Loading...

Mesyuarat Jawatankuasa OSC

Majlis Perbandaran Alor Gajah


Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Perbandaran Alor Gajah

 

TAJUK MESYUARAT

:

MESYUARAT OSC BIL 15/2022

TARIKH

:

3 OGOS 2022 (RABU)

MASA

:

9:30 AM

TEMPAT

:

BILIK MESYUARAT SERI PERDANA

PENGERUSI

:

YANG DI PERTUA MPAG

 

AGENDA MESYUARAT

 

1

PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC

2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT OSC BIL 14/2022 PADA 19-07-2022

3

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

4

PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN

5

PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR

6

PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN

7

PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN

8

HAL-HAL LAIN

 

Kertas Pembentangan

A. PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

 
MAKLUMBALAS MESYUARAT JKOSC BIL.14/2022
 
 

B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

 

1. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN KETIGA BIL. MPAG: 656/1591 SIRI KELULUSAN: 14/2021 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) DI ATAS LOT 2539, 2540, 2543, 2544, 2575, 2576 DAN LOT 2577, (PECAHAN LOT BARU 17867, 7348 – 7361, 7366 – 7376, 7379 – 7380, 7385 – 7386, 7389 – 7392, 7419 – 7428, 7433 – 7434, 7437 – 7438, 17868 – 17878, 17882, 17890 – 17892, 17895 – 17896, 17900 – 17901, 17908, 17912, 17916 – 17931 DAN 17933 – 17937, MUKIM SUNGEI BARU TENGAH, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN SIALIN HOLDINGS SDN. BHD.BHD.
15- KM - SIALINHOLDING (PELAN)
15- KM - SIALINHOLDING (KERTAS KERJA)
 
Oleh
TETUAN SIALIN HOLDINGS SDN. BHD.BHD.
 
 

 

2. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU BIL. MPAG: 656/2779 JLD 2 SIRI KELULUSAN: 44/2015 BAGI PELAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN TAMAN PERINGATAN (MEMORIAL PARK) DI ATAS HAKMILIK TANAH HSM 2295 LOT PT 3527 & HSM 2296 LOT PT 3528 MUKIM MACHAP, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN NIRVANA MEMORIAL PARK (MELAKA) BERHAD
16- KM - NIRVANA
16- KM - NIRVANA(KERTAS KERJA)
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

3. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) MELALUI PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 828) UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 341 LOT 1746, MUKIM PULAU SEBANG, DAERAH ALOR GAJAH – MELAKA UNTUK TETUAN MULTI ACCESS MARKETING SDN. BHD.
17- KM MULTI ACES
17- KM MULTI ACES(KERTAS KERJA)
 
Oleh
LAU DOR RIS
 
 

 

4. KERTAS MESYUARAT

 
PINDAAN PELAN KELULUSAN TERDAHULU SIRI KELULUSAN 61/2021 BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUBSEKSYEN 21(1) AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) BAGI CADANGAN PERUMAHAN MELALUI PROSES PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204D KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828) DI ATAS LOT 17093 – LOT 17112 (LOT LAMA LOT 2669), MUKIM TABOH NANING, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN GML SETIA SDN. BHD.

- PINDAAN BILANGAN TINGKAT BAGI RUMAH SESEBUAH 3 TINGKAT KEPADA RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT DAN KELUASAN TAPAK DIKEKALKAN SELUAS 4,868KP..
18- KM - GML
18- KM - GML(KERTAS KERJA)
 
Oleh
MOHD NASIR BIN MAHMUD
 
 

 

5. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN UNTUK MENGUBAH SYARAT, SEKATAN DAN KATEGORI BERKENAAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN UMPUKAN PECAHAN SEMPADAN TANAH YANG DICADANGKAN DI BAWAH SEKSYEN 124A KTN DI ATAS HAKMILIK GMM 194 LOT 324, MUKIM REMBIA, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
19- KM - BEN
19- KM - BEN(KERTAS KERJA)
 
Oleh
SHAHRULAIL BIN ASMON
 
 

C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

 

6. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 99 LOT 893, GM 120 LOT 894 DAN GM 100 LOT 895 MUKIM SUNGEI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA UNTUK TETUAN SMS DEVELOPER SDN. BHD.
2. KT - TETUAN SMS
2. KT - TETUAN SMS (KERTAS KERJA)
 
Oleh
HANAFI BIN SULAIMAN
 
 

 

7. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PELAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAMPU MILIK DI ATAS LOT 4403 GERAN 47180, MUKIM SUNGEI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN LPM DEVELOPMENT SDN BHD.
3- KT- TETUAN LPM DEVELOPMENT SDN BHD
3 - KT - TETUAN LPM DEVELOPMENT SDN BHD(KERTAS KERJA)
 
Oleh
ALIAS BIN HUSSIN
 
 

 

8. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN KERJA-KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI ATAS LOT 14606,14609 & 14611, MUKIM SUNGEI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH,MELAKA
UNTUK TETUAN SWISS RELIANCE SDN BHD
4- KT - SWISS RELIANCE LOT 14606,14609 & 14611
4- KT - SWISS RELIANCE LOT 14606,14609 & 14611(KERTAS KERJA)
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

9. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN KERJA-KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI ATAS LOT 14610, MUKIM SUNGEI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK
TETUAN SWISS RELIANCE SDN BHD
5 - KT - SWISS RELIANCE LOT 14610
5 - KT - SWISS RELIANCE LOT 14610(KERTAS KERJA)
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

10. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN KERJA-KERJA TANAH BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI ATAS LOT 1178, MUKIM SUNGEI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK
TETUAN SWISS RELIANCE SDN BHD
6- KT - SWISS RELIANCE LOT 1178
6- KT - SWISS RELIANCE LOT 1178(KERTAS KERJA)
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

 

11. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN KERJA-KERJA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DIATAS LOT 4691, MUKIM REMBIA,
DAERAH ALOR GAJAH UNTUK TETUAN HARTA SAGA DEVELOPMENT SDN BHD.
8 - KT - HARTA SAGA
8 - KT - HARTA SAGA(KERTAS KERJA)
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN

 

12. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN KELULUSAN PELAN JALAN & PARIT BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS HAKMILIK TANAH GM 99 LOT 893, GM 120 LOT 894 DAN GM 100 LOT 895 MUKIM SUNGEI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH - MELAKA UNTUK TETUAN SMS DEVELOPER SDN. BHD.
1- JP - SMS DEVELOPER SDN. BHD.
1- JP - SMS DEVELOPER SDN. BHD.(KERTAS KERJA)
 
Oleh
HANAFI BIN SULAIMAN
 
 

 

13. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH BANGUNAN INDUSTRI GUDANG YANG MENGANDUNGI 1 UNIT PEJABAT 2 TINGKAT DAN KEMUDAHAN UNIT SOKONGAN YANG BERKAITAN BERSERTA:
1. 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK
2. 1 UNIT PONDOK PENGAWAL
3. 1 UNIT TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH
4. 1 UNIT RUMAH PAM DOMESTIK
DI ATAS LOT 5008, KAWASAN PERINDUSTRIAN HICOM PEGOH, MUKIM PEGOH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN BASIC EIGHT (M) SDN BHD
7 - JP - BASIC EIGHTS
7 - JP - BASIC EIGHTS(KERTAS KERJA)
 
Oleh
SAFARI BIN HASSAN BASRI
 
 

 

14. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN JALAN DAN PARIT UNTUK PEMBANGUNAN DIATAS LOT 4691, MUKIM REMBIA, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN HARTA SAGA DEVELOPMENT SDN BHD
9- JP - HARTA SAGA
9- JP - HARTA SAGA(KERTAS KERJA)
 
Oleh
YAP BIN KIM
 
 

E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

 

15. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI
RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT (20’ X 65’)….…. 93 UNIT
(PT 526 – PT 618)
PENCAWANG LETRIK ……………………………………… 1 UNIT
(PT 619)
DIATAS PT 526 – PT 619 (LOT LAMA 702), MUKIM KEMUNING , DAERAH ALOR
GAJAH , MELAKA UNTUK TETUAN MORNING BUILDING SDN. BHD.
10- PB - MORNING BUILDING SDN. BHD
10- PB - MORNING BUILDING SDN. BHD(KERTAS KERJA)
 
Oleh
LOOK CHEE MENG
 
 

 

16. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN BANGUNAN UNTUK CADANGAN MENDIRIKAN SEBUAH BANGUNAN STESEN MINYAK (MINI) BERSAMA KEMUDAHAN YANG BERKAITAN & 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK DI ATAS LOT 15657 & 15658, MUKIM PEGOH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA
11 - PB - SHELL MALAYSIA
11 - PB - SHELL MALAYSIA(KERTAS KERJA)
 
Oleh
CHEAM TOW KEAT
 
 

 

17. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN LOJI RAWATAN AIR BERKAPASITI 10MLD YANG MENGANDUNGI:
I. 1 UNIT BANGUNAN PENTADBIRAN
II. 1 UNIT BANGUNAN KIMIA
III. 1 UNIT PENGUDARAAN (AERATOR)
IV. 1 UNIT PEMENDAPAN & PENGGUMPALAN
V. 1 UNIT PENAPISAN (FILTER)
VI. 1 UNIT TANGKI AIR BERSIH
VII. 1 UNIT RUMAH PAM
VIII. 1 UNIT BANGUNAN PENCAWANG TNB
DI ATAS LOT 61201 DAN 61202 (SEBAHAGIAN LOT PT3529), MUKIM MACHAP, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD.
12 - PB - SYARIKAT AIR
12 - PB - SYARIKAT AIR(KERTAS KERJA)
 
Oleh
HASNIZAL BIN HASHIM
 
 

 

18. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR-CAMPUR DI ATAS HAKMILIK
GM 30 LOT 348, PM 11 LOT 622, PM 13 LOT 625, GM 132 LOT 878, GM 101 LOT 879, GM 102 LOT 880, GM 838 LOT 14597, GM 839 LOT 14598 AND GRN 58271 LOT 14600, MUKIM SUNGAI PETAI, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA UNTUK TETUAN SOUTHERN SIERRA SDN BHD – (FASA 2)
MENGANDUNGI :
1) KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT (6706 X 19812) --- 24 UNIT
2) RUMAH TERES 1 TINGKAT – JENIS A (6706 X 21336) --- 138 UNIT
3) RUMAH TERES MAMPU MILIK 1 TINGKAT (6096 X 19812) --- 69 UNIT
4) RUMAH TERES KOS RENDAH 1 TINGKAT (6096 X 16764) --- 98 UNIT
JUMLAH --- 329 UNIT
13 - PB - SOUTHERN SIERRA
13 - PB - SOUTHERN SIERRA(KERTAS KERJA)
 
Oleh
LOI CHAI PENG
 
 

 

19. KERTAS MESYUARAT

 
CADANGAN PROJEK PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :
A) RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT -01 UNIT
B) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT 40' X 80' -02 UNIT
C) RUMAH TERES 1 TINGKAT 20' X 70' -20 UNIT
D) RUMAH TERES 1 TINGKAT 25' X 60' -01 UNIT
JUMLAH KESELURUHAN = 24 UNIT
DI ATAS LOT 3485, MUKIM SG BARU ULU, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
UNTUK : TETUAN MESWARA REALTY HOLDINGS SDN. BHD.
20- PB - MESWARA
20- PB - MESWARA(KERTAS KERJA)
 
Oleh
ROZANNA BINTI BAHAROM
 
 

F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 

20. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PELAN LANDSKAP BAGI CADANGAN PERUMAHAN DIATAS LOT 2974 DAN
LOT 8415, MUKIM SUNGEI BARU ILIR, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
MENGANDUNGI:
1) RUMAH TERES 1 TINGKAT (22’ 65’) ----- 20 UNIT
2) RUMAH BERKEMBAR 1 TINGKAT (40’ 83’) ----- 8 UNIT
3) RUMAH BANGLO 1 TINGKAT ----- 1 UNIT
JUMLAH 29 UNIT
4) PENCAWANG TNB PADAT ----- 1 UNIT

UNTUK: UNITEDHOME DEVELOPMENT SDN BHD
14- PL- TETUAN UNITEDHOME DEVELOPMENT SDN BHD
14- PL- TETUAN UNITEDHOME DEVELOPMENT SDN BHD(KERTAS KERJA)
 
Oleh
SAMSUL ROHAIZAD BIN MOHD JEMONER
 
 

G. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA

 

21. KERTAS MESYUARAT

 
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BAGI
MEMBINA BANGSAL TERBUKA UNTUK KEGUNAAN MELETAK
JENTERA BERAT, DI ATAS LOT 2952, LORONG JDA 5,
MUKIM MASJID TANAH, DAEARAH ALOR GAJAH, MELAKA
UNTUK TETUAN CHONG MING ENGINEERING WORKS (M) SDN. BHD.
21- PS - CHONG
21- PS - CHONG(KERTAS KERJA)
 
Oleh
NOR'AZAM BIN AHMAD
 
 

H. HAL-HAL LAIN

 

22. JABATAN KEJURUTERAAN

 
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT DI ATAS GMM 821 LOT 4438 (PT 3067) MUKIM SUNGAI PETAI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA.
1- PJ - PEMBENTANGAN 1
 
Oleh
O&L JURUTERA PERUNDING