Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 16/2023

TARIKH

:

18 SEPTEMBER 2023 (ISNIN)

MASA

:

2:30 PM

TEMPAT

:

ANJUNG MAKMUR

PENGERUSI

:

YBHG. DATUK BANDAR

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 15/2023 PADA 08-09-2023

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK

9

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I

10

HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II

11

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS MESYUARAT PB 1

 
CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK DAN KAFE DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 629(PT 12680) & HMM628 (PT 12679), MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA.
UNTUK SERI ALAM RESOURCES SDN.BHD
PELAN BANGUNAN
KM LULUS
 
Oleh
AZIZUL AZWAR BIN ABD AZIZ
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

2. PERKARA BERBANGKIT 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH RESTORAN PANDU LALU DI ATAS LOT PT 9838, MUKIM CHENG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN KK EARTHWORKS CONSTRUCTION SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN KK EARTHWORKS CONSTRUCTION SDN.
 
 

 

3. PERKARA BERBANGKIT 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANG BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KTN 1965 (AKTA 56) DAN AKTA HAKMILIK STRATA 1985 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERPAGAR DAN BERPENGAWAL DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 235 LOT 5609, MUKIM BERTAM, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN TUAN HOE SDN. BHD.

- PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH BAGI PELAN KELULUSAN
PELAN TATATUR
 
Oleh
TETUAN TUAN HOE SDN. BHD.
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT SERENTAK KM

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI PEMAJUAN INFRASTRUKTUR PEMBINAAN STRUKTUR PEMANCAR KOMUNIKASI BAGI MAKSUD PERENGGAN 22(5)(A), AKTA 172, DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 8791, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA. UNTUK TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN BHD BAGI TEMPOH 12 TAHUN
PELAN TATATUR
 
Oleh
DAHLIA BINTI ABDUL GHANI
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT SERENTAK PBS

 
CADANGAN PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM PEMANCAR (SSP) KOMUNIKASI MULTIFUNGSI JENIS LAMPU LIMPAH SETINGGI 30M DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DI ATAS TAPAK SEBAHAGIAN LOT 8791, MUKIM TANJONG MINYAK, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA
UNTUK TETUAN MELAKA ICT HOLDINGS SDN BHD
PELAN BANGUNAN
 
Oleh
MASTURA BINTI AHMAD NORDIN
 
 

 

6. KERTAS MESYUARAT KM 1

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PERMOHONAN SERAHBALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN MEMBINA BANGUNAN HOTEL 7 TINGKAT DI ATAS LOT 274, KAWASAN BANDAR VIII, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH UNTUK TETUAN MEGAMAXI PROPERTIES SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
MHD ZAIN BIN IBRAHIM
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIBAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DIBAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 566 LOT 1246, MUKIM DUYONG, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA.
UNTUK TETUAN JAYA IMPRESIF SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
P GUNASILAN A/L C. PONNIAH
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT KM 3

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN MEMBINA BANGUNAN PERNIAGAAN / RESTORAN PANDU LALU & LOT KEDAI / PEJABAT DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 12087, KAWASAN BANDAR XLLV, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN ORIENTAL REALTY SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT KM 4

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG TEMPOH TERHAD BAGI PERUBAHAN MATERIAL PENGGUNAAN TANAH UNTUK CADANGAN MEMBINA PUSAT PENGINAPAN (GLAMPING) BAGI MAKSUD PERENGGAN 22 (5) (A) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DI ATAS LOT 14867 DAN 2787, MUKIM ALAI, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT KM 5

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 718 LOT 1017, MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA UNTUK BUMIRAYA CERGAS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT KM 6

 
PELAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 116 LOT 1016, MUKIM KRUBONG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK BUMIRAYA CERGAS SDN. BHD.
PELAN TATATUR
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANJUTAN

 

12. PERMOHONAN LANJUTAN KM 1

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GMM 2907 LOT 63586 HINGGA GMM 2919 LOT 63598 (LOT LAMA 1496), MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN MERAK MESRA DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

13. PERMOHONAN LANJUTAN KM 2

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) UNTUK CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN KEDAI MENJUAL ALAT GANTI DI ATAS HAKMILIK TANAH GRN 18950 LOT 100, BANDAR BUKIT BARU SEKSYEN V, DAERAH MELAKA TENGAH - MELAKA UNTUK TETUAN NHL AUTOMOBIL SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

14. PERMOHONAN LANJUTAN KM 3

 
PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH HMM 1022 LOT PT 3241 HINGGA HMM 1037 LOT PT 3256 (LOT LAMA 61866) MUKIM BUKIT LINTANG, DAERAH MELAKA TENGAH – MELAKA UNTUK TETUAN MERAK MESRA DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
Oleh
LAU DOR RIS