Loading...

Permohonan Pelan Bangunan bagi Industrial Green Lane (IGL)

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT ULASAN TBP SURAT_TBP.PDF
2 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BORANG_A_*.PDF
3 BORANG PENGESAHAN PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG (EXPA) BORANG_EXPA_*.PDF
4 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM_*.PDF
5 PELAN TAPAK / SUSUNATUR PELAN_TAPAK_*.PDF
6 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
7 SURAT PERAKUAN ORANG YANG MENGEMUKAKAN KEPADA JPS, SKMM DAN IWK SURAT_PERAKUAN_*.PDF
8 PELAN BANGUNAN (KEPERLUAN BOMBA) BOMBA_PELAN_BANGUNAN_*.PDF
9 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
10 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT.PDF
11 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/CUKAI PETAK RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
12 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
13 RESIT BAYARAN FI PELAN BANGUNAN KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
14 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
15 PELAN KERJA TANAH PELAN_KT_*.PDF
16 PELAN LAMPU JALAN PELAN_LJ_*.PDF
17 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
18 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
19 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH_*.PDF
20 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN_*.PDF
21 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL__*.PDF
22 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Bachok bagi sebarang pertanyaan.