KANG PENG
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD: 42/99
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI CADANGAN PEMAJUAN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI MULTI FUNGSI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 24M BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A) AKTA 172, DI ATAS TANAH SEBAHAGIAN TANAH LOT 16010 (LOT LAMA 9553), MUKIM BATU BERENDAM, DAERAH MELAKA TENGAH – MPHTJ, MELAKA.
UNTUK TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN. BHD. BAGI TEMPOH 12 TAHUN
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

7. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN 1

 
CADANGAN MEMBINA PENCAWANG MASUK UTAMA (PMU) YANG MENGANDUNGI:- I) 1 UNIT PENCAWANG MASUK UTAMA 2 TINGKAT II) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL III) 1 UNIT RUMAH PAM DI ATAS LOT 33684 (PT 25131), JALAN ECO 5, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK: TETUAN TENAGA NASIONAL BERHAD
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN TNB
KERTAS KERJA JKB
 
Oleh
PERUNDING : PERUNDING ZE
PEMOHON : TETUAN TENAGA NASIONAL BERHAD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 37/92
 
 

 

8. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN 2

 
CADANGAN MEMBINA KILANG ELEKTRONIK YANG TERDIRI DARIPADA:
A) 1 UNIT BANGUNAN KILANG ELEKTRONIK 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI RUANG PRODUKSI, GUDANG, PEJABAT DAN M&E UTILITI.
B) 1 UNIT STESEN SUIS UTAMA 33KV 2 TINGKAT.
C) 1 UNIT PUSAT RAWATAN AIR (WWTP)
D) 1 UNIT RUMAH PAM (FIRE & DOMESTIC)
E) 1 UNIT KEBUK SAMPAH
F) 4 UNIT PONDOK PENGAWAL.
DI ATAS LOT 33658-33667 (PM 7219-7225 &
PM 7228-7230) DAN LOT 33669-33678
(PM 7313-7322), MUKIM BUKIT KATIL, HANG TUAH JAYA, MELAKA.




UNTUK TETUAN :
KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN KOA DENKO
KERTAS KERJA JKB
 
Oleh
PERUNDING : M.E.I CONSULTANT SDN BHD
PEMOHON : TETUAN KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD.
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 28/92
 
 

 

9. PERMOHONAN BARU PELAN BANGUNAN 3

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DI ATAS LOT 4672 (LOT BARU 14716), LOT 14717 DAN LOT 14718, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN RIVERWELL RESOURCES SDN.BHD.
MENGANDUNGI :
FASA 1B = (BERPAGAR DAN BERPENGAWAL)
1. RUMAH TERES 2 TKT (28’ X70’) --------------------------------- = 82 UNIT
2. RUMAH TERES 1 TKT (28’ X70’) ------------------------------------ = 194 UNIT
JUMLAH = 276 UNIT
3. BILIK MC DAN FASILITI------------------------------------------------ = 1 UNIT
4. PONDOK PENGAWAL DAN PINTU GERBANG ----------------- = 1 UNIT
5. PENCAWANG LETRIK (20’ X 25’)------------------------------------ = 1 UNIT
6. PENCAWANG LETRIK PADAT --------------------------------------- = 1 UNIT

FASA 2 = (BERPAGAR DAN BERPENGAWAL)
1. RUMAH TERES 2 TKT (28’ X70’) ------------------------------------ =292 UNIT
JUMLAH =292 UNIT
2. RUMAH KELAB 2 TKT (SURAU, DEWAN & BILIK MC)I------ = 1 UNIT
3. PONDOK PENGAWAL DAN PINTU GERBANG ---------------- = 1 UNIT
4. PENCAWANG LETRIK (20’ X 25’)------------------------------------ = 1 UNIT
5. PENCAWANG LETRIK PADAT --------------------------------------- = 2 UNIT

FASA 7
1. RUMAH BANDAR MAMPU MILIK 2 TKT (IMPIAN B)------------ =291 UNIT
JUMLAH =291 UNIT
2. DEWAN 1 TKT ------------------------------------------------------------- = 1 UNIT
3. BILIK MC 1 TKT (20’ X 20’)-------------------------------------------- = 1 UNIT
4. RUMAH SAMPAH 4.97M (P) X 7.42M(L) X 4.50M(T)----------- = 2 UNIT
5. PENCAWANG LETRIK PADAT --------------------------------------- = 1 UNIT
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN RIVERWELL
KERTAS KERJA JKB
 
Oleh
PERUNDING : CS LOO ARCHITECT SDN BHD
PEMOHON : TETUAN RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 25/92
 
 

 

10. PERMOHONAN TERTANGGUH PELAN BANGUNAN 1

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH GUDANG DAN PEJABAT 2 TINGKAT DI ATAS LOT 10124, JALAN TU 44, TAMAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SENFA HOLDINGS SDN. BHD.
KERTAS KERJA OSC
PELAN BANGUNAN SENFA
KERTAS KERJA JKB
 
Oleh
PERUNDING : JURUTERA BERBAKTI
PEMOHON : TETUAN SENFA HOLDINGS SDN BHD
TEMPOH PIAGAM KELULUSAN MUKTAMAD : 77/92
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH GUDANG DAN PEJABAT 2 TINGKAT DI ATAS LOT 10124, JALAN TU 44, TAMAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN SENFA HOLDINGS SDN. BHD.
 
Oleh
WONG KIM POH
 
 

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGLO 3 TINGKAT DAN 1 TINGKAT BAWAH TANAH BERSERTA 1 KOLAM RENANG, DI ATAS LOT PT 8819 DAN LOT PT 8820, LORONG 1 JALAN ISTANA, KAMPUNG TELUK BAHARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK TETUAN TAI YOK WAH DAN TAN WAI PEAH
 
Oleh
LIM CHIH HONG
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGLO 3 TINGKAT DAN 1 TINGKAT BAWAH TANAH BERSERTA 1 KOLAM RENANG, DI ATAS LOT PT 8819 DAN LOT PT 8820, LORONG 1 JALAN ISTANA, KAMPUNG TELUK BAHARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK TETUAN TAI YOK WAH DAN TAN WAI PEAH
 
Oleh
LIM CHIH HONG
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN NO. FAIL MPHTJ/JKB/03257/11/2019 BERTARIKH 22 NOVEMBER 2019 BAGI:-
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH GUDANG 1 TINGKAT DAN PEJABAT 2 TINGKAT BERSERTA FASILITI (FASA 1) DI ATAS LOT 10084, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK SERBA WANGI JH SDN.BHD
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN NO. FAIL MPHTJ/JKB/03257/11/2019 BERTARIKH 22 NOVEMBER 2019 BAGI:-
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH GUDANG 1 TINGKAT DAN PEJABAT 2 TINGKAT BERSERTA FASILITI (FASA 1) DI ATAS LOT 10084, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK SERBA WANGI JH SDN.BHD
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN
NO FAIL: MPHTJ/JKB050921005
BERTARIKH: 7 DISEMBER 2021
BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN
BERCAMPUR-CAMPUR YANG MENGANDUNGI :

FASA 3A
I)KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN - 16 UNIT
II)KEDAI/PEJABAT MAMPU MILIK 1 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN - 12 UNIT
III)RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT -128 UNIT
IV)PENCAWANG ELEKTRIK TNB - 1 UNIT
V)PENCAWANG ELEKTRIK PADAT - 1 UNIT

FASA 3B
I)RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT - 96 UNIT

FASA 3C
I)KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN - 38 UNIT

DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14734,
MUKIM AYER PANAS, JASIN,
HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN.BHD.
 
Oleh
ONG RAE LYNN
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
PELAN PINDAAN KEPADA PELAN KELULUSAN
NO FAIL: MPHTJ/JKB050921005
BERTARIKH: 7 DISEMBER 2021
BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN
BERCAMPUR-CAMPUR YANG MENGANDUNGI :

FASA 3A
I)KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN - 16 UNIT
II)KEDAI/PEJABAT MAMPU MILIK 1 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN - 12 UNIT
III)RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT -128 UNIT
IV)PENCAWANG ELEKTRIK TNB - 1 UNIT
V)PENCAWANG ELEKTRIK PADAT - 1 UNIT

FASA 3B
I)RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT - 96 UNIT

FASA 3C
I)KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT DENGAN ARAS BASEMEN - 38 UNIT

DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 14734,
MUKIM AYER PANAS, JASIN,
HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN.BHD.
 
Oleh
ONG RAE LYNN
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN PEJABAT DI ATAS HAKMILIK GM 25 LOT 13253, MUKIM PERINGGIT, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN TELADAN SETIA SDN.BHD
MENGANDUNGI:
1. BANGUNAN PEJABAT 5 TINGKAT ---------------------------------------------------- 1 UNIT
ARAS 1 – PEJABAT JUALAN, LOBI DLL UTILITI
ARAS 2 – PEJABAT DLL UTILITI
ARAS 3 – PEJABAT DLL UTILITI
ARAS 4 – KAWASAN LANDSKAP,PEJABAT, SURAU L/P DLL UTILITI
ARAS 5 – PEJABAT, BILIK MESYUARAT DLL UTILITI
2. RUMAH SAMPAH & RUMAH PAM --------------------------------------------------- 1 UNIT
3. PONDOK PENGAWAL -------------------------------------------------------------------- 1 UNIT
4. PENCANG LETRIK PADAT (4M X 7M)------------------------------------------------ 1 UNIT
 
Oleh
LOO CHIANG SAN
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR (SSP) KOMUNIKASI MULTIFUNGSI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 24M DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DI ATAS TAPAK SEBAHAGIAN LOT 16010, MUKIM BATU BERENDAM, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN BHD
 
Oleh
MASTURA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 50 E (LOT 5782), TAMAN PERKOTA, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK:
GOH JIANN CHYUAN
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 707 (LOT 4449), JALAN PERAK, TAMAN MEGAH, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK:
GOH JIANN HAU
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

22. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 2 (PT 11637), JALAN ANJUNG TULIP 7, TAMAN ANJUNG GAPAM, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK: ENCIK ZAIRUL NAZLI BIN ZAKARIAH & PUAN AIN NABILLA BINTI MOHD AZIZ
 
Oleh
AHMAD ASMADI BIN MOHAMMAD
 
 

 

23. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA, DI NO. JA5596 (LOT4385) , JALAN BB 1C , TAMAN BEMBAN BARU , MUKIM AYER PANAS , JASIN HANG TUAH JAYA , MELAKA
UNTUK EN. PARIDATHEN A/L SAMIKKANO , EN. ROBURT A/L SAMIKKANO , PN. SIVSTHIAMAH A/P MANIKKAM
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

24. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 3 TINGKAT SEDIADA DI NO. 42 (LOT 34183), JALAN MH 4/2, TAMAN MUZAFFAR HEIGHTS, AYER KEROH, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK TEO EN XIN
 
Oleh
MOHD GHAZALI BIN MOHD KHALIL
 
 

 

25. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 15 (PT 13316), JALAN ST 4, TAMAN SAUJANA TEHEL, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : SUMATHI A/P MOHAN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

26. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI DT 4554 (LOT 9536) JALAN ANGKASA NURI 15, TAMAN ANGKASA NURI, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK LOO SOW YEE DAN WO KIM HOU
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

27. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN UABAHSUAI & TAMBAHAN PADA RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA NO.70 [ LOT. 8702 ], JALAN MJ 6, TAMAN MERDEKA JAYA, MUKIM BATU
BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : PN. TAN CHOON ENG.
 
Oleh
TAN GIN SIANG
 
 

 

28. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 31 (LOT 33839), JALAN MH 4/3, TAMAN MUZFFAR HEIGHT'S, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK MOHAMMED HARIRI BIN BAKRI
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

29. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. JB 1010 (LOT 5013), JALAN TBU 4, TAMAN BEMBAN UTAMA, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK SITI HATIJA BINTI YUSOF
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

30. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 53 (PT 14616), JALAN SEJAHTERA 5, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK HO KOK SOON
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

31. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA NO. 41 LOT.15205, JALAN MJ 56, TAMAN MERDEKA JAYA, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK YAP MIN FONG DAN YAP MIN LIANG
 
Oleh
SUNDRAN A/L ARJUNAN
 
 

 

32. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI ATAS NO. 6 (LOT 17392), JALAN SW 25, TAMAN SUTERA WANGI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK EN. LEE SWEE HOW DAN PN. TAN BEE SUN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

33. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES SETINGKAT SEDIADA DI NO. 38 (PT 7185), JALAN TU 3, TAMAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK SHAMSULNIZAM BIN MOHD JONED & NORLIAH BINTI NONG
 
Oleh
MOHD GHAZALI BIN MOHD KHALIL
 
 

 

34. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 30 (PT 14337), JALAN SEJAHTERA 3, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK :- REKA A/P P KANAYAH
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

35. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 28 (PT14576), JALAN SEJAHTERA 5, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK :- NOR HAFIZAH BINTI ABD RAZAK
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

36. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA
DI NO. 8 (PT 14498) JALAN SEJAHTERA 4,
TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2,
MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK :
KESAVAKUMAR MUDALIAR A/L NALLUSAMY
NALLUSAMY A/L PARAMASIVA MUDALIAR
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

37. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 27 (PT 14365), JALAN SEJAHTERA 3, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK :- TAN ZU JING DAN NEO KYE HUEY
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

38. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO: 2 (LOT 6719), JALAN DESA IDAMAN 7, TAMAN DESA IDAMAN, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK NG TEE HWA
 
Oleh
WEE ENG GUAN
 
 

 

39. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA, DI ATAS NO.3, (LOT 5531), JALAN JASA MERDEKA 13, TAMAN DATO TAMBY CHIK KARIM, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : NURSILIN BINTI NASIRIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

40. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES SETINGKAT YANG SEDIADA DI NO. 369-A (LOT 12650), JALAN TERATAI, TAMAN BUNGA RAYA, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH , HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : GAN BENG HUAT
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

41. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 33 (PT 14368), JALAN SEJAHTERA 3, TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.

UNTUK:
LAU KAH SHIN
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

42. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO DT 1535 ( LOT 4513) JALAN ANGKASA NURI 9, TAMAN ANGKASA NURI, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK: YONG LI YEN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

43. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES
DUA TINGKAT SEDIADA NO. 636-C (LOT 3148), JALAN DELIMA 7,
TAMAN BUKIT MELAKA, MUKIM BUKIT BARU,
MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK LEE SHENG LOONG DAN WONG JO LYN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

44. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 46 ( LOT 16604) JALAN MP 8, TAMAN MERDEKA PERMAI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK: CHIEW JIT KENG
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

45. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO.39 (LOT 15206) JALAN MJ 56, TAMAN MERDEKA JAYA, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK LOW MEI SHAN & YONG JENH CHIEH
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

46. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 31 (PT 15564) , JALAN SEJAHTERA 6 , TAMAN BUKIT TAMBUN PERDANA 2 , MUKIM DURIAN TUNGGAL ,ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : ABDULLAH BIN MD SAID DAN MUNIRAH BINTI ABU BAKAR
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

47. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH KEDIAMAN JENIS KEKAL DI NO. 241 ( PT 8869 ), JALAN PUTRA HEIGHTS 3, TAMAN PUTRA HEIGHTS, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : ENCIK JOSHUA ALBERT GOH THIEN YEW
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

48. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI KEPADA KOMPLEKS MEMBELI BELAH 2 TINGKAT DAN RUANG LETAK KERETA DIATAS BUMBUNG SEDIADA DIATAS LOT 7041, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN AEON CO. (M) BERHAD.
 
Oleh
LIZALINA BINTI ABU BAKAR
 
 

 

49. KERTAS MESYUARAT

 
CADANAGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI PADA KILANG YANG SEDIADA DI LOT 1594,1595 DAN 1606,KAWASAN PERINDUSTRIAN BATU BERENDAM ,MUKIM PERINGGIT ,MELAKA TENGAH,HANG TUAH JAYA MELAKA UNTUK TETUAN KOA DENKO (MALAYSIA) SDN BHD
 
Oleh
YEOH CHEN LIM
 
 

 

50. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI KILANG/PEJABAT 1 & 1/2 TINGKAT SEDIADA DI NO. 51 (LOT 7399), JALAN MJ 59, TAMAN MERDEKA JAYA, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK TETUAN OTOSYS TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.
 
Oleh
TOH KIA KOCK
 
 

 

51. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN UBAHSUAI DALAMAN BAGI KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT SEDIADA ( TINGKAT BAWAH SAHAJA) KEPADA KLINIK PERGIGIAN DI NO.A1 (LOT 26474), JALAN PKCAK 2, PUSAT KOMERSIAL CENDANA AYER KEROH, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK DENTALPARK COLLECTIVE SDN.BHD.
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

52. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN UBAHSUAI DALAMAN BAGI KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT SEDIADA DI NO.27,27-1 ( PT 14689 ),
JALAN MP 15, TAMAN MERDEKA PERMAI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK FOO JIN HAU
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

53. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT SEDIADA (TINGKAT BAWAH SAHAJA) DI NO. 15 (PT 9792), JALAN PNG, PUSAT NIAGA GANGSA, MUKIM DURIAN TUNGGAL, ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : TETUAN SHAMS MEDICARE SDN BHD
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

54. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH SESEBUAH SETINGKAT SEDIADA DI NO. 1 (PT22848), JALAN MERAK MAS 16A-1, TAMAN MERAK MAS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA. UNTUK NORAZLINA BINTI HAMZAH
 
Oleh
MOHD GHAZALI BIN MOHD KHALIL
 
 

 

55. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 20 ( PT 18248) JALAN MH 31, TAMAN MUZAFFAR HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA

UNTUK: AZMY BIN ABDUL MUTALIP
ROZIAH BINTI MOH SARIP
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

56. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI RUMAH TERES 1 TINGKAT YANG SEDIA ADA DI NO. 28 (LOT 11264), JALAN M 6, TAMAN MERAK, MUKIM BUKIT BARU, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK PUAN KOO PAY KIM & ENCIK OON CHE MIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

57. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES SETINGKAT SEDIADA DI NO 592 (LOT 18673 / PT 164), LORONG UTAMA 10, TAMAN AYER KEROH HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : KHAIRUNNISA BINTI MAMAT
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

58. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 1 TINGKAT SEDIADA DI NO. 19 ( LOT 6408 ), JALAN SJ 3, TAMAN SERI JATI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK : EN ALI BIN KASMIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

59. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI DALAMAN PADA KEDAI/PEJABAT 2 TINGKAT (TINGKAT BAWAH SAHAJA) SEDIADA DI NO. 11A (PT 22131), JALAN MH 1, TAMAN MUZAFFAR HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK MARYAM JAMEELAH BINTI MOHD YUSOF (TADIKA AZ ZAHRA KIDS)
 
Oleh
MUHD AFANDI BIN MUSA
 
 

 

60. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 37 (LOT 14823), JALAN TU 18, TAMAN TASIK UTAMA, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : WAN NOOR AZAMI BIN WAN ISHAK & ZURAIDA BINTI MAT
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

61. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 5 (PT 2894), JALAN CVR 14/8, COUNTRY VILLAS RESORT, MUKIM AYER PANAS, JASIN, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : CHEW JEN KEAT
 
Oleh
KUA CHONG BENG
 
 

 

62. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES DUA TINGKAT SEDIADA DI NO 2 (LOT 14605), JALAN MH 28, TAMAN MUZAFFAR HEIGHTS, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH HANG TUAH JAYA, MELAKA
UNTUK:LAM WOON PAW & LAM YOON FONG
 
Oleh
NOR AZMIZA BIN ABDUL AZIZ
 
 

 

63. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT SEDIADA DI NO 17 (PT 15603), JALAN SW 22, TAMAN SUTERA WANGI, MUKIM BATU BERENDAM, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
UNTUK : NAZIYAH BINTI MOHAMAD ZIN
 
Oleh
HJ BADROL HISHAM BIN A. AZIZ
 
 

 

64. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI RUMAH TERES SETINGKAT SEDIADA DI NO.26 (PT 23793), JALAN M 22, TAMAN MERBOK, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA,MELAKA.
UNTUK : R HASNI BINTI KAMARUDIN
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

 

65. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BAGI SEBUAH RUMAH BANGLO 1 TINGKAT SEDIADA DI NO 2 [LOT 31648] JALAN BKD 5B, TAMAN BUKIT KATIL DAMAI, MUKIM BUKIT KATIL, MELAKA TENGAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA UNTUK LOH YEE SIN & LIM CHOOY FOON
 
Oleh
AISHAH NORASSYIKIN BINTI MUSTAFFA
 
 

H. PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

 
KERTAS KERJA JAB. KAWALAN BANGUNAN
 
 

I. HAL-HAL LAIN

 

66. KERTAS KERJA PERMOHONAN PERTUKARAN ZON GUNATANAH RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA (PENGUBAHAN) 2025

 
PERMOHONAN MENUKAR ZON KEGUNAAN TANAH DARI ZON PERUMAHAN KE ZON INDUSTRI (C6: ASRAMA PEKERJA) DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 1716 LOT 62556, MUKIM DURIAN TUNGGAL, DAERAH ALOR GAJAH, HANG TUAH JAYA, MELAKA.
KERTAS KERJA JAB. PERANCANG
PELAN TAMBAHAN
 
Oleh
JABATAN PERANCANG BANDAR, MPHTJ