Loading...

Pelan Bangunan (Tambah / Mengubah) bagi EVCB

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 SURAT PERMOHONAN RASMI DAN BORANG A S_RASMI_BORANG_A_*.PDF
2 KELULUSAN SIJIL LAYAK MENDUDUKI (CFO) ATAU PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) KELULUSAN_CFO_CCC_*.PDF
3 PELAN TAPAK / SUSUNATUR PELAN_TAPAK_*.PDF
4 SURAT PERSETUJUAN JMB / MC (jika berkaitan) SURAT_JMB_MC_*.PDF
5 SURAT PERAKUAN TNB / PEMEGANG LESEN AWAM PENGAGIHAN SURAT_PERAKUAN_TNB_PLAP_*.PDF
6 SURAT KELULUSAN KONSEP BERSYARAT (KKB) LLM KKR atau SURAT KELULUSAN KERJA NAIK TARAF LLM / KKR SURAT_KELULUSAN_LLM_KKR_*.PDF
7 BORANG SELF COMPLIANCE DECLARATION BORANG_SCD_*.PDF
8 PELAN BANGUNAN PELAN_BANGUNAN_*.PDF
9 GERAN / SURAT HAKMILIK / SURAT PERSETUJUAN BANK / PERJANJIAN JUAL BELI / SIJIL CARIAN RASMI GERAN_HAKMILIK_*.PDF
10 DOKUMEN DAFTAR TUBUH SYARIKAT DAFTAR_SYARIKAT_*.PDF
11 RESIT BAYARAN CUKAI TANAH / CUKAI PETAK RESIT_CUKAI_TANAH_*.PDF
12 RESIT BAYARAN FI PELAN BANGUNAN KIRAAN_RESIT_FI_*.PDF
13 GAMBAR TAPAK SEDIA ADA GAMBAR_TAPAK_*.PDF
14 DOKUMEN TAMBAHAN LAIN-LAIN LAIN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Majlis Perbandaran Kubang Pasu bagi sebarang pertanyaan.