Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Daerah Perak Tengah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Daerah Perak Tengah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT JAWATAKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) BIL.06/2022 MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

TARIKH

:

23 MAC 2022 (RABU)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT DATO SAGOR, KOMPLEKS PENTADBIRAN, MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH (SECARA ATAS TALIAN)

PENGERUSI

:

YANG DIPERTUA, MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT JAWATAKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) BIL.05/2022 MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH PADA 08-03-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

5

PEMAKLUMAN PENERIMAAN PENDEPOSITAN CCC

6

PEMAKLUMAN PELAPORAN STATUS PERMOHONAN PELAN PEMAJUAN

7

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK

 

1. KERTAS KERJA BIL : 02/06 (28/2022)

 
PERMOHONAN SERENTAK KEBENARAN MERANCANG DAN PELAN BANGUNAN BAGI CADANGAN PEMBINAAN BAHARU DEWAN TERBUKA BERBUMBUNG DI SEKOLAH-SEKOLAH PERAK PAKEJ 41 - SEKOLAH KEBANGSAAN ISKANDAR PERDANA (ABA8254) DI ATAS LOT 2553 MUKIM BOTA, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (RUJUKAN FAIL: MDPT.OSC3/PS07/MAC/2022)
KERTAS PERAKUAN_MDPT-KM20220214-001_KPM_IZNNY ISMAIL ARCHITECT
KERTAS PERAKUAN_MDPT-PB20220214-001_KPM_IZNNY ISMAIL ARCHITECT
 
Oleh
IZNNY ISMAIL ARCHITECT / KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

2. KERTAS KERJA BIL : 01/06 (27/2022)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21 (1) AKTA 172 BAGI TUJUAN SERAHBALIK DAN BERIMILIK DI BAWAH SKIM PEMBANGUNAN PERUMAHAN 52 UNIT RUMAH TERES (20' X 70') DAN 2 UNIT RUMAH BERKEMBAR (40' X 80') DI ATAS LOT 3121 SELUAS 4.625 EKAR, MUKIM KAMPONG GAJAH, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN.
UNTUK TETUAN: ALPHA ASCENT DEVELOPMENT SDN. BHD.
(RUJUKAN FAIL: MDPT.OSC3/KM15/FEB/2022)
KERTAS PERAKUAN_MDPT-KM20220128-002_ALPHA ASCENT_CARISPLAN
 
Oleh
CARISPLAN SDN. BHD / ALPHA ASCENT DEVELOPMENT SDN. BHD.
 
 

 

3. PERKARA BERBANGKIT 3.1 - KERTAS KERJA BIL. 02/04 (20/2022)

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR LOT KEDIAMAN SESEBUAH DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1), AKTA 172, BAGI CADANGAN SERAH BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D, KANUN TANAH NEGARA (KTN), DI ATAS LOT PT2500 (NO. HAKMILIK HSM 1032) SELUAS 4.428 EKAR, MUKIM BOTA, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN NORAZREEN SYAFEENA BINTI MOHAMAD SUHIR. (RUJUKAN FAIL: MDPT.OSC3/KM12/JAN/2022)
 
Oleh
SN PRO TEAM SDN. BHD. / NORAZREEN SYAFEENA BINTI MOHAMAD SUHIR
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 

4. KERTAS KERJA BIL : 04/06 (30/2022)

 
PERMOHONAN PELAN LANDSKAP BAGI CADANGAN MEMBINA 36 UNIT RUMAH TERES 1-TINGKAT (PLOT 1 - PLOT 36) DAN 8 UNIT RUMAH BERKEMBAR 1-TINGKAT (PLOT 37 - PLOT 44) DI ATAS LOT 7671, GELUNG PEPUYU, MUKIM LAYANG-LAYANG DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN SIMBA RESOURCES SDN. BHD. (RUJUKAN FAIL: MDPT.OSC3/KM16/MAC/2022)
KP_LANSKAP_MDPT-PL20220222-002_SIMBA RESOURCES_ARCHY STUDIO
 
Oleh
ARCHY STUDIO / SIMBA RESOURCES SDN. BHD
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN AM (LAIN_LAIN)

 

5. KERTAS KERJA BIL : 03/06 (29/2022)

 
PERMOHONAN PECAHAN FASA PEMBANGUNAN BAGI CADANGAN SKIM PERUMAHAN 413 UNIT YANG MENGANDUNGI:-

FASA 1
I) 192 UNIT RUMAH TERES SETINGKAT
II) 72 UNIT RUMAH KLUSTER
III) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK
IV) 1 UNIT LOJI RAWATAN KUMBAHAN

FASA 2
I) 53 UNIT RUMAH TERES SETINGKAT
II) 96 UNIT RUMAH KLUSTER
III) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK

DI ATAS LOT 15847 (PN 424509), LOT 15848 (PN 424537) DAN LOT 15849 (PN 424625), BANDAR SERI ISKANDAR, MUKIM BOTA, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN MISI JUTARI SDN. BHD. (RUJUKAN FAIL: MDPT.OSC3/KM17/MAC/2022)
KP_FASA_MDPT-LL20220224-001_MISI JUTARI_ARKITEK AZMAN ZAINONABIDIN
 
Oleh
ARKITEK AZMAN ZAINONABIDIN / MISI JUTARI SDN. BHD.