Loading...
AKTIVITI BERGAMBAR OSC 2020
Dikemaskini pada 03-01-2021 11:29 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BANGUNAN BAGI RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA
Dikemaskini pada 17-01-2021 3:17 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN PERMIT KECIL
Dikemaskini pada 07-01-2021 9:29 AM
Baca selanjutnya...
GARIS PANDUAN PERANCANGAN LADANG SOLAR NEGERI KEDAH
Dikemaskini pada 21-12-2020 9:45 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEPERLUAN JMG - KM + KT
Dikemaskini pada 14-12-2020 5:20 PM
Baca selanjutnya...
BORANG PENGESAHAN GEOLOGI TAPAK
Dikemaskini pada 14-12-2020 5:18 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN NOTIFIKASI BORANG B
Dikemaskini pada 14-12-2020 3:33 PM
Baca selanjutnya...
LAIN-LAIN BORANG BERKAITAN
Dikemaskini pada 08-12-2020 2:51 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH (SYARAT NYATA KEDIAMAN)
Dikemaskini pada 08-12-2020 2:47 PM
Baca selanjutnya...
LAMPIRAN - SENARAI SEMAK
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:23 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN SANITARI
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:22 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KONKRIT TETULANG (RC)
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:21 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN SOKONGAN G17
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:21 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN CCC
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:20 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:19 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:19 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:19 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN PERMIT SEMENTARA
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:17 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:17 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:17 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:16 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 08-12-2020 10:16 AM
Baca selanjutnya...
MANUAL LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN
Dikemaskini pada 29-11-2020 4:51 PM
Baca selanjutnya...
Manual Sistem OSC 3.0 Plus
Dikemaskini pada 09-08-2020 3:25 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.