Loading...
WAKTU OPERASI PEJABAT MPAG
Dikemaskini pada 30-06-2022 4:11 PM
Baca selanjutnya...
PEMAKLUMAN PINDAAN KANUN TANAH NEGARA (AKTA 56/1965) KEPADA KANUN TANAH NEGARA (AKTA 828)
Dikemaskini pada 27-06-2022 4:02 PM
Baca selanjutnya...
Arahan Kawal Selia Pembangunan Stesen Minyak/ Portable Container System (PCS) Baharu
Dikemaskini pada 27-06-2022 4:01 PM
Baca selanjutnya...
BAYARAN ONLINE MELALUI PBTPAY
Dikemaskini pada 27-06-2022 4:01 PM
Baca selanjutnya...
BORANG KEBENARAN LALUAN UNTUK KERJA TANAH
Dikemaskini pada 27-06-2022 4:00 PM
Baca selanjutnya...
TEMPLATE KIRAAN BAYARAN PROSES PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 27-06-2022 3:59 PM
Baca selanjutnya...
TEMPLATE KIRAAN FI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 27-06-2022 3:56 PM
Baca selanjutnya...
ORANG YANG BERKELAYAKAN BAGI MENGEMUKAKAN PERMOHONAN PECAH SEMPADAN TANAH MELEBIHI ENAM (6) PLOT KE ATAS
Dikemaskini pada 27-06-2022 3:48 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN
Dikemaskini pada 27-06-2022 3:48 PM
Baca selanjutnya...
PANDUAN PENGEMUKAAN PERMOHONAN
Dikemaskini pada 27-06-2022 3:48 PM
Baca selanjutnya...
GARIS PANDUAN PENANAMAN POKOK DI TAMAN PERUMAHAN DAN PUSAT PERNIAGAAN
Dikemaskini pada 17-12-2021 9:50 AM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.