Loading...

Permohonan Permit Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension
1 PUAN ATIQAH BINTI MUHAMAD PENOLONG JURUTERA 0134443874
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI SURAT_RASMI.PDF
2 BORANG PERMIT SEMENTARA BORANG_PS.PDF
3 SALINAN KAD PENGENALAN KAD_PENGENALAN.PDF
4 GERAN/ SURAT HAKMILIK/ SURAT PERSETUJUAN BANK/ PERJANJIAN JUAL BELI/ SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
5 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT.PDF
6 RESIT BAYARAN FI PERMIT SEMENTARA KIRAAN_RESIT_FI.PDF
7 RESIT BAYARAN DEPOSIT RESIT_DEPOSIT.PDF
8 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH/ CUKAI PETAK RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
9 RESIT CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
10 SURAT KELULUSAN PELAN BANGUNAN SURAT_LULUS_BANGUNAN.PDF
11 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
12 PAPAN DENDENG (HOARDING) DAN/ ATAU PAPAN DINDING IKLAN (ADVERTISEMENT HOARDING) PAPAN_DENDENG_IKLAN_*.PDF
13 PAPAN TANDA PROJEK PAPAN_TANDA_PROJEK_*.PDF
14 PELAN DAN PERINCIAN PEMAJUAN PELAN_PERINCIAN_*.PDF
15 PERMIT GUNA JALAN AWAM PERMIT_GUNA_JALAN.PDF
16 PERMIT KELUAR MASUK TAPAK PERMIT_KELUAR_MASUK.PDF
17 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF
18 PELAN KUNCI/ PELAN LOKASI/ PELAN PERMIT SEMENTARA PELAN_KUNCI_LOKASI_KM_*.PDF
19 SURAT KELULUSAN PELAN BANGUNAN IKLAN PEMAJUAN HARTANAH KELULUSAN_PB_HARTANAH_*.PDF
20 RESIT CUKAI HARTA RESIT_CUKAI_HARTA_KM_*.PDF
21 KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG YANG MASIH SAH KELULUSAN_KM_*.PDF
22 BORANG KEBENARAN MERANCANG (KM) A5 BORANG_KM_*.PDF
23 BAYARAN PERMIT SEMENTARA BAYARAN_PS_*.PDF
24 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG PERMOHONAN PELAN LANJUTAN/ PELAN PEMBAHARUAN TEMPOH KELULUSAN S_RASMI_BRG_*.PDF
25 SALINAN CUKAI TANAH RESIT_CUKAI_TANAH.PDF
26 SALINAN CUKAI TAKSIRAN RESIT_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
27 SALINAN SURAT KELULUSAN ASAL SURAT_KELULUSAN_ASAL_*.PDF
28 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Daerah Baling bagi sebarang pertanyaan.