Loading...
AKTIVITI BERGAMBAR 2022
Dikemaskini pada 10-01-2022 11:20 AM
Baca selanjutnya...
AKTIVITI BERGAMBAR OSC 2020
Dikemaskini pada 16-12-2021 3:13 PM
Baca selanjutnya...
BORANG TUDM_ MENARA TELEKOMUNIKASI_OLS
Dikemaskini pada 12-05-2022 1:01 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN PERMIT KECIL
Dikemaskini pada 12-04-2022 3:16 PM
Baca selanjutnya...
Manual Sistem OSC 3.0 Plus (Edisi Kedua)
Dikemaskini pada 04-04-2022 8:35 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP
Dikemaskini pada 15-11-2021 4:30 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN (MENARA DAN TELEKOMUNIKASI)
Dikemaskini pada 24-10-2021 2:17 PM
Baca selanjutnya...
REKA BENTUK KEPERLUAN MEMBELOK UNTUK JALAN MATI JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA (JBPM)
Dikemaskini pada 04-10-2021 4:24 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KM (MENARA DAN TELEKOMUNIKASI)
Dikemaskini pada 08-09-2021 7:45 AM
Baca selanjutnya...
MANUAL LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN
Dikemaskini pada 08-09-2021 7:35 AM
Baca selanjutnya...
TRANSAKSI TANPA TUNAI (CASHLESS) DI OSC MPKulim Bermula 1 September 2021
Dikemaskini pada 17-08-2021 8:38 AM
Baca selanjutnya...
BORANG B KERJA TANAH
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:49 PM
Baca selanjutnya...
LAMPIRAN 3A - SENARAI SEMAK JBPM
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:48 PM
Baca selanjutnya...
BORANG ATJ (JKR) JALAN DAN PARIT
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:48 PM
Baca selanjutnya...
BORANG ATJ (JKR) KERJA TANAH
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:48 PM
Baca selanjutnya...
BORANG A DAN BORANG B PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:47 PM
Baca selanjutnya...
BORANG MPKK/UB.96/SEK.(SEM)-A_ PERMIT RUMAH PEKERJA
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:46 PM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:43 PM
Baca selanjutnya...
BORANG ATJ (JKR) KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:42 PM
Baca selanjutnya...
BORANG A KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 01-08-2021 1:37 PM
Baca selanjutnya...
CADANGAN FORMAT LAYER DATA DIGITAL
Dikemaskini pada 18-07-2021 11:32 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BANGUNAN BAGI RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA
Dikemaskini pada 17-05-2021 10:22 AM
Baca selanjutnya...
BORANG PENGESAHAN GEOLOGI TAPAK
Dikemaskini pada 17-05-2021 10:21 AM
Baca selanjutnya...
LAIN-LAIN BORANG BERKAITAN
Dikemaskini pada 17-05-2021 10:19 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH (SYARAT NYATA KEDIAMAN)
Dikemaskini pada 17-05-2021 10:16 AM
Baca selanjutnya...
LAMPIRAN - SENARAI SEMAK
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:53 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN SANITARI
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:51 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KONKRIT TETULANG (RC)
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:51 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN SOKONGAN G17
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:50 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN CCC
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:50 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN NOTIFIKASI BORANG B
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:49 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:49 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:49 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN PERMIT SEMENTARA
Dikemaskini pada 17-05-2021 9:47 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH
Dikemaskini pada 17-05-2021 8:59 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT
Dikemaskini pada 17-05-2021 8:59 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG
Dikemaskini pada 17-05-2021 8:07 AM
Baca selanjutnya...
Pelaksanaan Sistem OSC 3.0 Plus Online MPKK Pada 2 Julai 2020 (Khamis)
Dikemaskini pada 17-05-2021 7:56 AM
Baca selanjutnya...
GARIS PANDUAN PERANCANGAN LADANG SOLAR NEGERI KEDAH
Dikemaskini pada 21-12-2020 9:45 AM
Baca selanjutnya...
SENARAI SEMAK KEPERLUAN JMG - KM + KT
Dikemaskini pada 14-12-2020 5:20 PM
Baca selanjutnya...

Perhatian kepada semua Pemohon (SP)

Dimaklumkan bahawa semua pembayaran perlu dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja bermula dari tarikh permohonan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan anda ditamatkan. Anda mesti menghantar semula permohonan anda sebagai permohonan baru selepas penamatan.

Sila pastikan butiran akaun anda seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan e-mel dikemaskini sepanjang masa terutamanya sebelum anda membuat apa-apa permohonan.